Beleggingsstrategie november: sentiment bij aandelen is positiever

 1. Inspiratie
 2. Beleggen
 3. Beleggingsstrategie november sentiment bij aandelen is positiever

Beleggingsstrategie november: sentiment bij aandelen is positiever

07 november 2019
Bedrijfswinsten zijn solide genoeg, afname van de mondiale economische groei is beperkt.

Bedrijfswinsten zijn solide genoeg, afname van de mondiale economische groei is beperkt.

 

Huidige vermogensverdeling

Onderwogen in aandelen, meer spreiding door Amerikaanse staatsobligaties

Positionering neutrale beleggingsportefeuille (zonder alternatieve beleggingen)

(Gegevens per 6 november 2019)

Verantwoording
Het beleggingsbeleid bij Van Lanschot wordt bepaald door het Investment Strategy Committee (ISC). Dit schema geeft onze visie op diverse beleggingscategorieën en of we onderwogen, neutraal of overwogen zijn.  De percentages geven onze weging aan en hoeveel we afwijken van een neutrale benchmark. Genoemde percentages zijn procentpunten van de totale portefeuille.

 

 


 

Toelichting positionering en beleggingsbeleid

In het kort:

 • Wij handhaven onze onderwogen positie in aandelen ten gunste van geldmarktbeleggingen (liquiditeiten). Obligaties zijn nagenoeg neutraal gewogen.
 • We hebben een belang genomen in Amerikaanse staatsobligaties ten laste van liquiditeiten.
 • Europese aandelen zijn het meest onderwogen vanwege een blijvend groter neerwaarts risico voor economische groei.
 • Aandelen uit opkomende landen zijn aantrekkelijk gewaardeerd. Maar politieke onrust en de mondiale vertraging van de economische groei rechtvaardigt meer en meer een onderwogen positie in deze regio.
 • Voor aandelen uit Noord-Amerika is het gewicht neutraal, de waardering is stevig maar derdekwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven vallen mee.
 • Wij hebben geen posities in grondstoffen, onroerend goed en highyieldbedrijfsobligaties.

 

Aandelen

 • De mondiale economische onzekerheid blijft pieken. Weliswaar schat de markt de politieke onrust lager in maar druk op wereldhandel en investeringen blijft onverminderd bestaan.
 • De uitdaging zit in de winstverwachtingen van bedrijven voor 2020. Die zijn op een – te – hoog niveau. Vooralsnog zijn er weinig neerwaartse aanpassingen ondanks meer donkere economische wolken.
 • Aandelen leunen meer en meer op monetaire en fiscale stimuleringen van centrale bank en overheid. Een actievere rol van overheden is vereist. Bij beleggers is er meer focus op dividendinkomsten van aandelen.
 • De Verenigde Staten blijft onze favoriet voor aandelen. De groei van de consumptie loopt hier vooralsnog het minst gevaar, bedrijfswinsten kennen de meeste positieve verrassingen.

 

Obligaties en geldmarkt

 • Bij obligaties richten we ons op lage(re) rentegevoeligheid, want de kans op een rentestijging in de eurozone wordt groter dan die op een verdere rentedaling.
 • Politieke onrust in de eurozone en de afbrokkelende economische groei kan de Duitse rente tijdelijk verder drukken. Maar economische stabilisering kan aanzetten tot het verlaten van vluchthavens.
 • Wij denken dat de koersvolatiliteit bij obligaties de komende tijd toeneemt.
 • Onze overweging in bedrijfsobligaties is nog opportuun. De mogelijke herstart van obligatie-inkopen door de ECB kan een positieve katalysator zijn.
 • Wij hebben in Amerikaanse staatsleningen belegd vanwege het relatief aantrekkelijke rendementsperspectief en zien daarin een spreidingsmogelijkheid.
 • Wij hebben geen positie in highyieldbedrijfsobligaties, die vinden wij te risicovol in deze latere fase van de economische cyclus.

 

Onroerend goed

 • Wij hebben in ons beleggingsbeleid geen positie in vastgoed. Wij geven bij risicodragende beleggingen de voorkeur aan aandelen.
 • De waardering van Europees vastgoed de afgelopen weken fors opgelopen door koersstijgingen en dat maakt ons voorzichtiger.
 • Beleggers hebben in de vastgoedsector meer oog voor de hoge en stabiele dividenden.
 • Derdekwartaalresultaten van kwalitatief goede vastgoedportefeuilles waren boven verwachting, evenals de toekomstverwachtingen.

 

Grondstoffen

 • Voor grondstoffen is momenteel geen plaats in ons beleggingsbeleid. Een meer afkalvende groei van de wereldeconomie en een zwakke inflatietrend zijn doorgaans niet goed voor grondstoffen.
 • Bij grondstoffen trad de afgelopen maand enig prijsherstel op vanwege geopolitieke ontspanning. Wij vinden de fundamenten echter te broos en blijven aan de zijkant.
 • De olieprijs deint mee op de economische waan van de dag. Blootstelling aan olie hebben wij in de vorm van aandelen van oliemaatschappijen. Wij voorzien voor eind 2019-begin 2020 een olieprijs van rond de $ 60 per vat WTI.

 

 

Aandachtspunten beleggingsbeleid

Centrale banken

 • Druk ECB op (te) trage Europese politiek voor fiscale prikkels economie.
 • Effectiviteit extreem ruim geldbeleid centrale banken komt meer ter discussie. De munitiekisten raken leeg.
 • Nieuwe ECB-president Christine Lagarde trekt lijn van voorganger Mario Draghi door.
 • Fed draait (voorlopig) de geldkraan niet verder open.

 

Bedrijfswinsten

 • Verrassend sterke kwartaalcijfers in VS, in Europa zijn ze voldoende goed.
 • Vooruitzichten van analisten voor bedrijven voor 2020 zijn te hoog door afkoeling van  mondiale economie.
 • Bedrijven in de diensten- en consumptiesector gaan meer tegenwind voelen.

 

Politieke ontwikkelingen

 • Politieke onrust blijft hoog en toont zich op meerdere plekken (nu ook in Zuid-Amerika). Dat is alsmaar destructiever voor de wereldeconomie door uitblijven van investeringen.
 • Het brexit-dossier sleept zich voort. De handelsruzie tussen de VS en China lijkt zich te temperen. 

 

Waarderingen

 • Aandelen uit Noord-Amerika kennen hoogste waardering van alle regio’s, maar houden  het meeste momentum.
 • Aandelen uit opkomende  landen zijn goedkoop, maar de economische teruggang maakt deze regio niet geliefd.
 • EMU-staatsobligaties zijn extreem duur. Amerikaanse obligaties zijn relatief aantrekkelijk gewaardeerd.

 

Cyclus

 • Vraagtekens bij groei van wereldeconomie blijven door afzwakkende exporten en investeringen.
 • Economieën van opkomende landen zijn kwetsbaar. Kapitaaluitstroom en duurdere dollar gaan de groei remmen.
 • De groei van de wereldeconomie leunt alsmaar zwaarder op consumptiegroei.
 • Groei van de dienstensector staat wereldwijd meer onder druk.

 

Sentiment

 • Sentiment voor aandelen is positief door lagere rente en relatief hoog dividendrendement.
 • Niet te negatief: bij betere economische cijfers en oplossing Amerikaans-Chinese handelsvete blijven aandelen aantrekkelijk.
 • Goede bedrijfscijfers worden redelijk beloond, tegenvallers worden gemiddeld minder hard afgestraft. Al met al zijn beleggers vergevingsgezind.

 


 

Ruimte fiscale stimulering overheden

De Europese centrale bank ECB voert de druk op Europese overheden op om met fiscale prikkels de groei van de economie te stimuleren. Onderstaande tabel toont de ruimte die diverse Europese landen en de VS en China hebben voor zulke stimuleringsmaatregelen.

Ruimte per land uitgedrukt in percentage van BBP bij gelijkblijvende schuldquote.
De fiscale ruimte is als volgt berekend: het verschil tussen nominale rente en nominale groei van het BBP volgens de laatste OECD Economic Outlook.
(Bron: OECD, Bloomberg, Kempen)

 

Er zijn door Europese landen al diverse initiatieven gelanceerd om de economie fiscaal te stimuleren. Nederland wil een recessiefonds optuigen ter waarde van tientallen miljarden euro. Duitsland overweegt een extra stimuleringspakket van 50 miljard euro groot.

Op Europees niveau circuleert het zogenoemde Juncker Plan, een investeringsplan van 500 miljard euro. Veelgenoemde aandachtsgebieden voor deze investeringen zijn onderwijs, technologie, infrastructuur en duurzame energie.

In China is de meeste ruimte aanwezig voor fiscale stimulering en die wordt dan ook actief ingezet in de vorm van belastingverlagingen voor bedrijven en burgers. De Chinese overheid wil koste wat kost een scherpe val van de economische groei voorkomen, want dat brengt extra sociale onrust.

 


 

Economische ontwikkelingen in 2019-2020

Overheden zijn aan zet, centrale banken raken op de top van hun vermogen

 

Jack Horvest is investment specialist.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel