Economie China groeit ternauwernood met 6%

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Economie China groeit ternauwernood met 6

Economie China groeit ternauwernood met 6%

18 oktober 2019
Wij denken dat Chinese economie gecontroleerd landt, nadelig voor aandelen uit opkomende landen.

Wij denken dat Chinese economie gecontroleerd landt, nadelig voor aandelen uit opkomende landen.

 

In het kort:

  • Chinese bedrijfsinvesteringen raken verder in slob
  • Consumptie blijft redelijk op peil
  • Chinese overheid zal economie meer moeten stimuleren

 

China voelt in toenemende mate de gevolgen van de handelsoorlog met de Verenigde Staten. De economische groei in het derde kwartaal handhaafde zich ternauwernood op de cruciale grens van 6%. Dat viel tegen want de gemiddelde verwachting van analisten was 6,1%.

De Chinese economie zit gevangen tussen twee vuren. De exporten nemen af door de almaar voortwoekerende handelsonrust in de wereld. En nog vervelender: de binnenlandse vraag begint steeds meer af te zwakken. Bij het huidige economische beleid zal de economische groei spoedig onder de 6% duiken, de groeitaxaties voor 2020 bij economen worden ingeschaald op rond de 5,75%.

Een indicatie dat de Chinese consument minder besteedt waren de derdekwartaalcijfers van de Europese voedingsmiddelenproducenten Nestlé, Unilever en Pernod Ricard die hun omzetgroei in China stevig zagen afnemen.

Onderstaande grafiek illustreert de geleidelijke afname van de Chinese economische groei (oranje lijn) en de detailhandelsverkopen (blauwe lijn). De industriële productie (zwarte) daalt eveneens en kent een grillig verloop door oprispingen in de handelsoorlog met de VS.

 

 

Investeringen nemen af, consumptie blijft op peil  

De uitgaven van duurzame kapitaalgoederen in China steeg in de eerste negen maanden van het jaar met 5,4% (jaar-op-jaar). In de eerste acht maanden van 2019 was die stijging nog 5,5%. Hieruit is te concluderen dat de groei van de economie vertraagt.

Een andere ontwikkeling is dat de private sector juist steeds minder investeert wat deels wordt gecompenseerd met meer overheidsinvesteringen. Er wordt daarbij vooral meer geld wordt gestoken in infrastructuurprojecten voor waterbeheer en milieu. De private sector investeert vooral minder in transport, opslag en bij fabrikanten.

Een toename van de detailhandelsverkopen in september van 7,8% (op jaarbasis) was conform verwachting. Dat is belangrijk, want het aandeel van de consumptie in het Chinese bruto nationaal product is opgelopen tot iets boven de 60% en komt daarmee in de buurt van de Westerse ontwikkelde economieën.

Het stimuleringsbeleid van de Chinese overheid is gericht op de consument. Verlaging van inkomsten- en omzetbelasting moeten de kooplust op niveau houden. Dat geschiedt met hangen en wurgen. Duurdere artikelen zoals auto's en juwelen zien de vraag afnemen.

 

Meer stimulering in aantocht

Bij ongewijzigd beleid zal de Chinese economische groei onder de 6% op jaarbasis duiken en dat is ongewenst voor de Chinese beleidsmakers. Een te snelle duikeling van de economische groei kan tot sociale en politieke onrust leiden. Gelukkig heeft de Chinese overheid diepe zakken en zal de top van de Communistische Partij de komende dagen met nieuwe stimuleringsmaatregelen komen.

Er is echter één probleem en dat is de al immense schuldenlast van Chinese bedrijven. Dat maakt extra kredietverlening moeilijker. Wij denken dat nieuwe stimuleringsmaatregelen meer fiscaal van aard zijn (belastingverlagingen) en zijn gericht zijn op investeringen in infrastructuur. En minder zijn gericht op lagere rente en extra ruimte om kredieten te verstrekken. De Chinese overheid zal zich in elk geval moeten gaan roeren.

De zwakkere economische groei is wederom nadelig voor de beleggingscasus van opkomende landen. Bij toeleveranciers van de Chinese economie zoals Zuid-Korea blijft er druk staan op de economie. Woensdag verlaagde de Zuid-Koreaanse centrale bank de beleidsrente met 0,25%. Wij zijn momenteel licht onderwogen op aandelen in opkomende landen.

 

Jack Horvest is investment specialist.

 

 

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel