Jan van de Ven verwacht dat de ECB net genoeg doet

Jan van de Ven - Van Lanschot
Jan van de Ven
Senior vermogensbeheerder
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Jan van de Ven verwacht dat de ECB net genoeg doet

Jan van de Ven verwacht dat de ECB net genoeg doet

09 september 2019
ECB moet over de brug komen om door markt ingeprijsde verwachtingen waar te maken.

ECB moet over de brug komen om door markt ingeprijsde verwachtingen waar te maken.

 

En verder:

  • Aantal nieuwe banen in VS valt tegen, kantelpunt in economische groei?
  • Autoverkopen in China zijn belangrijke economische graadmeter
  • Europese loongroei van belang voor inflatie

De ogen van economen en beleggers zijn deze week gericht op de Europese Centrale Bank (ECB). Verhalen in de media over mogelijk negatieve rente op spaargeld en het stallen van kasgeld door banken in hun kluis in plaats van bij de ECB vanwege de negatieve depositorente dragen hier aan bij.

Hoewel de verwachtingen bij economen en analisten verschillend zijn over welke maatregelen de ECB gaat nemen, is iedereen het er wel over eens dat er íets staat te gebeuren. Een nieuwe verlaging van de rente om de economie in de eurozone te stimuleren ligt in het verschiet. Bovendien kan de ECB opnieuw obligaties gaan opkopen. Als de ECB deze besluiten neemt dan is de volgende belangrijke vraag hoe groot de renteverlaging is, hoeveel miljard euro het opkoopprogramma bedraagt en - niet onbelangrijk - welke obligaties worden opgekocht. En gaan banken gecompenseerd worden voor de negatieve stallingsrente die hun winst kost.

Donderdag geeft de ECB antwoord op de vragen die de markt volop bezighouden. Eén ding is duidelijk: de financiële markten zijn al behoorlijk voorgesorteerd op stimuleringsmaatregelen. De 10-jaarsrente is historisch laag en aandelenmarkten zien voorlopig geen reden voor stijgende rentes. De ECB moet over de brug komen om de ingeprijsde verwachtingen waar te maken. Wij denken dat de ECB net genoeg zal doen om de markten tevreden te houden.

 

Amerikaanse economie op kantelpunt?

Wat financiële markten ook bezighoudt is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten. Vorige week vrijdag werden banencijfers over augustus bekend en die vielen wat tegen. De opwaartse trend in de banengroei is er uit. Er kwamen in augustus 130.000 nieuwe banen bij (buiten de agrarische sector) waar marktvorsers 158.000 nieuwe banen verwachtten (zie tabel). En bij die 130.000 nieuwe banen zaten 25.000 tijdelijke banen ten behoeve van de volkstelling in de VS volgend jaar. Minder nieuwe banen kan een signaal zijn dat de economische groei in de VS afneemt.

Beleggers houden het Amerikaanse banenrapport scherp in de gaten, omdat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van invloed kunnen zijn op het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve (Fed). Naar verwachting gaat de Fed later deze maand de rente opnieuw verlagen, nadat de Amerikaanse koepel van centrale banken in juli voor het eerst in meer dan tien jaar met een renteverlaging kwam. Het doel is om de Amerikaanse economie een zet in de rug te geven.

 

Amerika: groei aantal nieuw banen buiten de agrarische sector neemt verder af

Bron: Trading Economics

 

Vertrouwen bij Amerikaanse MKB-ondernemers en consumenten

Met het oog op de stand van de Amerikaanse economie zijn de vertrouwenscijfers van het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf maandag een belangrijke publicatie. Het is een belangrijke graadmeter om te zien of consumenten de weg naar de winkels nog weten te vinden. De consument is in de VS de belangrijkste aanjager van de economie.

Er wordt door analisten met 103,5 voor augustus nog steeds een vertrouwenscijfer van boven de 100 verwacht, wat verdere groei betekent. Gezien de nog steeds lage werkloosheid en de (relatief) mooie economische groei in de VS gaan wij er ook van uit dat het economisch vertrouwen onder ondernemers in het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf op peil blijft.

Het consumentenvertrouwen in de VS lijkt af te nemen, dat laat onderstaande tabel zien. In augustus werd met 89,9 de laagste stand sinds oktober 2016 gemeten. Een stand lager dan 100 betekent een afname. Overigens staat het consumentenvertrouwen nog wel boven het historische gemiddelde, dat op 86,6 ligt. Maar de grafiek laat een sterke daling zien en dat is een scheurtje in de Amerikaanse economie. Analisten verwachten vrijdag voor september een vertrouwenscijfer van 90,5. Met alle tegenvallende macro-economische cijfers van de laatste weken is dit een belangrijke graadmeter, die door aandelenmarkten met argusogen wordt gevolgd.

 

Amerika: consumentenvertrouwen neemt af

Bron: Universiteit van Michigan

 

Chinese autoverkopen belangrijk voor Duitse auto-industrie

Een belangrijke graadmeter voor het wel en wee van de Chinese economie, maar zeker ook voor de Duitse auto-industrie, zijn de autoverkopen in China. Daarover komen woensdag cijfers. De autoverkopen in China staan onder druk en stabilisatie zou op dit moment al welkom zijn.

 

China: autoverkopen staan onder druk

Bron: Trading Economics

 

Europese looncijfers

Over de loongroei in Europa komen vrijdag cijfers naar buiten. Lonen vormen een belangrijke component voor inflatie. Er wordt een loonstijging van 2,5% (jaar op jaar) verwacht. Hoewel wij niet denken dat de werkelijke cijfers hier ver boven uitkomen, zou het wel van invloed kunnen zijn op de rente. In de huidige kapitaalmarktrente wordt, gegeven de zeer lage rente, weinig groei en inflatie ingeprijsd. Inflatiecijfers die boven de verwachting uitkomen kunnen dan nog wel eens tot een renteschok leiden.

Maar wij verwachten niet dat de rente snel zal stijgen in de huidige omgeving van lage economische groei en inflatie en een extra opkoopprogramma door de ECB in het verschiet. Bij een dergelijke verwachting ligt een verrassing uit onverwachte hoek op de loer. Vandaar dat er in ons vastrentende beleid nog steeds ruimte is voor relatief minder rentegevoelige liquiditeiten.

 

De macro-economische agenda van deze week

 

 Belangrijke macro-economische publicaties

Van 9 september tot

en met 13 september

Publicatiedag

Regio/land

Publicatie van

Periode

Consensus

Maandag

VS 

Vertrouwen MKB (NFIB)

Aug

103,5

Dinsdag

China

CPI-inflatie YoY

Aug

2,6%

 

VS 

JOLTS banenrapport (vacatures)

Aug

7,35 miljoen

Woensdag

China

Autoverkopen YoY

Aug

 

Donderdag

Japan 

Tankan (ondernemersvertrouwen)

Sept

        -4

 

Eurozone

ECB-rentebesluit/persconferentie

 

 

 

VS

Wekelijkse initiële WW-aanvragen

 

219

 

 

CPI-inflatie YoY

Aug

1,8%

Vrijdag

Eurozone

Loongroei YoY

Q2

2,5%

 

VS

Detailhandelsverkopen MoM

Aug

0,3%

 

 

Consumentenvertrouwen (UvM)

    Sept

90,5

 

China

M2-geldhoeveelheid YoY

Aug

8,1%

 

 

Groei uitstaande kredieten YoY

Jul

12,5%

 

Jan van de Ven is vermogensbeheerder bij van Lanschot Kempen. Bij afwezigheid van Luc Aben blikt hij vooruit op belangrijke economische cijfers.

Jan van de Ven - Van Lanschot
Jan van de Ven
Senior vermogensbeheerder
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel