Van Lanschot Advies verlaagt aandelenbelang in zijn beleggingsbeleid

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Van Lanschot Advies verlaagt aandelenbelang in zijn beleggingsbeleid

Van Lanschot Advies verlaagt aandelenbelang in zijn beleggingsbeleid

16 augustus 2019
Verslechterend economisch plaatje en verharding handelsvete maken ons voorzichtiger.

Verslechterend economisch plaatje en verharding handelsvete maken ons voorzichtiger.

In het kort:

  • Kans op licht economisch herstel tweede jaarhelft beduidend verkleind.
  • Gevaar voor neerwaartse bijstellingen van bedrijfswinsten toegenomen.
  • Verkoop aandelen verdeeld over aandelen VS, Europa en opkomende landen.
  • Opbrengst houden we voorlopig aan in liquiditeiten.

Van Lanschot Advies brengt meer voorzichtigheid aan in het beleggingsbeleid. Het verslechterende mondiale economische groeiplaatje en de alsmaar voortslepende handelsvete tussen China en de VS zijn de aanstichters voor de herziening van onze aandelenpositie.

 

Wij verkleinen in het neutrale beleggingsprofiel de aandelenweging met 4 procentpunt. Daarbij kiezen we om twee procentpunt in Noord-Amerikaanse aandelen af te bouwen en ieder één procentpunt in Europa en de opkomende landen. Wij vergroten daarmee de ‘onderweging’ op aandelen. Qua regioverdeling zijn we het meest ‘onderwogen’ in Europa, in Noord-Amerika zitten we nagenoeg neutraal. De vrijkomende gelden houden wij vooralsnog aan in liquiditeiten.

 

Redenen voor verdere afbouw aandelenbelang 

Recente macrodata uit zowel Europa als China zijn beduidend onder de maat en de voorspellende indicatoren uit deze regio's wijzen niet op een snelle verbetering. Het door de aandelenmarkten ingecalculeerde lichte herstel van de economische groei in de tweede jaarhelft komt meer op losse schroeven te staan. De kans op neerwaartse bijstellingen van de bedrijfswinsten is stijgende. En dat geeft gevaar voor de aandelenkoersen.

 

Wij zagen de Duitse economie krimpen in het tweede kwartaal met 0,1%. De gemelde contractie van de Duitse industriële productie van bijna 2% op kwartaalbasis was fors. De investeringsvraag naar kapitaalgoederen buiten de eurozone blijft in een dalende trend zitten. Voor het derde kwartaal rekenen we op weinig groeibeterschap voor zowel de Duitse alsmede de eurozone-economie.

 

De Chinese industriële productie groeide in juli met slechts 4,8% op jaarbasis, aanzienlijk minder dan de door economen geraamde 6%. Ook de consumptie viel vies tegen. De escalatie van de handelsvete met de VS werkt niet bevorderend voor de groei en geeft meer onzekerheid voor het mondiale groeiplaatje, China is bepalend voor het leeuwendeel van die groei.

 

Politieke dossiers blijven hun schaduw werpen over de mondiale economie

De plotse verharding van de handelsvete tussen China en de VS levert extra risico's op voor de wereldeconomie. Wij rekenen niet langer meer op een snelle doorbraak in dit dossier. Bedrijfsinvesteringen lieten al een afkalving zien. Nu de onzekerheid over het verloop van de handelsoorlog (mogelijke valuta-oorlog) aanhoudt zal de investeringsbereidheid op een laag pitje blijven staan. Simpelweg omdat bedrijven niet weten waar ze aan toe zijn.

Een ander politiek punt van aandacht is de hangende Brexit. De 31e oktober deadline nadert waarmee de druk op de Brexit-ketel toeneemt. Meer op een harde Brexit wijzende signalen zijn negatief voor de financiële markten.

 

Tot slot

We hebben een aantal belangrijke economische parameters besproken die zich negatiever ontwikkelen dan voorzien. Dat maakt ons voorzichtiger met risicodragende beleggingen, lees aandelen, in het beleggingsbeleid. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk positieve koerskatalysatoren aanwezig blijven voor aandelen. Extra monetaire en vooral fiscale stimuleringen kunnen mogelijke aanjagers zijn en bijna vanzelfsprekend geldt dit ook voor positieve wendingen op diverse politieke dossiers. Wij voorzien voor de komende tijd dan ook meer bewegelijkheid in de aandelenmarkten.

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel