Economie eurozone houdt zich staande in augustus

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Economie eurozone houdt zich staande in augustus

Economie eurozone houdt zich staande in augustus

30 augustus 2019
Europese industrie krabbelt iets op, echter consument is minder optimistisch naar toekomst.

Europese industrie krabbelt iets op, echter consument is minder optimistisch naar toekomst.

 

In het kort:

  • Groeitempo economie stabiliseert, risico’s blijven aan de onderkant
  • Groot verschil in economisch vertrouwen tussen landen eurozone
  • Wij blijven waakzaam, er blijven te veel (politieke) onzekerheden 

Een bonte stoet aan economische vertrouwenscijfers uit Europa trok deze week aan beleggers voorbij. Het is positief dat cijfers over augustus wijzen op enige stabilisatie van de economie en dat deze  - voorlopig - niet direct verder onderuit gaat. Ronduit negatief is dat de consument minder optimistisch is gestemd. De ietwat geruststellende sentimentscijfers bieden voor de kortere termijn enig soelaas voor de Europese aandelenmarkten. De Europese centrale bank ECB zal genoeg overtuigd zijn om de beleidsrente op 12 september te verlagen om de economie aan de praat te houden.

 

ESI-index stabiliseert

De ESI-index, die het economisch sentiment in de eurozone meet, liet over augustus een lichte stijging zien. Een onverwachte lichte verbetering, gedreven door meer economisch  optimisme bij bedrijven. Wij houden de nodige reserves, want de Europese industrie laat een uitermate zwakke orderinstroom zien en is bijzonder kwetsbaar voor de naderende Brexit en het etterende handelsdispuut tussen de Verenigde Staten en China.

Minder fraai is dat de Europese consument zich voorzichtiger uitspreekt. De burger geeft aan beduidend minder vertrouwen in de economische toekomst te hebben. Zijn huidige financiële situatie beoordeelt hij gelukkig nog niet als minder en de intenties om dure aankopen te doen blijven op peil.

Kijken we naar de voor de eurozone belangrijke dienstensector dan zien we in augustus een krimpend vertrouwen. Langzaamaan sijpelt de aanhoudende industriële malaise door naar de dienstensector. Zoals wij eerder stelden, zal de ontwikkeling van de werkgelegenheid (behoud banen en voldoende loongroei) de komende kwartalen cruciaal zijn voor de economische groei. Snelle en omvangrijke fiscale hulp van overheden is daarbij onontbeerlijk. 

 

Verschil in sentiment tussen landen

Frankrijk en Spanje weren zich kranig in de malaise omdat ze minder afhankelijk zijn van export en mondiale investeringen. Duitsland is de zieke man, mede door de omvangrijke kapitaalgoederen- en auto-industrie. Die laatste heeft bijzonder veel te lijden onder de wereldwijde handelsonrust. De Amerikaanse president Trump zal zich uiterlijk medio november uitspreken over mogelijke importtarieven voor Europese auto’s. Daarnaast speelt de Brexit nog. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk behoren tot de grootste afzetmarkten van de Duitse auto-industrie.

Voor het Verenigd Koninkrijk is het ESI-sentimentscijfer in augustus scherp teruggevallen tot het laagste niveau sinds 2012. Vooral de consument begint meer te wankelen, tot op heden toonden de detailhandelsverkopen nog een fraaie groeivoet van 2,9% op jaarbasis. Dat tempo lijkt nu onder de 2% te zakken. De recent opgestookte Brexit-onrust doet daar geen goed aan.     

Onderstaande grafiek laat de correlatie zien tussen de sentimentsindicator ESI-index en de  economische groei in de eurozone. Daaruit is af te leiden dat het groeitempo zich voor 2019 rond 1% beweegt (rechteras). Dat is niet spectaculair, maar is voldoende hoog om aandelenmarkten te ondersteunen.

 

  

 

Jack Horvest is investment specialist.

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel