Amerikaanse centrale bank zaait wederom verwarring

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Amerikaanse centrale bank zaait wederom verwarring

Amerikaanse centrale bank zaait wederom verwarring

22 augustus 2019
Speech Fed-voorzitter Jerome Powell vrijdag belangrijk voor beleggers, die willen duidelijkheid.

Speech Fed-voorzitter Jerome Powell vrijdag belangrijk voor beleggers, die willen duidelijkheid.

 

In het kort:

  • Fed en financiële markten zitten duidelijk niet op dezelfde rentelijn
  • Verdeeldheid bij Amerikaanse centrale bank over rentebeleid
  • Fed begrijpt zijn rol, renteverlaging in september waarschijnlijk

De notulen van de omstreden juli-vergadering van de Amerikaanse centrale bank Fed trokken meer aandacht dan gewoonlijk. Op de vraag waarom de Fed het neerwaartse rentestapje van 0,25% zette blijft verwarring bestaan. De Fed bracht het als een soort verzekering en voorzorgsmaatregel tegen de heersende economische onzekerheid. Vervolgens trapte de bank de bekende open deuren in met argumentatie als ‘investeringen en industriële activiteit in de Verenigde Staten verminderen licht’, ‘er zijn risico's en onzekerheden over de wereldhandel en mondiale economische groei’ en ‘er zijn zorgen over de te lage inflatie en loongroei in de VS’. Het was allemaal vrij algemeen geformuleerd.

 

Positie Fed blijft onduidelijk  

Bizar genoeg zag de Fed neerwaartse risico’s voor de Amerikaanse economie ietwat 'afnemen' sinds de vorige vergadering medio juni. Er wordt bovendien door de meeste Fed-leden gerekend op een herstel van de inflatie. Binnen de centrale bank heerste nog meer verdeeldheid over de genomen rentestap dan voorheen bekend was. Een paar bestuursleden wilden een grotere daling van de beleidsrente met 0,50 procentpunt terwijl verschillende leden de voorkeur gaven aan een ongewijzigd rentebeleid.

De Fed meldde expliciet in zijn notulen dat het rentebeleid zeer belangrijk is voor lagere financieringslasten en hogere aandelenkoersen. Dat is een indirect signaal dat de centrale bank de rooskleurige marktverwachtingen niet al te zeer wil teleurstellen, een 0,25% renteverlaging in september is zeer waarschijnlijk.

Maar toch, zal Fed-voorzitter Powell vrijdag tijdens zijn speech in Jackson Hole bevestigen dat de door financiële markten ingecalculeerde renteverlaging van 1,0 procentpunt tot eind 2020 reëel is? Uitgaande van de notulen van de juli-vergadering is dat geen zekerheid. Of de bankpresident meldt dat de economische groei dusdanig vertraagt dat de Fed meer in actie moet komen. De inverse rentecurve in de VS lijkt hierop te doelen.

 

Koorddansen voor beleggers

Het blijft voor beleggers koorddansen met deze opstelling van de Fed. De resultante is een aanhoudende volatiliteit op aandelen- en rentemarkten in de komende tijd. Een te forse afzwakking van de economische groei zal schade berokkenen aan de aandelenmarkten.

 

Jack Horvest is investment specialist.

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel