Meer bewijs voor lichte vertraging groei Amerikaanse economie

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Meer bewijs voor lichte vertraging groei Amerikaanse economie

Meer bewijs voor lichte vertraging groei Amerikaanse economie

10 juli 2019
Arbeidsmarkt en economisch vertrouwen onder MKB-ondernemers vertonen verval.

Arbeidsmarkt en economisch vertrouwen onder MKB-ondernemers vertonen verval.

 

In het kort:

  • Minder openstaande vacatures in cyclische sectoren
  • MKB-ondernemers minder positief over omzet, investeringen en personeelsaanname
  • Vertraging groei Amerikaanse economie meer zichtbaar, groei blijft voldoende hoog

Nu de Amerikaanse economie meer vermoeidheidsverschijnselen vertoont, gaan wij over tot strengere dijkbewaking. Het groeisucces van de VS is vooral gedreven door de binnenlandse economie, waarbij de arbeidsmarkt, consumptie en het MKB belangrijke trekpaarden zijn. Het is noodzakelijk om in deze fase van de economische cyclus hun conditie tijdig te peilen. Wij rekenen erop dat de consumptie overeind blijft en dat de economische groei dit jaar rond of iets boven de 2% uitkomt. Dat is een niveau waarmee financiële markten kunnen leven.

Voor de arbeidsmarkt kwam het JOLTS-banenrapport over mei naar buiten (Job Openings and Labor Turnover Survey van het Bureau of Labor Statistics). De cijfers kwalificeren we als licht tegenvallend. In het rapport meldt de Amerikaanse overheid de openstaande en ingevulde vacatures en banenwisselingen bij de beroepsbevolking. Het JOLTS-rapport is voor de Amerikaanse centrale bank Fed een belangrijke bron bij de besluitvorming over de te voeren rentepolitiek.

 

Banenmarkt neemt gas terug

Eind mei stonden er 7,3 miljoen vacatures open in de VS, waar economen rekenden op circa 7,5 miljoen vacatures. Vooral vacatures in de meer cyclische bedrijfstakken als bouw, onroerend goed en transport lieten een stevige daling zien. Het was voor de tweede maand op rij dat het aantal openstaande vacatures naar beneden ging. Het aantal ingevulde vacatures nam af van bijna 6,0 miljoen in april naar 5,7 miljoen in mei.

Het kleinere aantal openstaande en ingevulde vacatures is een voorzichtig teken dat de Amerikaanse arbeidsmarkt ietwat gas terugneemt en is wederom een indicatie dat de economische groei begint te temperen. Het is niet schrikbarend, maar wel licht minder. Wij moeten de indicatoren voor de arbeidsmarkt zoals openstaande vacatures, banencreatie, wekelijkse werkloosheidsaanvragen en loongroei nauwlettender in de gaten houden in deze fase van de economische cyclus.

 

Ondernemersvertrouwen slinkt

Een andere belangrijke barometer voor de Amerikaanse economie is het ondernemersvertrouwen bij het midden- en kleinbedrijf (de Small Business Optimism Index van de National Federation of Independent Business (NFIB)). Het MKB zit in de haarvaten van de (binnenlandse) economie. Tot op heden hield de NFIB-index goed staand ondanks de toegenomen onzekerheden, echter in juni trad er licht verval in.

Amerikaanse MKB-ondernemers zijn minder positief gestemd over de toekomst. Vooral de omzetverwachtingen worden stevig lager ingeschat en als gevolg daarvan willen de MKB’ers minder investeren en minder personeel aannemen. Een andere bedreiging voor het MKB komt van de brede invoering van een hoger minimumloon. Dat is een effectuering van het wetsvoorstel Raise the Wage Act en zal mogelijk 900.000 banen gaan kosten bij bedrijven met minder dan 500 medewerkers.    

Onderstaande grafiek laat de verschuivingen bij de diverse componenten van Small Business Optimism Index zien. Het netto percentage geeft het aantal positieve antwoorden minus de negatieve antwoorden van enquêteerden aan.

 

 

Bron: NFIB

Jack Horvest is investment specialist.

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel