Check-up van de Amerikaanse economie

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Check-up van de Amerikaanse economie

Check-up van de Amerikaanse economie

13 juni 2019
Minder bekende economische barometers bevestigen robuustheid economie VS.

Minder bekende economische barometers bevestigen robuustheid economie VS.

 

In het kort:

  • Vraag overtreft aanbod van personeel
  • MKB-ondernemers hebben vertrouwen in economie
  • De koopkracht voor Amerikaanse consumenten blijft op peil

Een bonte stoet aan Amerikaanse macro-economische gegevens trok de afgelopen dagen voorbij. Daar zaten een aantal minder bekende economische barometers bij die toch een interessante blik werpen op de (binnenlandse) economie van de Verenigde Staten. Na een matig arbeidsmarktrapport vorige week vrijdag rees er meer twijfel over de voortgaande Amerikaanse economische expansie Wij vinden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de binnenlandse economie uitermate relevant voor de hoogte van de economische groei. Tijd voor een check-up.

De Amerikaanse economie mindert ietwat vaart, maar is nog steeds voldoende robuust. Dat komt omdat de binnenlandse groeimotor in casu de consument blijft presteren. De sterke arbeidsmarkt, de lagere inflatie en dalende rentelasten stuwen de bestedingen van burgers.

Het eerste cijfer waar we de aandacht op vestigen is het deze week gemelde JOLTS-banenrapport van april. Hierin meldt de Amerikaanse overheid de openstaande en ingevulde vacatures en banenwisselingen bij de beroepsbevolking. Eind april bedroeg het aantal vacatures 7,45 miljoen, dat is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van een maand eerder en staat op recordniveau. Het probleem in de VS is niet zozeer het aanbod van banen, maar het aanbod van beschikbare en capabele mensen om de vacatures te vervullen. Onderstaande grafiek brengt dat in beeld.

 

Aanbod en vraag van personeel in de VS

Aantal vacatures (zwarte lijn) versus geregistreerde werklozen (blauwe lijn)

 

Er zijn in de VS 1,6 miljoen meer vacatures dan geregistreerde werklozen!  Toch werden er in april maar liefst 5,9 miljoen vacatures ingevuld en dat was een recordstand. De Amerikaanse centrale bank Fed kijkt naar dit cijfer om toekomstige loonbewegingen te voorspellen. De conclusie is dat de arbeidsmarkt overspannen blijft en loongroei robuust blijft.

De “quit rate’, het percentage werknemers dat vrijwillig ontslag neemt vanwege veelal betere perspectieven elders, blijft op een hoog niveau. 3,5 Miljoen Amerikanen ofwel 2,3% van de beroepsbevolking zocht zijn heil elders en dat geeft aan dat medewerkers zich comfortabel genoeg voelen om van werkgever te veranderen.

 

MBK-ondernemers vol vertrouwen

Een andere 'vergeten' barometer voor de Amerikaanse economie is het ondernemersvertrouwen in het MKB (de NFIB-index). Het MKB zit in de haarvaten van de binnenlandse economie en is de groeimotor van de VS. Opvallend was de hogere stand van de NFIB-index over de maand mei. Met een stand van 105 indexpunten is de MKB-index geleidelijk aan opgeklommen tot de hoogste stand van het jaar. Ondernemers willen de komende maanden meer investeren en meer personeel aannemen.

Het percentage MKB-ondernemers dat een reële omzettoename voorziet bivakkeert op een historisch hoog niveau van 23%. De werkgelegenheid blijft sterk in het midden- en kleinbedrijf. Van de bedrijven heeft 62% meer personeel aangenomen of is op zoek naar nieuwe medewerkers.

 

Koopkracht verbetert

Als derde staan we stil bij de inflatiecijfers in mei. Die blijven aan de povere kant. De consumentenprijzen stegen vorige maand met 0,1% op maandbasis en brengen de totale inflatie op jaarbasis op een gematigde 1,8%. We zien een vergelijkbaar beeld bij de producentenprijzen.

Wij voorzien dat de consumentenprijsinflatie in de VS de komende tijd ook aan de lage kant blijft, dat wil zeggen onder of rond 2,0%. De huidige loonstijging van 3,1% per gewerkt uur op jaarbasis overtreft het inflatiecijfer ruimschoots. Dat betekent een verdergaande verbetering van de koopkracht van Amerikaanse burgers.

 

Jack Horvest is investment specialist.

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel