Fed voorlopig aan de rentezijlijn

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Fed voorlopig aan de rentezijlijn

Fed voorlopig aan de rentezijlijn

23 mei 2019
Amerikaanse centrale bank zal stevig aan de bak moeten bij afkoelende Amerikaanse economie.

Amerikaanse centrale bank zal stevig aan de bak moeten bij afkoelende Amerikaanse economie.

 

In het kort:

  • Fed-notulen melden voortgaande economische groei en een zwakke tijdelijke inflatie
  • Financiële markten rekenen op een renteverlaging later dit jaar
  • Grote berg schulden bij Amerikaanse bedrijven baart zorgen

De Amerikaanse centrale bankiers vinden de huidige rentestand en het geldbeleid passend bij de economische omgeving. En daarin komt voorlopig weinig verandering, aldus de notulen van Fed-vergadering van 1 mei. De tienjaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties daalde op deze wetenschap naar 2,38%.

Wij denken dat de Fed gaandeweg dit jaar meer focust op verlaging van de beleidsrente wanneer de Amerikaanse economie wat aan vaart verliest. Financiële markten prijzen alvast één renteverlaging in voor het jaareinde. Een neerwaartse rentestap(pen) is bij een afkoelende economie direct nodig voor bedrijven om de stevige opgelopen schuldenberg betaalbaar te houden bij minder inkomsten.

 

Voorlopig geen hogere inflatie

De Fed-leden zagen de economische perspectieven in de VS iets aantrekken, maar deze conclusies trokken ze voor de verdere escalatie van het handelsconflict tussen Amerika en China. Juist die onzekerheid zal de Fed remmen om de beleidsrente op te schroeven. Er zal overtuigend bewijs moeten zijn voor een acceleratie van de economische groei en inflatie. Die gaat er op korte termijn niet komen. De grafiek laat zien hoe de inflatie in Amerika onder de doelstelling van 2% blijft.

 

Inflatiegraadmeters Fed blijven achter bij doelstelling van 2%

De Verenigde Staten hebben te maken met een zwakke inflatie die juist geen oproep is om de beleidsrente te verhogen. De lagere kosten per eenheid product, aangezwengeld door de toegenomen arbeidsproductiviteit van de Amerikaan, zijn daar debet aan. Wij gaan er vanuit dat deze 'zegen' de prijzen structureel laag houdt.

De Fed zelf ziet de zwakke inflatie als 'tijdelijk' en veroorzaakt door meer ' incidentele' factoren. Mogelijk houdt de Amerikaanse centrale bank zich bewust op de vlakte wat betreft de inflatie om de politieke druk uit het Witte Huis te weerstaan. President Trump pleit er voor om de beleidsrente met 1 procentpunt te verlagen. Dat helpt de VS volgens hem in de handelsoorlog met China. Het is begrijpelijk dat Powell zijn rentekruit liever drooghoudt voor als de economische nood echt aan de man komt en de financiële markten en economie kan steunen. Die gedachte draagt bij aan het sentiment op Wall Street.

 

Enorme schuldenberg Amerikaanse bedrijven

De schulden van Amerikaanse bedrijven staan op recordniveaus, zijn van steeds mindere kwaliteit en staan uit bij veel zwakke bedrijven. Fed-voorzitter Jerome Powell stipte dat eerder deze week al aan.

Nu gaan bedrijven niet failliet door de hoogte van de schulden maar wel door de betaalbaarheid ervan. Er zijn nu nog weinig problemen. Door de lage rentestand en economische groei zijn bedrijven beter in staat om de rentelasten te betalen uit de operationele bedrijfswinsten dan voor de crisis van 2008.

Echter een verslechtering van de economie raakt de bedrijfswinsten. Mindere financiële condities zoals strengere financieringsvoorwaarden en hogere risicovergoedingen op leningen schroeven de rentelasten voor bedrijven snel op. Beide factoren tasten de betaalbaarheid van de grote en kwalitatief mindere schuldenberg snel aan. Dat betekent dat de Fed mogelijk fors en snel moet handelen bij een stagnatie van de Amerikaanse economie, lees: moet doorkomen met renteverlagingen. Zover is het echter nog niet, maar het is wel een scenario om in het achterhoofd te houden.

 

Jack Horvest is investment specialist.

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel