Nieuwe editie Dividend Top 10: Shell blijft dividendtopper

Emile Broesterhuizen - Van Lanschot
Emile Broesterhuizen
Specialist Aandelen
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Nieuwe editie Dividend Top 10 Shell blijft dividendtopper

Nieuwe editie Dividend Top 10: Shell blijft dividendtopper

23 april 2019
Banco Santander, Intertrust en Ahold Delhaize nieuw in top 10, ING, Vinci en PepsiCo van lijst af.

Banco Santander, Intertrust en Ahold Delhaize nieuw in top 10, ING, Vinci en PepsiCo van lijst af.

 

 


 

De Dividend top 10

De Dividend Top 10 is een selectie door Van Lanschot van tien aandelen met een dividendrendement van meer dan 3% en waarvan het dividend in onze ogen voldoende houdbaar is.

Omdat een hoog dividend niet altijd beter is richten wij ons bij de samenstelling van de top 10 op de kwaliteit van het dividend. De ondernemingen in deze lijst hebben een gedisciplineerd dividendbeleid. Andere criteria waar we rekening mee houden liggen in het verlengde van onze beleggingsovertuiging, zoals inspanningen van de bedrijven voor duurzaamheid. Zo komen we tot een Dividend Top 10 met een gemiddeld verwacht dividendrendement van 4,5%. Dat is hoger dan bijvoorbeeld de 2,7% van de MSCI World-index. We laten ook zien waarom selectie op dividendgroei belangrijk is bij een oplopende rente.

De dividendstijl heeft de afgelopen twintig jaar gemiddeld beter gepresteerd dan de MSCI World index. Een verklaring  voor dit bovengemiddelde rendement op hoogdividendaandelen is de kapitaaldiscipline. Ondernemingen die een groot deel van hun kasstromen uitkeren in de vorm van dividend, kunnen datzelfde kapitaal niet besteden aan verkeerde strategische keuzes.

 

  Aandeel Opinie per 17-4-2019 Verwacht dividend-rendement* Datum        ex-dividend      Verwachte  dividend-uitkering** Slotkoers   16-4-2019 Sector
1 Royal Dutch Shell Positief 5,90% 16-5-2019 EUR 0,42 EUR 28,55 Energie
2 Telefónica Positief 5,40% 12-6-2019 EUR 0,20 EUR 7,40 Communicatiediensten
3 UBS Group Positief 5,30% 5-5-2020 CHF 0,75 CHF 13,11 Financiële Dienstverlening
4 Banco Santander Neutraal 5,30% 29-7-2019 EUR 0,07 EUR 4,57 Financiële Dienstverlening
5 Bayer Positief 4,50% 27-4-2019 EUR 2,90 EUR 62,21 Gezondheidszorg
6 Schlumberger Positief 4,30% 4-6-2019 USD 0,50 USD 47,34 Energie
7 Intertrust Positief 3,70% 6-11-2019 EUR 0,32 EUR 17,10 Industrie
8 Ahold Delhaize Positief 3,60% 20-9-2019 EUR 0,40 EUR 22,20 Niet-duurzame Consumentengoederen
9 Roche  Positief 3,30% 12-3-2020 CHF 8,90 CHF 269,10 Gezondheidszorg
10 HP Inc Neutraal 3,20% 11-6-2019 USD 0,16 USD 20,57 Informatietechnologie

*Op basis van verwacht dividend dat wordt uitbetaald over de komende twaalf maanden, gebaseerd op Bloomberg analistenconsensus per 17 april 2019.
**Verwachte hoogte van eerstvolgende dividenduitkering. Dit is het dividend dat uitgekeerd wordt over de resultaten van de voorgaande periode (jaar, halfjaar of kwartaal)
(Bron: Morningstar, Kempen & Co, Bloomberg, 17 april 2019).

 


 

Actualiteit: toegenomen dividendspread

Door de meer gematigde toon bij centrale banken over het toekomstige geldbeleid zijn kapitaalmarktrentes gedaald. De tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties noteerde zelfs even negatief. Het verschil tussen het dividendrendement op Europese aandelen en de kapitaalmarktrente is verder opgelopen. Deze dividendspread is in onderstaande grafiek weergegeven. Dat maakt de beleggingscasus voor hoog-dividendaandelen extra aantrekkelijk. De dividendspread corrigeert overigens niet voor het verschil in risico: aandelen zijn risicovoller dan staatsleningen. Echter het geeft wel een buffer voor mogelijke koersverliezen op te vangen.
 

*Effectief rendement op een Duitse staatsobligatie met een resterende looptijd tussen de 9,5 en 10,5 jaar, per 17-4-2019 .
**Verwacht dividend rendement op Datastream Europe-index op basis van verwacht dividend over 2019 volgens Thomson Reuters consensus, per 17-4-2019.

 


 

Terugblik Dividend Top 10 januari 2019

2019 Is voor aandelenmarkten zeer sterk begonnen. De gematigdere toon van de Fed en de ECB over het te voeren monetaire beleid, hoop op een handelsdeal tussen de VS en China en de zorgen over de Brexit werden door beleggers even geparkeerd. Zowel Amerikaanse als Europese aandelen presteerden sterk. Opvallend was dat olie-gerelateerde aandelen achterbleven bij het marktgemiddelde en bij de olieprijs, die liep zelfs met 33% naar meer dan $ 70,- voor een vat Brent. Wij blijven daarom onze posities in Schlumberger (+7,7%) en Royal Dutch Shell (+7,7%) houden.

Het sterkst presterende aandeel was de Franse tolwegenuitbater Vinci (+20,2%). Zorgen over de protesten van de Gele Hesjes in Frankrijk ebden weg. Het aandeel noteert inmiddels op recordhoogtes. Het aandeel ING Groep (+16,0%) liep op na cijfers die opvallend beter waren dan andere Europese banken. Bij PepsiCo (+12,8%) konden beleggers de positieve prijsontwikkeling van producten waarderen.

Bayer (-5,70%) was afgelopen kwartaal de grootste daler. Wederom verloor de onderneming een rechtszaak in het Roundup-dossier. De onderneming gaat nu een traject van mediation in om tot een financiële regeling met eisers te komen. Dat kan onzekerheid wegnemen. HP Inc (-4,0%) stelde teleur met kwartaalcijfers. Wat Telefónica (-3,9%) betreft zijn beleggers afwachtend in aanloop naar 5G-veilingen.

 

Totaalrendement in procenten 21 jan t/m 16 april Sinds start (9 maart 2015)
Dividend Top 10 5,72% 23,32%
MSCI World High Dividend Yield-index 8,34% 28,73%
Stoxx Europe 600-index 10,42% 13,94%
S&P500-index 10,04% 45,98%

 

 

Dividend Top 10 januari
1 Vinci 20,15%
2 ING Groep 16,02%
3 PepsiCo 12,75%
4 Royal Dutch Shell 7,71%
5 Schlumberger 7,65%
6 Roche 7,35%
7 UBS Group -2,65%
8 Telefónica -3,89%
9 HP Inc. -4,08%
10 Bayer -5,70%

(Bron: Bloomberg, performance in euro op basis van gelijke weging)

 


 

Wij zoeken naar betrouwbaarheid

Wij kijken naar vier factoren die iets zeggen over de stabiliteit van het dividend...

Dividendbeleid
Wij zien dividendgroei als een signaal dat het management vertrouwen heeft in de groei van de onderneming en dat is doorgaans positief voor de duurzaamheid van het dividend. Bijzonder aantrekkelijk vinden we het als een onderneming  een sterke historie heeft van stabiele dividendgroei en als zij beschikt over een duidelijk dividendbeleid. Dat impliceert dat het management ook op langere termijn oog heeft voor de belangen van de aandeelhouder.

Groei
Groei van de winst en kasstromen zijn essentieel voor de groei van het dividend. Een kortere periode waarin de winst- of kasstroom-ontwikkeling tegenvalt is geen ramp. Het dividend kan dan vaak betaald worden uit de reserves. Of de onderneming kan meer schuld op de balans nemen om het dividend tijdelijk te financieren. Maar die middelen zijn eindig, op lange termijn is winstgroei een vereiste voor dividendgroei.

Dividenddekking
De mate waarin het dividend gedekt wordt door de winst en de kasstromen zegt iets over de flexibiliteit van de onderneming. Een relatief laag dividend hoeft doorgaans niet verlaagd te worden als de winst of de kasstromen tegenvallen. Bij een relatief hoog dividend is er minder flexibiliteit en zien we meer risico’s.

Schuldniveau
Tot slot vormt een hoog schuldniveau een risico voor het dividend. Een onderneming met een zware schuldenlast en hoge rentekosten kan eerder in de betalingsproblemen komen. We kijken daarom naar de verhouding tussen schuld en eigen vermogen en die tussen schuld en het bedrijfsresultaat.

 

 

…en blijven dichtbij onze beleggingsovertuigingen

Verantwoord
De eerste stap in de selectie van de Dividend Top 10 is dat we ons beperken tot de aandelen die we ook actief volgen. Dat betekent dat onze Dividend Top 10 altijd voortkomt uit ons gevolgde aandelenuniversum. Bij de samenstelling van dit universum houden we rekening met de inspanningen van ondernemingen op het gebied van de ESG-criteria (environmental, social en governance). In gevallen waar ondernemingen zich negatief ontwikkelen op dit gebied, wordt de actieve advisering door ons gestaakt.

Koers houden
Dividend is niet de enige manier waarop we naar aandelen kijken. Als bank hebben we een opinie op meer dan 200 namen. Koers houden betekent onder andere dat we in onze selectie niet afwijken van onze bottom-upvisie. Dat houdt in dat we geen aandelen selecteren waar we een uitgesproken negatieve opinie op hebben, maar enkel aandelen met een neutrale of positieve opinie.

Spreiding
Ondanks het feit dat de Dividend Top 10 geen portefeuille op zich vormt, brengen we toch een zekere verdeling aan over sectoren om zodoende de risico’s te spreiden. Dit doen we door maximaal drie aandelen uit dezelfde sector te kiezen.

Selectiviteit
Naast een goed ondersteund dividend kijken we ook naar het niveau van het dividend. We selecteren alleen namen met een minimum dividendrendement van 3%. Dit is gebaseerd op het verwachte dividend over de komende twaalf maanden.

 


 

Performance hoogdividendstijl bovengemiddeld…

Het rendement van de dividendstijl fluctueert, maar laat over de afgelopen 20 jaar een duidelijke outperformance zien.

Het totaalrendement op de dividendstijl (gemeten via de MSCI World High Dividend Yield-index) fluctueerde de afgelopen twintig jaar. In deze periode heeft de dividendstijl tussenliggende perioden gekend waarin het rendement boven dat van de MSCI World-index lag, maar ook perioden waarin het rendement lager was. Over de gehele periode liet de dividendstijl een outperformance zien.

Over de afgelopen 20 jaar bedroeg het totaalrendement (cumulatief) 260%. Dat is 79 procentpunt meer dan het rendement op de MSCI World-index over dezelfde periode en komt neer op een outperformance van gemiddeld 1,3% per jaar.

Rendement dividendstijl en MSCI World-index

In procenten, cumulatief totaalrendement sinds 15-04-1999.
(Bron: Thomson Reuters/Datastream)

Outperformance dividendstijl

In procenten, cumulatief totaalrendement sinds 15-04-1999.
(Bron: Thomson Reuters/Datastream)

 

…mogelijk door discipline en cash

Er zijn verschillende theorieën die beargumenteren waarom de dividendstijl een bovengemiddeld rendement kan laten zien.

Discipline
Wij geloven in het disciplinerende effect van dividend. Managers die een groot deel van hun vrije kasstromen via dividend teruggeven aan de aandeelhouders, moeten verstandiger omgaan met het resterende kapitaal. Dat resulteert in efficiëntere ondernemingen die minder snel overgaan tot te dure overnames of twijfelachtige investeringen.

Cash in de hand meer waard
Een andere theorie stoelt op het gezegde dat één vogel in de hand beter is dan tien in de lucht. Totdat het overtollige kapitaal in de onderneming is uitgekeerd, bestaat altijd de kans dat het management er op onverstandige wijze mee omgaat. Beleggers zouden daarom meer waarde hechten aan een euro uitbetaald dividend dan aan een euro cash in de onderneming. Om die reden zouden dividend betalende ondernemingen meer in trek zijn bij beleggers.

Tegengeluid
Ondernemingen die dividend betalen, opereren doorgaans in volwassen markten met beperkte groeimogelijkheden. In tijden van economische bloei zijn dividendaandelen daardoor vaak aandelen die minder goed meekomen in de markt. Een ander nadeel is dat dividendaandelen bij een oplopende rente minder aantrekkelijk worden. De dividendspread (verschil tussen dividendrendement en kapitaalmarktrente) neemt dan af.

 

 


 

Een hoger dividend is niet altijd beter

Een hoog dividend betekent niet minder risico. Integendeel, een veel hoger dan gebruikelijk dividendrendement kan duiden op hoge risico’s. Dit zagen we de afgelopen jaren bij de mijnbouw- en metaalsector. Het verschil in dividendrendement van aandelen in deze sector met de MSCI World index liep vanaf september 2014 sterk op. Dat was een voorbode van een negatief totaalrendement van de sector. Beleggers zagen blijkbaar in dat mijnbouwbedrijven niet in staat waren de hoge dividenduitkeringen vol te houden. Dit resulteerde in dalende koersen. De winsten in de sector stonden onder druk door dalende grondstoffenprijzen. De koersen veerden pas weer op toen veel ondernemingen sneden in hun dividend.

Ontwikkelingen mijnbouw- en metaalsector 2014-2016


Geïndexeerd rendement en verschil in dividendrendement
(Bron: Bloomberg, op basis van verwacht dividend dat wordt uitbetaald over de komende twaalf maanden, gebaseerd op Bloomberg analistenconsensus.)

 


 

Risico's

Het beleggen in solide ondernemingen met een stabiel en hoog dividendrendement is niet zonder risico. In onze berekeningen gaan we uit van verwachte dividenduitkeringen in het lopende boekjaar. Ondanks het feit dat ondernemingen streven naar een stabiel dividendbeleid, bestaat de kans dat een onderneming door omstandigheden wordt gedwongen minder of geen dividend uit te keren.

Beleggers die streven naar inkomsten uit vermogen zullen bij een lage spaarrente en/of rente op staatsleningen eerder kiezen voor aandelen met een hoog dividendrendement. Beleggers dienen echter rekening te houden met het feit dat de beweeglijkheid van aandelen groter is dan die van staatsleningen en obligaties. Met andere woorden: de kans op koersdalingen bij aandelen is groter.

De Dividend Top 10 richt zich niet alleen op aandelen uit de eurozone, waardoor beleggers ook valutarisico lopen over aandelen die bijvoorbeeld zijn genoteerd in Britse ponden, Amerikaanse dollars of Zwitserse franken.

De Dividend Top 10 is samengesteld als een ideeënlijst en niet als een portefeuille. De geschiktheid van een belegging in een individueel aandeel dient altijd te worden beoordeeld in de context van een goed gespreide portefeuille.

Voor meer informatie over de geschiktheid van een van deze namen in uw beleggingsportefeuille, kunt u contact opnemen met uw beleggingsspecialist.

 


 

Over de Dividend Top 10

Ideeënlijst
Met de Dividend Top 10 geven wij een overzicht van tien aandelen die beschikken over een dividendrendement van meer dan 3% en waarvan het dividend in onze ogen goed ondersteund is. Daarnaast is een aantal actieve en passieve beleggingsfondsen gepresenteerd die gebruikt kunnen worden om in te spelen op dividendstrategieën. Wij zien dit overzicht als een ideeënlijst voor beleggers die interesse hebben in dividendbeleggen.

Geen portefeuille
De Dividend Top 10 is geen portefeuille op zich. Het is dan ook belangrijk dat de geschiktheid van een belegging in een van deze namen altijd beoordeeld wordt in de context van een goed gespreide portefeuille. Om deze reden adviseren wij u contact op te nemen met uw beleggingsadviseur, alvorens over te gaan tot een belegging in een van de beleggingsoplossingen genoemd in deze publicatie. Uw adviseur kan u helpen te beoordelen of een van deze aandelen past binnen uw portefeuille.

Achtergrond
Naast 10 aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement geven we nog achtergrondinformatie. We vertellen naar welke criteria we kijken bij het samenstellen van de Dividend Top 10e n we vertellen iets over de dividendstijl zelf. Zo geven we een toelichting op de performance van de stijl, achterliggende theorieën die dit proberen te verklaren, en kijken we naar de dividendspread. Ook geven wij inzicht hoe beleggen in dividendaandelen kan worden ingericht door middel van beleggingsfondsen. We benoemen hierbij de belangrijkste voordelen van actief en passief beleggen.

 

Emile Broesterhuizen is specialist aandelen.

Emile Broesterhuizen - Van Lanschot
Emile Broesterhuizen
Specialist Aandelen

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.