Van Lanschot gaat uit van beperkt uitstel Brexit met deal

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Van Lanschot gaat uit van beperkt uitstel Brexit met deal

Van Lanschot gaat uit van beperkt uitstel Brexit met deal

Financiële markten reageren lauw op stemming, beleggers blijven wachten op meer duidelijkheid.

Financiële markten reageren lauw op stemming, beleggers blijven wachten op meer duidelijkheid.

 

In het kort: 

  • Woensdag en donderdag nieuwe stemming over verloop Brexit, situatie blijft ongewis.
  • Reacties op financiële markten licht negatief, vandaag stemming over mogelijk harde Brexit
  • Alle opties komen mogelijk weer op tafel: van harde Brexit tot Bremain

Zoals verwacht heeft ook de aangepaste Brexit-deal die de Britse premier Theresa May afsloot met de Europese Unie het niet gehaald in het Britse parlement. De gewraakte backstop blijft een probleem, die moet regelen dat er geen grenscontroles komen tussen Ierland en Noord-Ierland. Wat zijn de volgende stappen? 

 

Woensdag en donderdag nieuwe stemmingen

Woensdag staat een nieuwe stemming op de rol in het Britse parlement. Parlementariërs wordt gevraagd of ze kiezen voor een vertrek uit de EU zonder een deal, ofwel dat ze opteren voor een harde Brexit.

Het lijkt er niet op dat de Britten voor een harde Brexit kiezen zonder een transitieperiode van 21 maanden waarin een deal voorziet. Ze zijn zich bewust van de risico’s voor de economie.
Als de Britse Lagerhuisleden niet kiezen voor een harde Brexit dan volgt donderdag nóg een stemming over het vragen aan de Europese Unie van uitstel van Brexit tot ná 29 maart. Het betekent mogelijk ook een verlenging van het befaamde artikel 50 waarin vastgelegd is dat het verlaten van de EU binnen twee jaar na aanvraag een feit moet zijn. Voor het Verenigd Koninkrijk is dat per 29 maart 2019.

 

In Europese Unie is er verdeeldheid over verlenen van uitstel voor Brexit

 

Bij het verzoek om uitstel van de Brexit komt de bal in het kamp van de andere EU-landen te liggen. Die moeten besluiten of ze akkoord gaan met uitstel. In de EU is de verdeeldheid groot over het verlenen van een uitstel(periode). De EU zal niet snel geneigd zijn om – lang – uitstel te verlenen, omdat er in mei Europese verkiezingen zijn. Het is immers nogal vreemd dat een land dat de EU wil verlaten dan formeel nog mee mag stemmen. Rest dus een kort uitstel toestaan. 

Hoewel een Brexit volgens May het scenario blijft voor het Verenigd Koninkrijk, opent een verlenging van artikel 50 ook de deur voor nieuwe Britse verkiezingen of zelfs een tweede referendum die op zijn beurt zelfs tot een Bremain kan leiden. 

 

Meest waarschijnlijke scenario: beperkt uitstel 

Met een uitstel wordt tijd gekocht, maar de onderhandelingen slepen zich al twee jaar voort. Gaan die paar maanden extra dan het verschil maken en leiden die tot een deal waarmee het Britse parlement wel instemt? Ja, onder  druk wordt immers alles vloeibaar zegt het spreekwoord. Er zal zowel voor de EU als het VK een verstandige en ordentelijke deal moeten komen. 

Wij dichten dit scenario met een uitstel van beperkte duur en uiteindelijk een deal de grootste kans toe. Dit scenario zou 'goed' zijn voor het Britse pond en Europese aandelen. De financiële markten hebben hierop al lang voorgesorteerd, mogelijk dat er zelfs sprake van een zekere opluchting is bij een goed doortimmerde deal. 

 

Financiële markten blijven vooralsnog in onzekerheid

Toen dinsdag in de loop van de dag duidelijk werd dat de aangepaste deal het niet zou halen in het Britse Lagerhuis, daalde het Britse pond iets tegenover de euro. De FTSE-100, de graadmeter voor de Engelse aandelenmarkt, perste er zelfs een winstje uit van 0,3%. Daarin zitten met name de grote Britse aandelen, multinationals die hun producten en diensten voor het merendeel in het buitenland verkopen en zelfs profiteren van de inkomsten in sterke(re) buitenlandse valuta.

 

Voor Britse smallcapaandelen zijn de gevolgen het grootst

 

Voor de kleinere en lokale Britse aandelen is dit ‘voordeel’ veel kleiner of afwezig. Zij zijn veel afhankelijker van de binnenlandse economie. Een economie die geteisterd dreigt te worden door een hogere inflatie door de lagere munt en een lagere economische groei. 

29 maart nadert. Zolang er geen zicht is op een mogelijke oplossing, zal de onzekerheid bij beleggers groeien en mogelijk voor meer beweging gaan zorgen. De eventuele harde Brexit is het minst gunstig en kan dan voor sterkere koersbewegingen op de financiële markten zorgen. Vooral omdat beleggers en het bedrijfsleven dit scenario nu een kleine kans toedichten.

 

Beleggingsbeleid Van Lanschot 

In ons beleggingsbeleid is het centrale uitgangspunt dat het uiteindelijk niet tot een harde Brexit komt. Toch hebben we minder Europese aandelen in portefeuille dan het gemiddelde dat je op lange termijn mag verwachten in een gespreide portefeuille. Tevens ruilden we onze posities in Europese small caps in voor een gelijkwaardige positie in wereldwijde kleinere aandelen. Op die manier werd het belang van Britse small caps ‘verwaterd’. Verder stapten we begin dit jaar ook uit Europees beursgenoteerd vastgoed. Britse vastgoedbeleggingen wegen hier traditioneel immers zwaar in door. Op deze manier is het ‘Brexit-risico’ in ons beleggingsbeleid enigszins teruggebracht.

 


 

De mogelijkheden op een rij

13 maart stemming over Brexit zonder deal
Eens -> no deal -> harde Brexit op 29 maart 2019
Niet eens -> 14 maart stemming over verzoek aan Europese Unie om uitstel van Brexit

Eventueel 14 maart stemming over verzoek aan Europese Unie om uitstel van Brexit
Geen verzoek uitstel -> no deal -> harde Brexit op 29 maart 2019
Wel verzoek uitstel -> diverse mogelijkheden: verder stemmen over huidige deal, heronderhandelen deal, motie van wantrouwen voor May, verkiezingen, nieuw Brexit-referendum, geen Brexit (Bremain) of een no deal Brexit.

 

Luc Aben is hoofdeconooom en Jack Horvest is investment specialist.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel