Potpourri aan Amerikaanse macrocijfers bevestigen voortgaande groei

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Potpourri aan Amerikaanse macrocijfers bevestigen voortgaande groei

Potpourri aan Amerikaanse macrocijfers bevestigen voortgaande groei

Voldoende groei bij een matigende inflatie, gunstig voor aandelen VS.

Voldoende groei bij een matigende inflatie, gunstig voor aandelen VS.

 

In het kort:

  • Geen reden voor verdere afzwakking consumptiegroei op korte termijn
  • Amerikaanse industrie voelt de dure dollar en afnemende mondiale vraag
  • Consumentenprijsinflatie zwakt af en wordt vooral gedreven door hogere huren

Eind vorige week trok een bonte stoet aan Amerikaanse macrocijfers voorbij. Kenmerkend was het bevestigende beeld voor de Amerikaanse economie; een voortgaande economische groei gestuwd door de consument tegen de achtergrond van een afzwakkende inflatie. Dat stelt ons geruster over de voortgang van Amerikaanse economie op de korte termijn. De situatie van een gematigde inflatie en voldoende groei houdt de Fed koest en voedt de bedrijfswinsten voldoende.  

Een negatief puntje  is dat de Amerikaanse industriële productie meer last krijgt van mindere groei van de wereldeconomie. Dat kan mogelijk meer een pijnpunt worden in de toekomst als investeringen afnemen en daarmee ook de vraag naar arbeid.  

 

Herstel van consumentenvertrouwen in maart

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan, toonde een krachtig herstel in maart. De neergang van januari is bijna geheel teniet gedaan. De gemiddelde burger ziet de toekomst een stuk zonniger in en dat is meestal een voorbode voor aan aanwakkerende consumptiegroei.

Het JOLTS-banenonderzoek van het Amerikaanse ministerie van arbeid wees uit dat het aantal vacatures in januari opnieuw aantrok tot 7,6 miljoen stuks, een recordstand. Het aantal mensen dat vrijwillig ontslag nam in januari omdat ze elders betere perspectieven hebben, bleef op een hoog niveau van 2,3% liggen. Het geeft aan dat werknemers veel vertrouwen houden in de arbeidsmarkt. Ondanks het mindere incidentele banencijfer over februari blijft de Amerikaanse arbeidsmarkt nog robuust genoeg. Dankzij de aanhoudende loongroei en het grote vertrouwen moet de Amerikaanse consumptie op peil kunnen blijven de komende maanden.

 

Inflatie gedreven door oplopende huren

De kerninflatie voor consumenten (exclusief volatiele componenten als voeding en energie) steeg slechts 0,1% op maandbasis in februari. Daarvoor was een 0,3% stijging van de belangrijkste component, de huren, voor nodig. De prijzen van goederen daalden zelfs met 0,2%! Op jaarbasis ligt de totale consumentenprijsinflatie op slechts 1,5% in de VS. Er zijn weinig triggers aan te wijzen die de inflatie direct gaan stuwen. Hogere lonen worden grotendeels gecompenseerd door een hogere productiviteit en de sterkere dollar zorgt een daling van importprijzen. De kans op een inflatie-uitbraak van boven de 2,0% is minimaal. De Fed kan met een gerust hart aan de zijlijn blijven.

 

Minpunt is de zwakke industriële productie

De industriële productie steeg in februari met 0,1% op maandbasis. Het ijskoude weer liet de energiecentrales harder draaien. Het herstel van de olieprijs zorgde voor meer productie in de mijnbouw. Geschoond voor allerlei energiezaken nam de output bij fabrikanten in februari af met 0,4%. Behoudens een sterk herstel in maart, zal in het eerste kwartaal de industriële productie een min vertonen. Extern zien we dat vooral de dure dollar en de economische mondiale vraaguitval zijn tol eist, in het binnenland zien we ook een vraagafname ontstaan. Door meer te hinten op een lagere beleidsrente, in combinatie met de zwakkere inflatie, kan de dollar mogelijk aan kracht verliezen, wat de Amerikaanse concurrentiepositie versterkt. De capaciteitsbenutting viel terug tot 78,2% en dat kan de investeringsgroei remmen de komende maanden. En uiteindelijk gaan doorwegen op de arbeidsmarkt. Maar zover is het nog niet.

 

Jack Horvest is investment specialist.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel