Jack Horvest ziet dat het aandelenglas nog halfvol is

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Jack Horvest ziet dat het aandelenglas nog halfvol is

Jack Horvest ziet dat het aandelenglas nog halfvol is

25 maart 2019
Wij blijven gematigd enthousiast over aandelen.

Wij blijven gematigd enthousiast over aandelen.

 

Is het glas voor beleggers halfvol of halfleeg? Het lijkt er van af te hangen welk signaal de markt bereikt. Tegenvallende macro-economische cijfers laten de glazen iedere keer weer op de aandelentafel dansen. Zoals het flink afgenomen vertrouwen in de economie onder inkoopmanagers in de eurozone in maart. Zwakkere macrocijfers tasten de winstprognoses van bedrijven voor dit jaar mogelijk aan. Vooral gevaarlijk omdat nogal wat ondernemingen bij de winstprognoses zijn uitgegaan van een voorzichtig economisch herstel in de tweede helft van het jaar. Het glas is hier halfleeg.

Aan de andere kant van het krachtenveld zien we centrale banken met hun ruime monetaire beleid de aandelenglazen vullen met extra liquiditeit, de brandstof voor aandelenmarkten. Bij een relatieve rust op de financiële markten, keren beleggers vooralsnog toch weer terug naar de aandelenmarkt. Het glas is halfvol.

Zolang er zich geen economische excessen voordoen zoals een scherpe terugval van de economische groei of escalatie van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China blijven wij gematigd enthousiast. Wij houden een neutrale weging voor aandelen aan. Voor ons is het glas halfvol.

 

Europese industrie krijgt stevige klap

De eurozone zit nu op een economisch groeitempo van iets onder 1% op jaarbasis. Dat is niet spectaculair, maar nog voldoende hoog. Een halfvol glas. Bijzonder is wel dat het grote verschil in economische snelheid tussen de dienstensector en de industrie alsmaar groeit.

Een ferme klap onder de gordel, zo voelde de daling van de samengestelde inkoopmanagersindexcijfer voor de eurozone (PMI) tot 51,3 punten. Deze index meet het vertrouwen in de economie onder inkoopmanagers. Wij rekenden juist op een stabilisatie rond 52 punten. Die verwachting werd mede ingegeven door minder grimmige macro-economische data van afgelopen weken.

De industrie in de eurozone heeft de gifbeker nog niet leeggedronken. Het vertrouwensniveau bij Duitse fabrikanten stortte zelfs in tot 44,7 punten, terwijl analisten 48,0 punten verwachtten. Dat is zowaar op recessieniveau. De instroom van nieuwe orders en exportorders bij onze oosterburen was uitzonderlijk zwak: een signaal dat de malaise in de Duitse industrie niet snel van tafel gaat. Daarmee moeten wij de komende tijd rekening blijven houden. Het wordt steeds duidelijker dat de aanhoudende politieke onzekerheden de groei van de wereldhandel en daarmee de Europese export verlammen.

De meer op de interne Europese markt  dienstensector in de eurozone presteert daarentegen redelijk. Het vorige week gemelde consumentenvertrouwen in de eurozone was licht beter in maart. Wij voorzien dat huishoudelijke bestedingen op jaarbasis nog steeds tegen de 1,5% kunnen groeien.

 

Europese consument houdt vertrouwen

Meer zicht op de kredietgroei in de eurozone krijgen we donderdag. De kredietvraag van de private sector (consumenten en bedrijven) in de kernlanden blijft naar verwachting op niveau. De vraag in perifere landen laten al enige tijd een verzwakking zien en die zal waarschijnlijk doorzetten. Het aangekondigde goedkoopgeldprogramma van de ECB (TLTRO) is het medicijn dat al klaar ligt om te worden toegediend.       

De Europese Unie publiceert donderdag ook het economische sentimentsrapport (ESI-index). Economen voorzien hier een onveranderd vertrouwenscijfer van rond de 106 punten.  Maar een nieuwe zeperd kan even weer wat volatiliteit op de aandelenmarkten geven.

De Brexit krijgt meer en meer trekken van een gordiaanse knoop.  Zelfs regelgeving van 400 jaar oud wordt er bijgesleept om een derde stemming over May’s uittredingsvoorstel te verhinderen. Nu wordt 12 april genoemd als cruciale datum, dan moet er een scheidingsdocument zijn waarmee iedereen instemt. Sit and wait.    

 

Verenigde Staten: ogen weer gericht op de consument

De Amerikaanse economie vertoont lichte tekenen van verval. Daarover maken beleggers zich in toenemende mate zorgen en ze zien een half leeg glas. Wij stellen dat de economische groei in de VS voldoende hoog blijft - iets boven de 2% in 2019 - om de aandelenmarkten te ondersteunen. Het Amerikaanse aandelenglas is halfvol.

De Amerikaanse industriële prestaties staan ietwat onder druk door vooral een afzwakkende mondiale groei. Eind deze week komen er cijfers naar buiten over het consumentenvertrouwen, het persoonlijke inkomen en bijbehorende bestedingen. Wij denken dat deze cijfers aan de gestelde verwachtingen voldoen. Dat wil zeggen dat het persoonlijke inkomen en bestedingen met ieder 0,3% stijgen op maandbasis. Het consumentenvertrouwen herstelt verder in maart tot 97,8 indexpunten. 

Een macro-economische indicator waar we de komende tijd meer aandacht aan besteden zijn de wekelijkse initiële werkloosheidsaanvragen. Een draai op de arbeidsmarkt, met in dit geval een afnemende vraag naar arbeidskrachten, wordt voorafgaan door een oplopend ontslagcijfer. Lees: meer mensen die zich melden voor een uitkering. Wekelijks zijn er nu rond de 225.000 aanvragen voor een uitkering en dat cijfer is nog steeds heel gematigd. Meer dan 300.000 aanvragen indiceren grofweg een krimp van de arbeidsmarkt.

 

Japan: vertraging economische groei in vooruitzicht.

De Japanse detailhandelsverkopen over februari en de consumentenprijsinflatie over maart staan vrijdag op de agenda. Mrs. Watanabe, de Japanse ‘mevrouw modaal’ heeft het lastig om het huishoudboekje op orde te houden. De loonafspraken dit voorjaar wijzen op slechts beperkte loongroei, het basisloon voor Japanners gaat slechts 0,8% omhoog. De Japanse inflatie is niet spectaculair en zit op 0,8% op jaarbasis.

Maar als de komende BTW-verhoging later dit jaar en de lagere groei van de Japanse export bij de beperkte loongroei en inflatie worden opgeteld, dan levert dat een vervelend economisch plaatje op. Het groeitempo van de Japanse economie zal in 2019 mogelijk vertragen tot +0,7%. Het Japanse aandelenglas is voor beleggers halfleeg.

 

Belangrijke macro-economische publicaties

Van 25 maart tot

en met 29 maart

Publicatiedag

Regio/land

Publicatie van

Periode

Consensus

Maandag

Duitsland

IFO-indicator

Maa

102,9

Dinsdag

VS

In aanbouw genomen huizen (op jb.)

Feb

1,22 miljoen

Woensdag

VS

Handelsbalans

Jan

-$ 57,5 miljard

Donderdag

Eurozone

EC Economisch Sentiment

Maa

105,9

 

 

M3 Geldgroei (YoY)

Feb

3,9%

 

 

Kredietgroei (YoY)

Feb

3,2%

 

VS

Initiële WW-aanvragen (op weekbasis)

Maa

222.000

Vrijdag

Japan

Detailhandelsverkopen (MoM)

Feb

0,8%

 

 

Consumentenprijsinflatie (YoY)

Maa

0,9%

 

Duitsland

Detailhandelsverkopen (MoM)

Feb

-1,0%

 

VS

Persoonlijk inkomen (MoM)

Feb

0,3%

 

 

Persoonlijke bestedingen (MoM)

Jan

0,3%

 

 

Consumentenvertrouwen UVM

Maa

97,8

 

 
Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel