Fed kondigt lagere groei Amerikaanse economie aan

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Fed kondigt lagere groei Amerikaanse economie aan

Fed kondigt lagere groei Amerikaanse economie aan

Groei economie VS in eerste kwartaal eenmalig verstoord, geen omslag in verwachtingen.

Groei economie VS in eerste kwartaal eenmalig verstoord, geen omslag in verwachtingen.

 

In het kort:

  • Overheidssluiting, barre weersomstandigheden en oplopend handelstekort drukken groei.
  • Arbeidsmarkt blijft sterk en de inflatie is onder controle
  • Fed comfortabel met afwachtende houding, beleid is positief voor aandelen

Het Fed Beige Book bevestigde dinsdag het rommelige economische verloop in de Verenigde Staten in de eerste twee maanden van 2019. Bijna geheel januari was de Amerikaanse overheid grotendeels gesloten en dat weegt door in de cijfers, zo bleek uit de economische voortgangsrapportage van de Amerikaanse centrale bank. Ook bizarre, koude weersomstandigheden die de VS in deze periode teisterden duwden de economische groei omlaag. Economen tillen mogelijk niet al te zwaar aan een (flinke) groeimisser in de dop over het eerste kwartaal. Mogelijk dat die groei dit kwartaal zelfs flink onder de 2% op jaarbasis duikt.

Onderliggend blijven de sterkhouders van de Amerikaanse economie goed presteren: banencreatie en loongroei blijven op een hoog niveau. We voorzien voor februari een aantal nieuwe banen dat mogelijk weer tegen de fraaie 200.000 stuks uitkomt. De inflatie blijft onder controle. Lagere prijzen voor staal, tal van agrarische grondstoffen en energie zorgen voor lagere inputkosten in de industrie en dat wordt veelal direct vertaald in lagere verkoopprijzen.

De woningbouwactiviteiten in Amerika zitten weer in de lift en de huizenprijzen lopen gematigd op. Wij verwachten gaandewegdit jaar een licht afzwakkende economische groei die weliswaar voldoende blijft mits de effecten van de handelsvete en importtarieven binnen de perken blijven.

 

Amerikaanse dienstensector toont sterk herstel in februari

Het optimisme over de Amerikaanse economie werd dinsdag ook bevestigd door een sterk herstel van het inkoopmanagersindexcijfer voor de dienstensector. Dat steeg van 56,7 indexpunten in januari naar 59,7 indexpunten in februari. De componenten 'nieuwe orderinstroom' en 'activiteitenniveau' bereikten zelfs het hoogste punt in 14 jaar. Er zal ongetwijfeld sprake zijn van een inhaaleffect door de genoemde verstoringen (sluiting overheid, koude weersomstandigheden) maar ook de komende maanden zal de dienstensector voldoende groeien. Dat is belangrijk, want diensten bepaalt voor 80% de Amerikaanse economie!

Op basis van de inkoopmanagersindices voor de industrie en diensten over februari valt zelfs een groeitempo van de Amerikaanse economie af te leiden van 4%. Dat is wat al te gortig, maar de groei blijft robuuster dan voorzien. De belastingverlagingen voor burgers en bedrijven raken uitgewerkt en dat levert een negatief groei-effect op waarbij de groei mogelijk richting de 2% terugvalt.

 

Fed kan ‘rustig’ achterover leunen

De economische groei in de VS blijft vooralsnog voldoende hoog met meer dan 2% en de inflatie is onder controle. De financieringsvoorwaarden voor bedrijven en consumenten,  die als ‘te remmend’ werden ervaren, zijn weer versoepeld. Dat laatste heeft de Fed bewerkstelligd met de recente guidance. Wij denken dat de Fed goed op de bal zit en dit ondersteunt de casus voor (Amerikaanse) aandelen.

 

Jack Horvest is investment specialist.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel