Fed-baas Powell bevestigt einde tijdperk renteverhogingen

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Fed-baas Powell bevestigt einde tijdperk renteverhogingen

Fed-baas Powell bevestigt einde tijdperk renteverhogingen

27 februari 2019
Afzwakkende economische groei VS en afnemende inflatieverwachtingen zijn de oorzaken.

Afzwakkende economische groei VS en afnemende inflatieverwachtingen zijn de oorzaken.

 

In het kort:

  • Kans op beleidsrenteverhogingen in 2019 slinkt
  • Minder strak rentebeleid bij voortgaande groei is positief voor aandelen VS
  • Te forse afzwakking van economische groei is hét gevaar voor aandelen

De Amerikaanse economie blijft sterk, maar er verschijnen steeds meer wolken aan de hemel. Die boodschap bracht Powell in zijn halfjaarlijkse verslaglegging aan het Amerikaans Congres.

De groeibedreigingen voor de VS komen vooral vanuit de mondiale economie, aldus Powell, en dan specifiek uit China en Europa. Powell verdedigde het minder strakke monetaire beleid van de Fed ook vanuit een afnemend inflatieperspectief.

 

Kans op snelle renteverlaging in 2020 groeit

Wij stellen dat het 2019-tijdperk van renteverhogingen normaliter voorbij is. Sterker nog, het beleidsrentetarief voor januari 2020 schat de financiële markten in op 2,3% en dat ligt 0,1% onder het huidige tarief.  

De voordracht van Powell was een bevestiging van de eerder ingeslagen weg; een afwachtende houding van de Fed waarbij beweging afhankelijk is van in komende macrodata af. Alleen (sterke) verrassingen in economische groei of inflatie gaan de beleidsrente hoger tillen. En dat achten wij steeds minder waarschijnlijk.

 

Groei is key

De economische groei over het vierde kwartaal (publicatie morgen) zal nog rond de 2,5% op jaarbasis uitkomen, maar in het eerste kwartaal van 2019 duikelt de groeivoet tot 2,0%.

Dee voorziene stabilisatie van rond die 2%, een neutraler monetair beleid en een licht dalende inflatietrend is positief voor de beleggingscasus van aandelen. We moeten ons echt zorgen maken als de economische groei door het ijs lijkt te zakken tot diep onder de 2%. Dat tast bedrijfswinsten en het vertrouwen te veel aan. Daarvan zijn nu geen signalen. De arbeidsmarkt in de VS en het consumentenvertrouwen zijn nog onverminderd sterk. Nu hopen dat de afkoelende mondiale economie niet te veel roet in het eten gooit.

 

Balansafbouw Fed

Over de balansafbouw van de Fed wilde Powell niet veel kwijt. De bankreserves moeten boven de $ 1.000 miljard plus een 'buffer' blijven, stelde hij. Bij het huidige afbouwtempo is de Fed tegen eind van het jaar klaar, waarbij de totale balans van de Fed op circa $ 3.500 miljard ligt. Daarmee komt er een eind aan een stukje balansverkrapping.

Momenteel bezit de Fed veel staatsleningen met een relatief korte looptijd, tot vijf jaar. Door opnieuw kortlopende leningen te kopen bij aflossing van de oude, is de impact op de economie beperkt. Stel dat de Fed besluit om te gaan herbeleggen in langerlopende leningen, dan drukt dit de langetermijnrente. Op deze manier kan de economie worden aangezwengeld als de groei te hard wegzakt.

 

Jack Horvest is investment specialist.

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel