Visie op de geld- en kapitaalmarkt

 1. Inspiratie
 2. Beleggen
 3. Visie op de geld- en kapitaalmarkt
Beleggen bij Van Lanschot

Visie op de geld- en kapitaalmarkt

Rentevisie
11 januari 2019
De verwachtingen van Van Lanschot voor de renteontwikkeling.

Ontwikkelingen geldmarkt

Europese Centrale Bank

 • Opkoopprogramma obligaties per 1 januari 2019 gestaakt.
 • Tot aan 2021 voorziet ECB een inflatie van 1,7%, ruim beneden de 2%-doelstelling.
 • Kans op rentestap in 2019 zeer klein, nu economische groei en inflatie afzwakt.

Federal Reserve (Fed)

 • Zoals verwacht, verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente in december met 0,25%-punt naar 2,25% -2,5%.
 • Fed-baas Jerome Powell nuanceerde eerdere uitspraken over renteverhogingen.
 • Beleggers verwachten dit jaar geen renteverhogingen meer.

Bank of China

 • Verruiming monetair beleid voorzien om economie te ondersteunen.
 • De inflatiecijfers dalen harder dan voorzien
 • Stimuleren kredietverstrekking met lagere rente en kasreserves.

Ontwikkelingen kapitaalmarkt

Flink lagere staatsobligatierentes

 • In december daalden de obligatierentes in de meeste landen van de eurozone flink. Lagere groei- en inflatieverwachtingen en een vlucht naar veilige obligaties waren hier debet aan.
 • De Duitse tienjaarsrente zakte weg tot een niveau van 0,24%. Daarmee blijft deze rente onder onze verwachte bandbreedte van 0,3% tot 0,7%. Zolang het Brexit- en mondiale handelsdossier niet zijn opgelost en beleggers zich zorgen maken over de economische groei, kan de rente aan de onderkant van de bandbreedte blijven liggen.
 • Opluchting was er in december over Italië, omdat overeenstemming met de Europese Commissie werd bereikt over een begrotingstekort van 2,04% in 2019. Op korte termijn helpt dit de Italiaanse obligatiekoersen. We verwachten echter wel dat de beweeglijkheid in deze rentes in 2019 hoog blijft. Het risico dat het tekort uiteindelijk toch hoger uitkomt is aanzienlijk, gezien de afzwakkende Italiaanse groei.
 • Ook de Amerikaanse tienjaarsrente daalde gedurende de laatste maand van het jaar en kwam uit op 2,7%. Dit hing samen met lagere groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie en de dalende inflatievooruitzichten. Beleggers voorzien nu geen renteverhogingen meer door de Fed in 2019. Dit zal ook een stijging van de Amerikaanse obligatierentes binnen de perken houden.
 • De risicopremie op een indexmandje bedrijfsobligaties liep in december verder op (+0,08%-punt) en sloot af op het hoogste punt van het jaar. Ten opzichte van de prestatie van een mandje AAA-staatsobligaties van EMU-landen (+0,9%) bleef de positieve prestatie van dit mandje bedrijfsobligaties daardoor wat achter: +0,2%.
 • Wij blijven licht overwogen in bedrijfsobligaties. Zeker nu de waardering gunstiger is geworden. Wel staan hier onzekerheden tegenover, politiek (o.a. VS-China) en economisch (bedrijfswinsten onder druk).


10-jaarsrente Duitsland, Verenigde Staten, Japan en Italië
10-jaarsrente duitsland, verenigde staten, japan en italië
Bron: Thomson Reuters Datastream
In december daalden de tienjaarsrentes van zowel de Verenigde Staten, Duitsland, Italië als Japan.

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.