Shutdown groeiende bedreiging voor Amerikaanse economie

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Shutdown groeiende bedreiging voor Amerikaanse economie

Shutdown groeiende bedreiging voor Amerikaanse economie

17 januari 2019
Fed meldt iets zwakkere ontwikkeling economie VS, dat is conform verwachting.

Fed meldt iets zwakkere ontwikkeling economie VS, dat is conform verwachting.

 

In het kort:

  • Fabrikanten krijgen meer last van handelsperikelen en shutdown
  • Banenmarkt in de VS blijft erg robuust
  • Economische groei in de VS verzwakt iets conform verwachting, shutdown wordt vervelender.

 

De economische groei in de Verenigde Staten dendert voort, maar het tempo neemt iets af. Dat stelt het Fed Beige Book, een regulier onderzoeksrapport naar de stand van de economie van de Amerikaanse centrale bank. De onderzoeksperiode beslaat grofweg de periode eind november – begin januari.

De vertragingen in de economie doen zich vooral voor in de industrie, waarbij de auto- en energiesector het hardst worden getroffen. De lagere energieprijzen verminderen de investeringen in de energiesector. De agrarische sector heeft flink te lijden onder de handelspolitiek van president Trump. De bouwsector stabiliseert en wordt daarbij geholpen door de licht dalende rentestanden.

 

Amerikaanse economie blijft goed op koers

 

De economisch belangrijke arbeidsmarkt ontwikkelt zich nog steeds sterk in de VS. Bedrijven hebben moeite om gekwalificeerd personeel aan te trekken. Het loonniveau blijft in een gematigd stijgende trend, melden ondernemers.
De inputkosten bij fabrikanten en dienstverleners lopen op. De verwachting is dat die hogere kosten slechts gedeeltelijk in de prijzen voor afnemers terecht komen. Dat zorgt voor een aanhoudende beperkte stijging van de consumentenprijzen.

 

Shutdown krijgt steeds grotere impact op economie

De aanhoudende sluiting van de Amerikaanse overheid begint serieuze impact te krijgen op de Amerikaanse economie. Economen schatten de economische schade op rond de $ 2,0 miljard per dag. Naast 800 duizend overheidsdienaren die geen salaris krijgen, rijzen er meerdere problemen. Er worden geen import- en exportlicenties verstrekt, productinnovaties worden niet meer goedgekeurd en belastingteruggaven aan burgers en bedrijven gaan de langere baan op. Dit tast de economische groei meer aan naarmate de shutdown voortgaat.

Topbestuurder van de bank JP Morgan Jamie Dimon vreest zelfs dat de economische groei in de VS dit kwartaal geheel kan stilvallen bij een langere shutdown. Wij beschouwen de sluiting als een tijdelijk fenomeen die een incidentele groeivertraging oplevert. Maar het is wel de hoogste tijd om de begrotingskwestie op te lossen, anders ontstaat er inderdaad permanentere schade aan de groeivooruitzichten.

Duur incident

Wij stellen vooralsnog dat de Amerikaanse economie goed op koers blijft. Weliswaar nemen de onzekerheden toe en zwakt de economische groei iets af, maar toch blijft die groei voldoende hoog. Gezien de politieke situatie in de VS zal het eerste kwartaal niet veel fraais opleveren voor de groei, maar de reden is bekend. Als deze kwestie snel oplost dan gaat de shutdown als een 'duur' incident de boeken in. Bij een langere sluiting van nog meerdere weken zijn de economische gevolgen fors.

 

Jack Horvest is investment specialist.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel