Amerikaanse centrale bank is 'klaar' met verhogen beleidsrente

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Amerikaanse centrale bank is klaar met verhogen beleidsrente

Amerikaanse centrale bank is 'klaar' met verhogen beleidsrente

31 januari 2019
Goed nieuws op korte termijn, meer vraagtekens richting de toekomst.

Goed nieuws op korte termijn, meer vraagtekens richting de toekomst.

 

In het kort:

  • Zoals verwacht liet de Fed de beleidsrente onveranderd gisteren
  • Fed-baas Jerome Powell liet uitspraak van ‘verder geleidelijke renteverhogingen’ varen
  • Mindere economische groeiverwachting oorzaak

Uitermate verrassend was de gematigde toon van Fed-baas Powell in zijn toelichting op het rentebesluit/beleidsvergadering. De Fed heeft meer geduld met het doorvoeren van eventuele beleidsrenteverhogingen en zelfs werden de woorden van 'verdere geleidelijke renteverhogingen de komende tijd' geschrapt uit de toelichting. Wij concluderen dat de Fed zowat 'klaar' is met het verhogen van de beleidsrente in deze cyclus. Financiële markten reageerden enthousiast op de gematigde toelichting, de tienjaarsrente in de VS zakte terug tot 2,68%, de S&P500 index mocht 1,6% hoger. Wij plaatsen iets meer vraagtekens richting de verdere toekomst over de economie.

 

Nog meer bewijs...

Powell hintte in zijn toelichting diverse malen op de afnemende noodzaak om de beleidsrente te verhogen. De inflatieverwachtingen blijven binnen de perken en het economische activiteitenniveau wordt lager ingeschat door de Fed, in plaats van een 'sterke' groei wordt nu gerept over een solide groei. Verder wees Powell nadrukkelijk op de toenemende politieke risico's in zowel binnen- als buitenland die naar zijn verwachting aanhouden. Het is de eerste keer dat Powell zich nadrukkelijk uitlaat over de impact van politieke risico’s op de economie.

 

Balansafbouw

De Fed gaf aan dat de balansafbouw van $ 4.200 miljard naar $ 3.900 miljard als voldoende wordt beschouwd en de omvang zo blijft. In de komende beleidsvergaderingen komt dit besluit op de agenda. Door de balansafbouw voert de Fed het verkrappend monetair beleid door. Obligatieverkopen zorgt voor extra aanbod waardoor de kapitaalmarktrente opliep in de VS. Ook op dit vlak schakelt de Fed een tandje terug. 

 

Powell speelt het renteschaakspel uitstekend maar…

Het is duidelijk dat de mondiale economische groei afvlakt en daarvan krijgt ook de VS last. We zagen dat vooral terug in de cijfers van bedrijven met een grote exposure naar China (Caterpillar, 3M en de chipsector). Het is handig van Powell om daar de communicatie op aan te passen en het gevoel te geven dat de Fed bovenop de rentebal zit. Daardoor schoot de tienjaarsrente lager en dat is brandstof voor aandelenmarkten. So far so good maar.....

 

Enige nuance op zijn plaats

Wij kijken iets genuanceerder want het is niet voor niets dat Powell deze nieuwe weg inslaat, de mindere economische groeiverwachting is de oorzaak. En dat kan meer spanning geven voor de beleggingscasus van Amerikaanse aandelen. Een beperkte groeivertraging van een kleine 3% op jaarbasis momenteel naar iets boven de 2% op jaarbasis is behapbaar voor de economie, zeker nu de inflatie onder controle blijft. Indicaties voor een sterkere economische afzwakking (tot onder de 2%) zijn ronduit negatief. Maar we zien juist nu die risico's toenemen. Wij denken dat ook in de VS komt de nadruk de komende tijd meer op 'macrodata' komt te liggen. Vooral de arbeidsmarkt en consument trekken hierbij de aandacht.  En ja het zou zeer welkom zijn dat de politieke risico's (handelsvete met China en de voortslepende shutdownproblematiek) worden opgelost.

 

Jack Horvest is investment specialist.

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel