Beleggingscasus Chinese aandelen aantrekkelijk

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Beleggingscasus Chinese aandelen aantrekkelijk

Beleggingscasus Chinese aandelen aantrekkelijk

17 december 2018
Cijfers Chinese economie laten lichtpuntjes zien, stimuleringsbeleid overheid slaat aan.

Cijfers Chinese economie laten lichtpuntjes zien, stimuleringsbeleid overheid slaat aan.

 

In het kort:

  • Chinese autosector trekt stevige wissel op economie in november
  • Kredietverlening sterk in de lift, investeringen blijven goed op peil
  • Lichte terugval groei Chinese economie in 2019 voorzien, Chinese aandelen aantrekkelijk gewaardeerd

De Chinese economische gegevens over november bevatten de nodige lichtpuntjes. De industriële productie en detailhandelsverkopen waren weliswaar wat onder de verwachtingen, maar dat was toe te rekenen aan een paar bekende pijndossiers:  auto's en export. Echter, de investeringen bleven op niveau, de kredietverlening trok in november boven verwachting aan en ook de banencreatie in de grote steden stond met 13 miljoen banen ruim boven de doelstelling van 11 miljoen voor 2018. Het is belangrijk is dat het stimuleringsbeleid van de Chinese overheid meer tractie krijgt. Dat zorgt er voor dat de Chinese economie niet echt het moeras inzakt.

 

Investeringen stabiliseren

De industriële productie groeide in China in november met 5,4% op jaarbasis, waar was gerekend op een stijging van 5,9%. De stijging op maandbasis bedroeg zelfs een armtierige 0,2%. Die zwakke resultaten zijn toe te schrijven aan een sterke productie-afname van auto's. In vergelijking met november 2017 was het niveau dit jaar maar liefst 16,7% lager. Ook in de exportindustrie was er sprake van zwakte, op maandbasis namen de exporten zelfs 2,9% af. Vooral de uitvoer naar de Europese Unie en opkomende markten had te lijden. Gek genoeg zat de Chinese staalproductie in november wel fors in de lift.

De detailhandelsverkopen over november vielen tegen. Corrigeren we voor de slechte autoverkopen dan valt de schade reuze mee. Op maandbasis stegen de verkopen aan burgers in november nog met 0,8% en dat is een fraai getal. De verlaging van de inkomstenbelasting (in oktober ingegaan) draagt haar steentje bij. In januari zijn pas de volledige effecten voelbaar.

De groei van de dienstensector was in november 7,2% op jaarbasis en dat was onveranderd ten opzichte van de groei in oktober. Deze belangrijke en meer op het binnenland gerichte sector houdt zich goed staande.

Het investeringsniveau (vaste bezittingen) ontwikkelde zich in november stabiel waarbij vooral de industrie, vastgoed en infrastructuur voorop lopen. Wij zien hierin een signaal dat het stimuleringsbeleid van de Chinese overheid al (beperkt) vruchten afwerpt. De nieuwe kredietverlening bedroeg in november 1.350 miljard yuan en dat was aanmerkelijk beter dan voorzien. Vooral de kredietvraag bij bedrijven trok fors aan in november.

 

Beleggingscasus Chinese aandelen

De economische groei in China komt in 2019 naar verwachting licht lager uit op circa 6,2% in plaats van de geraamde de geraamde groei van 6,5% in 2018.  Het handelsconflict met de Verenigde Staten speelt een cruciale rol in dit groeiverhaal. Een volledige escalatie kan de groei zelfs tijdelijk met 0,8 procentpunt verlagen tot onder de belangrijke grens van 6,0%. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat het Chinese overheidsbeleid de economische groei stabiliseert. De Chinese aandelenindex (MSCI China index) heeft een koerswinstverhouding van 10,4 maal voor 2019 en dat is aantrekkelijk te noemen.           

 

Jack Horvest is investment specialist.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel