Luc Aben beziet de politieke chaos rond de Brexit

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Luc Aben beziet de politieke chaos rond de Brexit

Luc Aben beziet de politieke chaos rond de Brexit

19 november 2018
Wij gaan er nog steeds van uit dat er geen harde Brexit komt.

Wij gaan er nog steeds van uit dat er geen harde Brexit komt.

 

De Brexit zal de gemoederen in Europa de komende weken blijven bezighouden. Het is onvoorspelbaar hoe het afloopt, maar wij houden vooralsnog vast aan ons centrale scenario. Dat gaat er vanuit dat een harde Brexit uiteindelijk wordt vermeden. Het huidige akkoord blijft gehandhaafd, wordt aangepast of er komt een tweede referendum. Wat dit laatste betreft - en voor wat het waard is - volgens gokwebsite oddchecker.com is de kans op een tweede referendum bijna twee derde. Daarnaast suggereren peilingen dat ongeveer 54% van de Britten nu stemt om in de Europese Unie te blijven. 

Wij concentreren ons op het lopende proces. Verloopt dat ondanks alle chaos min of meer volgens planning, dan komt er kort na 25 november een stemming in het Britse parlement. Dat telt 650 zetels waarvan de regerende coalitie er 326 bezet. Dat is nauwelijks 50%. Omdat we al weten dat tientallen Tories tegen zullen stemmen, moet premier May rekenen op een deel van de oppositie en/of op onafhankelijke parlementariërs. Het kan aankomen op één luttele stem.

 

Het is voor beleggers ondoenlijk om in te spelen op het verloop van de Brexit

 

Vasthouden aan positionering

Wat er gebeurt bij een verwerping van het huidige akkoord of als de Britse regering valt, is onduidelijk. Nieuwe verkiezingen? Een aangepast voorstel proberen uit te onderhandelen? Alsnog een harde Brexit? Of een tweede referendum? Het kan alle kanten op.

Financiële markten en met name het Britse pond zullen nog wel even de speelbal blijven van de snel wisselende politieke nieuwsstroom. Als belegger is het ondoenbaar om vooraf positie(s) in te nemen op het verloop van het politieke proces. Op dit moment houden wij vast aan onze (wereldwijde) positionering in aandelen, met daarbij wél enige terughoudendheid voor Europese aandelen.

 

Macro-economische agenda: ondernemersvertrouwen in Europa

Op de Europese economische agenda deze week zijn de inkoopmanagersindices (PMI) van Markit een ander belangrijk punt. Deze cijfers (publicatie vrijdag) geven aan in welke richting de economie in de eurozone zich beweegt.

De vraagtekens bij de economische groei in de eurozone zijn er niet minder op geworden. Vorige week bleek dat de Duitse economie in het derde kwartaal zelfs een kleine krimp onderging. Het is verleidelijk om incidentele factoren aan te halen voor deze economische appelflauwte. Zo noemden wij in de afgelopen weken al de productieverstoringen in de Duitse autosector als gevolg van nieuwe emissienormen.

Maar er zijn ook fundamentelere zorgen. Denk aan de Europese uitvoer die het moeilijker kreeg. Rechtstreekse oorzaak is de vertraging van de economische groei in China. Zolang de Chinese economie minder hard groeit is het belangrijk dat de ‘binnenlandse’ Europese groei-impulsen op peil blijven.

Met een gestaag dalende werkloosheid, licht aantrekkende lonen en aantrekkende bedrijfsinvesteringen lijkt economische groei in Europa inderdaad het geval. Zodat per saldo de Markit PMI’s voor de industrie en dienstensector in de groeizone kunnen blijven. Toch is de stelselmatige afbrokkeling van het ondernemersvertrouwen nog niet gestopt. Met een ondernemersvertrouwen dat op de verwachting uitkomt zijn we al tevreden.

 

De vraagtekens bij de economische groei in de eurozone zijn niet afgenomen

 

Verenigde Staten hebben investeringen nodig

Ook in de Verenigde Staten krijgen we de Markit inkoopmanagersindices (PMI’s). Maar belangrijker vinden we het cijfer over de orders voor duurzame goederen, met vooral aandacht voor de orders voor kapitaalgoederen. Dat geeft ons namelijk een beeld hoe het gesteld is met de bedrijfsinvesteringen.

De afgelopen maanden gaf het belastingplan van Trump de Amerikaanse economie een duw in de rug. Dat stimulerende effect blijft echter niet duren en op een bepaald moment is het uitgewerkt. Daarnaast zit de centrale bank Federal Reserve midden in het proces om zijn beleidsrente stelselmatig te verhogen.

Door de combinatie van een afnemende impact van de belastingverlaging en renteverhoging zijn wij iets voorzichtiger geworden over de Amerikaanse economie in 2019. Rekenen we dit jaar nog op een groeicijfer van 3,5%, volgend jaar valt dat terug tot ongeveer 2,5%. Om dit groeicijfer te halen en ook de groei voor de jaren erna veilig te stellen, is het belangrijk dat de investeringen aantrekken. Vandaar het belang van de vraag naar kapitaalgoederen.

Op dit moment groeien de bedrijfsinvesteringen in de VS met ongeveer 4% op jaarbasis. Dat is tegelijkertijd goed en ontgoochelend gegeven het Amerikaanse economische klimaat in de afgelopen maanden en de lagere belastingen voor bedrijven. Het geld dat vrijkwam door de lagere belasting hebben bedrijven in grote mate gebruikt voor de terugkoop van aandelen en niet om extra te investeren in de reële economie.

 

Amerikaanse huizenmarkt in de gaten houden

Wij zien dat bouwactiviteiten in de VS gaandeweg dit jaar op een lager groeipitje zijn komen te staan. De verkoop van bestaande woningen zit zes maanden in een neerwaartse spiraal en het aantal verleende bouwvergunningen neemt sinds eind maart af.

De dip op de huizenmarkt is niet meteen een drama, maar het is wel een ontwikkeling om in de gaten te houden. De eigen woning is veelal het belangrijkste financiële bezit van de gemiddelde Amerikaan. Een inzakkende huizenmarkt(prijs) voelt niet prettig aan, iets wat we in 2008 gezien hebben.

Overigens is de Amerikaanse huizenmarkt nu een stuk gezonder en vooralsnog is er geen reden tot ongerustheid. De huizenprijzen in de VS stijgen nog steeds, in september met 4,2% op jaarbasis. Voor 2019 wordt een lichte stijging van 2% tot 5% voorzien.

 

Belangrijke macro-economische publicaties

Van 19 november tot

en met 23 november

Publicatiedag

Regio/land

Publicatie van

Periode

Consensus

Dinsdag

VS

Bouwvergunningen MoM

Okt

 

 

 

Opstartende woningbouw

Okt

+1,6%

Woensdag

VS

Orders duurzame goederen MoM

Okt

-1,8%

 

 

Verkoop bestaande woningen

Okt

1,0%

Donderdag

Eurozone

Consumentenvertrouwen

Nov

-3,0

Vrijdag

Eurozone

Markit PMI Services (flash)

Nov

53,5

 

 

Markit PMI Manufacturing (flash)

Nov

51,7

 

VS

Markit PMI Services (flash)

Nov

54,8

 

 

Markit PMI Manufacturing (flash)

Nov

56,0

 

 

Luc Aben is hoofdeconoom bij Van Lanschot.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel