Fed bevestigt rentestap in december

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Fed bevestigt rentestap in december

Fed bevestigt rentestap in december

09 november 2018
Opvallend, Amerikaanse centrale bank ziet groei van bedrijfsinvesteringen afnemen.

Opvallend, Amerikaanse centrale bank ziet groei van bedrijfsinvesteringen afnemen.

 

In het kort:

  • Rentebeleid blijft opwaarts gericht, ondanks vertraging in investeringen
  • Het groeitempo van de Amerikaanse economie is nog meer dan 3% op jaarbasis
  • Consument blijft de economische groei stuwen

De afgelopen dagen gehouden rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank Fed was al op voorhand een ‘no brainer’. Er was donderdagavond geen persconferentie gepland, dus dat betekent geen communicatie over eventuele rentestappen. Toch bevatte de toelichting op de rentevergadering een opvallend punt: de afnemende investeringsgroei in de Verenigde Staten. Is het een signaal dat ook de economische groei in de VS de afvlakking van de wereldeconomie voelt? Of is het een effect van de handelsoorlog met China?        

Er was begin dit jaar een investeringspiek in de VS met zelfs een zeer krachtige 12% groei op kwartaalbasis. Dit als gevolg van de fiscale stimulering door president Trump. Gaandeweg 2018 liep dit groeitempo terug en dreigt nu zelfs richting het nulpunt te gaan. Reden voor de Fed om aan de bel te trekken.

 

De consument blijft uitgeven

De huishoudelijke uitgaven van de Amerikaanse consument groeien sterk, zo benadrukte de Fed. De arbeidsmarkt groeit sterk en loonstijgingen stuwen de koopkracht licht op. De door de Fed gehanteerde inflatiemaatstaf van persoonlijke uitgaven (PCE) bevindt zich rond het acceptabele niveau van 2% op jaarbasis. Wij merken bovendien op, dat de recente daling van de olieprijs de inflatietoename afremt. Met de consumptie(groei) zit het wel snor, die bepaalt bijna 70% het bruto nationaal product van de VS.       

Wij gaan er vanuit, dat de consument voorlopig de groei van de Amerikaanse economie blijft aanvuren. Die groei kan ook in het vierde kwartaal boven de 3% uitkomen. Dat geeft de Fed voldoende comfort om de rente in december nogmaals op te trekken en vervolgstapjes te zetten in de eerste jaarhelft van 2019. Wij gaan uit van één rentestapje per kwartaal.

 

Komend jaar wordt spannend

Gaandeweg 2019 wordt het spannender voor Amerikaanse economische groei als fiscale maatregelen uitgewerkt zijn en de kans op nieuwe massale belastingverlaging is verkleind door gewijzigde politieke verhoudingen. Het  sentiment bij de consument en de daarbij behorende omgevingsfactoren zoals loon, werkgelegenheid en inflatie worden mogelijk nog belangrijker. Helemaal als de investeringen door bedrijven als extra economische groeimotor meer uitvalt. Die uitval zou een vervelend signaal zijn, want op termijn kan dat de groei van nieuwe banen aantasten.

 

Jack Horvest is investment specialist.

 

 

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel