De Chinese consument laat het afweten

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. De Chinese consument laat het afweten

De Chinese consument laat het afweten

14 november 2018
Afgenomen consumptiecijfers wijzen op verdere daling groei Chinese economie.

Afgenomen consumptiecijfers wijzen op verdere daling groei Chinese economie.

 

In het kort:

  • Luxegoederen en auto’s zijn minder in trek
  • Nieuwe kredietverlening China uitermate zwak
  • Dringend meer fiscale en monetaire stimulering nodig om groei te borgen

Help, de groeimotor van de Chinese economie sputtert. De Chinese consument besteedt minder en dat is pijnlijk voor de Chinese economie, want consumptiegroei is momenteel verantwoordelijk voor 80% van de economische groei in China. De afgenomen consumptie leidt tot een stevige vertraging van de Chinese economie. De beleidsmakers in Beijing hebben de afgelopen jaren fors ingezet op het transformeren van de Chinese economie van gericht op productie en export naar meer gericht op binnenlandse consumptie. Dat moest de economische groei stabieler maken.  

 

Handelsvete, kredietverstrekking en investeringen

De Chinese consumptie groeide in oktober met 8,6% (op jaarbasis) waar gerekend was op 9,1%. Deze zwakkere trend is al te zien sinds de escalatie van de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China. De Chinese consumenten zitten behoorlijk in de schulden, vooral de jongere generaties. Nu de gevolgen van de handelsperikelen zich openbaren op de arbeidsmarkt en de waarde van bezittingen als huizen en aandelen niet langer stijgen slaan consumenten een voorzichtigere toon aan. Chinezen leenden aanzienlijk minder in oktober waarbij hypotheekverstrekking de grootste klappen opliep. Het is wachten op meer geld in de knip of op lagere prijzen voor producten. Belastingverlaging door de overheid kan hierbij helpen. 

Diverse bedrijven in de luxegoederensector meldden een tegenvallende omzet in China. De maker van dure horloges Richemont (onder andere Cartier en IWC) zag in september zelfs een bijzondere magere omzet. Uit de detailhandelscijfers van oktober blijkt opnieuw dat de vraag naar horloges en juwelen sterk afnam. De vraag naar auto’s was in oktober 6,4% lager in vergelijking met oktober 2017. Die negatieve trend zet zich door. De belastingverlaging voor minder vervuilende auto’s is zeer gewenst om de autoverkopen te stuwen. Ook minder dure producten zoals cosmetica, lichamelijke verzorging en telefoons hebben te maken met een fors mindere groei van de vraag.

De private investeringen in duurzame kapitaalgoederen groeide met 8,8% en dat is redelijk in lijn met de verwachtingen. Toch gaan de investeringen de komende tijd minder hard groeien. De nieuwe kredietverlening van banken daalde tot 687 miljard yuan, gerekend was op 874 miljard yuan. De kredietverlening aan bedrijven verschrompelde in oktober tot een zeer magere geldgroei van 150 miljard, in september werd er nog bijna 700 miljard yuan verstrekt. De groei van de geldhoeveelheid (M2) daalde in oktober tot 8%, dat is het laagste niveau van het jaar.

 

Dringend werk aan de Chinese winkel

De Chinese beleidsmakers komen begin december meestal bijeen om het economische beleid voor het komende jaar te bespreken. Het is duidelijk dat het accent op groei moet liggen. Wij stelden eerder vast dat er een stevige monetaire stimulering moet komen. De rentetarieven voor bedrijven bij banken moeten omlaag. Door de toegenomen kredietrisico’s liepen deze de afgelopen tijd juist op. Verder zullen er belastingverlagingen worden doorgevoerd voor burgers en bedrijfsleven. Deze maatregelen helpen allemaal om de groeimotor van de Chinese economie weer soepel te laten draaien. Maar niet direct, pas begin/medio volgend jaar worden de effecten goed voelbaar. Het is nog wel de vraag in welke mate.

 

 

Jack Horvest is investment specialist.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel