Visie op de geld- en kapitaalmarkt

 1. Inspiratie
 2. Beleggen
 3. Visie op de geld- en kapitaalmarkt
Beleggen bij Van Lanschot

Visie op de geld- en kapitaalmarkt

Rentevisie
12 oktober 2018
De verwachtingen van Van Lanschot voor de renteontwikkeling.

Ontwikkelingen geldmarkt

Europese Centrale Bank

 • De kerninflatie, exclusief beweeglijke voedsel- en energieprijzen, blijft tot dusver zeer beperkt tot 1%.
 • Vanaf 1 oktober 2018 schroeft de ECB het volume maandelijks op te kopen obligaties terug naar €15 miljard. Stoppen per 2019.
 • Wij voorzien een eerste rentestap in de tweede helft van 2019.

Federal Reserve (Fed)

 • De Amerikaanse Federal Reserve verhoogde eind september conform verwachting de rente naar 2-2,25%.
 • De Fed draait de geldkraan mogelijk extra dicht om oververhitting van de Amerikaanse economie tegen te gaan.
 • Financiële markten rekenen tot eind 2019 op circa 5 renteverhogingen van 0,25% .

Peoplesbank of China (PBoC)

 • China slaat weer de weg in van montaireverruiming om economie te stimuleren.
 • Lagere eisen aan banken voor hun kasreserve geven circa $ 100 miljard aan extra kredietruimte. Mogelijk renteverlaging in aantocht.
 • De Chinese yuan verzwakt en koersdaling zet door.

Ontwikkelingen geldmarkt

Europese Centrale Bank

 • De obligatierentes in de kernlanden van de eurozone liepen in september per saldo licht op. De positievere macro-economische berichten uit de Verenigde Staten waren daaraan debet. Ook de angst voor het populistische politieke Italiaanse dossier verloor aan interesse bij beleggers. Hierdoor verlieten zij de Duitse vluchthaven.
 • De Duitse tienjaarsrente steeg per saldo met 15 basispunten tot een niveau van 0,5%. De Italiaanse tienjaarsrente daarentegen ging er stevig vandoor en heeft begin oktober zelfs een niveau van 3,4% aangetikt. Die volatiliteit kan de volgende weken aanhouden als de Europese Commissie de Italiaanse begroting bespreekt.
 • De Amerikaanse tienjaarsobligatierente steeg onder aanvoering van de gunstige economische cijfers en de stevige uitspraken van Fed-baas Jerome Powell (foto) over een gewenst krapper monetair beleid. Toch werd het verschil tussen de twee-en tienjaarsrente niet kleiner. Her en der wordt gevreesd voor een inverse rentecurve wat vaak een voorbode van een aankomende recessie is. Wij denken dat het nog niet direct zo'n vaart zal lopen.
 • De risicopremies op bedrijfsobligaties daalden in september licht. Toch zijn de risicopremies nog altijd flink hoger dan aan het begin van dit jaar. De risicobereidheid van beleggers is gedurende het jaar afgenomen, mede omdat centrale banken een strakker monetair zijn gaan voeren. Zo gaat de ECB minder (bedrijfs)obligaties opkopen. Daarnaast is het aanbod van nieuwe bedrijfsobligaties flink toegenomen wat de koersen drukt.
10-jaarsrente Duitsland, VS en Japan
10-jaarsrente Duitsland VS Japan oktober 2018
Bron: Thomson Reuters Datastream
De grafiek toont de ontwikkeling van de Amerikaanse, Duitse en Japanse tienjaarsrente. De Amerikaanse tienjaarsrente lijkt de grens van 3% te hebben geslecht. De Duitse tienjaarsrente klimt in het kielzog licht hoger. In Japan zien we dat door de recente beleidswijzigingen van de centrale bank van Japan de tienjaarsrente licht opveert.

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
We gaan met onze persoonlijke werkwijze én een eigen assetmanager voor u aan de slag.