Luc Aben legt uit waarom Van Lanschot vasthoudt aan aandelenposities

Luc Aben
Luc Aben
Hoofdeconoom
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Luc Aben legt uit waarom Van Lanschot vasthoudt aan aandelenposities

Luc Aben legt uit waarom Van Lanschot vasthoudt aan aandelenposities

15 oktober 2018
Volatiele beurzen door samenloop van omstandigheden, wij bouwen onze aandelenbeleggingen niet af.

Volatiele beurzen door samenloop van omstandigheden, wij bouwen onze aandelenbeleggingen niet af.

 

Een stijgende rente in de Verenigde Staten, zorgen bij beleggers over de economische groei en politieke spanningen leiden tot volatiele aandelenkoersen. Zoals zo vaak is het een samenloop van omstandigheden. 

De Amerikaanse rente gaat omhoog
De Amerikaanse economie draait op volle toeren. Daar hoort - de verwachting van - een hogere inflatie bij. Dat betekent dat de Amerikaanse centrale bank Fed mogelijk meer en versneld de beleidsrente verhoogt. Dat leidt tot hogere rentestanden op de obligatiemarkten. Bovendien is de Amerikaanse centrale bank netto-verkoper van staatsleningen geworden. Na het jarenlange opkoopprogramma voor obligaties bouwt de Fed zijn balans nu geleidelijk af. Dat levert verkoopdruk op staatspapier op met dalende koersen en een bijkomende opwaartse rente.

Een hogere rente heeft drie belangrijke effecten. Als eerste vragen beleggers zich af of een hogere rente op enig moment geen structurele bedreiging voor bedrijfswinsten wordt. Vooral scherp gefinancierde ondernemingen voelen de impact van de hogere rentelasten het sterkst. 

 

De Amerikaanse economie draait op volle toeren, daar hoort een hogere inflatie bij

 

Diezelfde beleggers vragen zich ook af, of ze niet beter voor veilige obligaties kunnen kiezen in plaats van meer risicovolle aandelen. Het rendement op een tienjarige Amerikaanse staatslening is ondertussen al meer dan drie procent.

Als derde is er met waardering een ‘technisch’ effect. Uiteindelijk bepalen de (toekomstige) bedrijfswinsten de waarde van een aandeel. Het idee is dan dat we een ‘objectieve’ aandelenkoers kunnen berekenen door de verwachte toekomstige winsten terug te rekenen naar hun waarde van vandaag. Dat gebeurt door die winsten te delen door de rente. Bijgevolg betekent hoe hoger die rente, hoe lager de huidige waarde van de toekomstige winsten en hoe lager de koers van het aandeel.

Juist door dit laatste effect zijn de groei-aandelen (aandelen van technologiebedrijven zijn groei-aandelen) kwetsbaar voor rente-angst bij beleggers. Met name bij deze aandelen drijven - vaak torenhoge - winstverwachtingen de beurskoers op.       

Zorgen over de economische groei
De Amerikaanse economie draait op volle toeren. Voor een belangrijk deel is dat te danken aan de belastingverlagingen voor burgers en bedrijven, waarvan het effect tijdelijk is. Het uitdoven van het belastingvoordeel kan, samen met de hogere rente, over enige maanden leiden tot iets lagere economische groeicijfers,  die echter toch voldoende hoog zijn. Vooral de consumptie in de VS is de laatste kwartalen sterk aangewakkerd door de stimuleringsmaatregelen.

Daarnaast zijn er vraagtekens bij de economische groei in de rest van de wereld. De eurozone slaagde er niet in om het momentum van eind 2017 vast te houden en China krijgt Amerikaanse handelssancties over zich heen. Verder zijn er zorgen over groeilanden als Brazilië, Argentinië, Turkije of Zuid-Afrika.

Politieke spanningen
De Amerikaanse handelstarieven staan met stip op nummer één als veroorzaker van politieke spanningen. Het gaat om meer dan de handelsrelatie, de bredere relatie tussen de VS en China verzuurt geleidelijk aan.
In Europa zijn er de Italiaanse begroting en de Brexit die tot politieke spanningen leiden.

 

Ons beleggingsbeleid houdt vast aan aandelenposities

Ondanks de marktturbulentie houden wij op dit moment vast aan onze aandelenposities. Daarvoor hebben we een aantal redenen die we al enige tijd hanteren.

Wereldwijde economische groei blijft degelijk
Ja, er zijn wat zorgen over de wereldeconomie. Zo stelde het IMF zijn verwachtingen voor de eurozone vorige week licht neerwaarts bij. Maar toch blijft datzelfde IMF voor 2018 en 2019 uitkomen op een verwachte groei van respectievelijk 2,0% en 1,9% in euroland. Dat ligt nog steeds boven het groeipotentieel van de regio op lange termijn.

Opvallend sterk blijven de economische prestaties van opkomende landen in 2019, volgens het IMF, ondanks de vermeende tegenwinden. Het IMF rekent met een fraaie 4,7% groei. De wereldwijde groeiverwachting voor 2019 werd slechts licht afgeschaafd met 0,2 procentpunt tot 3,7%. Wat goed is.

Goede bedrijfscijfers verwacht en aanvaardbare waardering beurzen
Een degelijke economische omgeving blijft bedrijfswinsten ondersteunen. Gemiddeld wordt volgend jaar in Europa en de VS ongeveer 10% winstgroei verwacht.

Tegenover deze geprojecteerde winstgroeicijfers zijn aandelen niet overdreven duur. Voor de index MSCI US staat de verhouding tussen de koers en de verwachte winst op 15. Dat is precies het langjarig gemiddelde. In Europa komt die koers-winstverhouding nauwelijks boven de 12 uit, met een langjarig gemiddelde dat gelijk is aan dat van de VS.
In de opkomende landen is de koers-winstverhouding met rond de 10 nog lager. Dat betekent, dat er best al veel zorgen zijn ingeprijsd en zoals we al eerder zagen blijft de groei goed op peil.

(Amerikaanse) rente loopt niet uit de hand
De Amerikaanse obligatierente mag dan een terecht punt van aandacht zijn, toch gaan wij er op dit moment niet vanuit dat die opwaartse rentebeweging erg sterk zal zijn. Zo geeft de Fed om de haverklap aan verder te zullen gaan met het optrekken van haar beleidsrente. Precies met als doel de inflatie in toom te houden en daarmee ook de obligatierente te behoeden voor een sterke opwaartse stijging.

 

Voor Europese aandelen is er geen bedreiging vanuit de rentehoek

 

In Europa is van een fundamentele bedreiging voor aandelen vanuit de rentehoek al helemaal geen sprake. Tegenover een dividend van meer dan 3% op het gemiddelde Europese aandeel steekt de obligatierente bleek af. Dat blijft zo, zelfs als die rente geleidelijk een treetje omhoog  gaat.

We houden rekening met politieke risico’s
Deze week is er een cruciale Brexit-top in Brussel. Dan zal blijken of de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk uit de impasse over het vertrek van het VK uit de EU komen. Deze week levert Italië, net als de andere eurolanden, zijn begroting in bij Europese Commissie.

De politieke onzekerheden ronden de Brexit en de Italiaanse begroting zijn een belangrijke reden waarom we in ons beleggingsbeleid geen overdreven accent op aandelen leggen. Sterker nog, de afgelopen maanden hebben we een stuk winst genomen.

Maar op dit moment gaan wij niet verder met het afbouwen van onze aandelenposities. Door de onvermijdelijke tussentijdse heftige schommelingen op beurzen heen blijven de economische fundamenten daarvoor te degelijk.  

 

Macro-economische agenda

Belangrijke macro-economische publicaties

Van 15 oktober tot

en met 19 oktober

Publicatiedag

Regio/land

Publicatie van

Periode

Consensus

Maandag

VS

Kleinhandelsverkopen MoM

Sep

0,6%

Dinsdag

Duitsland

ZEW Economisch Sentiment

Okt

-12,4

 

VS

Industriële productie MoM

Sep

0,2%

Woensdag

VS

Bouwvergunningen MoM

Sep

+2.1%

 

 

In aanbouw genomen woningen  MoM

Sep

-4,5%

Vrijdag

China

BBP-groei YoY

3Q18

6,6%

 

 

Kleinhandelsverkopen YoY

Sep

9,0%

 

 

Industriële productie YoY

Sep

6,0%

Luc Aben
Luc Aben
Hoofdeconoom
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel