Fed-baas Jerome Powell trekt aan de rentebel

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Fed-baas Jerome Powell trekt aan de rentebel

Fed-baas Jerome Powell trekt aan de rentebel

04 oktober 2018
Oververhitting Amerikaanse economie dreigt, meer verkrappend rentebeleid noodzakelijk.

Oververhitting Amerikaanse economie dreigt, meer verkrappend rentebeleid noodzakelijk.

 

In het kort:

  • Amerikaanse economie produceert aanhoudend sterke groeicijfers
  • Zicht op meerdere verhogingen beleidsrente zet tienjaarsrente VS scherp hoger
  • Risico's voor financiële markten nemen toe door economische onevenwichtigheden

De tienjaarsrente in de Verenigde Staten brak donderochtend door de grens van 3,2%. Dat is een niveau dat beleggers sinds juli 2011 niet meer hebben gezien. Directe aanleiding was het interview met Fed-baas Jerome Powell, die stelde dat de huidige beleidsrente absoluut te laag is gezien de groei van de Amerikaanse economie. De boodschap was om de rente te verhogen tot zelfs boven het 'neutrale' geldmarktniveau van grofweg 3%. Financiële markten vertalen dit naar een stand van tegen de 3,5%, oftewel nog vijf renteverhogingen tot eind 2019.

 

Economische onevenwichtigheden nemen toe

Het Amerikaanse rentegeweld is minder goed nieuws voor de Amerikaanse consument en opkomende markten. Oplopende rentelasten hollen uiteindelijk de koopkracht van burgers uit wat op termijn meer economische risico's oplevert. De betaalbaarheid van woningen neemt af. Nu worden hoger rentelasten nog gemitigeerd door fiscale stimulering, hogere lonen en meer banen. Factoren die vluchtig zijn en richting medio 2019 uitgewerkt raken. Een bijkomend vervelend effect op dit moment is de sterk stijgende olieprijs, waardoor de brandstofrekening voor de consument sterk toeneemt.

In de opkomende markten zorgt een hogere Amerikaanse rentevergoeding voor kapitaaluitstroom en het maakt de financiering van de grote mate aanwezige schuld genoteerd in dollars in deze landen moeilijker. Dat remt hun economische groei.

 

Consumenten en inkoopmanagers positief gestemd

Reden voor de voorziene renteverhoging van Powell is de ongehoord harde groei van de Amerikaanse economie die langer aanhoudt dan verwacht. Het woensdag gemelde banenrapport van salarisstrookverwerker ADP onthulde dat er afgelopen maand mogelijk 230.000 betrekkingen zijn bijgekomen in de Amerikaanse private sector. Vooral de meer op het binnenland gerichte dienstensector kreeg er veel banen bij, een teken dat de consumenten het economische vuur flink blijven opporren.

Het inkoopmanagersindexcijfer voor de Amerikaanse dienstensector ging in september door het dak met de hoogste stand van 61,6 punten in deze eeuw. In augustus lag die waarde aanzienlijk lager op 58,5 punten. Inkoopmanagers zijn aanzienlijk positiever gestemd over de economie. Samen met de huidige stand van de industriële index vertalen de septembercijfers zich naar een absurd groeitempo van 7% op jaarbasis. Dat is ongezond hoog en duidt op oververhitting van de Amerikaanse economie.

Een bijkomend effect is dat de component werkgelegenheid in het dienstensectorcijfer zeer krachtig toenam en dat al in een overspannen arbeidsmarkt. Risico's voor ongewenste sterke loonstijgingen, lees inflatie, zijn duidelijk 'on the rise'. Vandaar het duidelijke signaal van Powell.

 

Effect op Wall Street

Een geleidelijke rentestijging van de Amerikaanse tienjaarsrente tot 3,5% door een voldoende sterke economische groei is te dragen door de Amerikaanse aandelenmarkt. Een onverwachte sterke stijging van de rente door oververhittingsverschijnselen kan echter koersturbulentie uitlokken.

In deze context wordt het komende cijferseizoen interessant. Goede cijfers zijn nodig om beleggers het juiste comfort te geven. Daar gaan wij wel van uit en het onderbouwt onze neutrale weging op Amerikaanse aandelen. Hogere rentestanden zijn doorgaans goed nieuws voor de bankensector. Meer op de consument gerichte sectoren reageren negatief op een hogere rente.   

 

Jack Horvest is investment specialist.

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel