EC en Italië op ramkoers over overheidsbegroting

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. EC en Itali op ramkoers over overheidsbegroting

EC en Italië op ramkoers over overheidsbegroting

19 oktober 2018
Volatiliteit op Europese financiële markten blijft hoog door politieke dossiers.

Volatiliteit op Europese financiële markten blijft hoog door politieke dossiers.

In het kort:

  • Zoals verwacht roept populistische Italiaanse overheidsbegroting weerstand op
  • Italië zet hoog in, proces van loven en bieden ligt op de loer
  • Grote vraag hoe Italiaanse kapitaalmarktrentes gaan reageren en de euro

De financiële markten zijn onaangenaam verrast door de scherpe wending in de discussie over de Italiaanse begroting. De rente op tienjarige Italiaanse staatsobligaties stijgt door tot 3,70% en ligt hiermee al 3,30% hoger dan de Duitse rente. Een verschil van 4,00 procentpunt wordt door financiële markten als cruciaal beschouwd en als onhoudbaar gezien voor de overheid. Deze 4%-test is realistisch gezien de scherpe retoriek van de Europese Commissie (EC) en de Italiaanse regering in de begrotingsdiscussie.

Het gaat hard tegen hard tussen de EC en de populistische Italiaanse regering in de discussie over Italiaanse begroting. De Italianen worden ervan beschuldigd een ‘feestbegroting’ te willen indienen waarbij het tekort voor 2019 2,4% bedraagt. Dit gat in de begroting is drie keer zo groot dan eerder door de Italiaanse regering werd geïndiceerd. En dan te bedenken dat de Italië al een overheidsschuld meetorst die 130% van het bruto nationaal product (bnp) bedraagt, waar de norm voor de EU-landen 60% is.

Een ander euvel in de discussie is de verwachtte groei van de Italiaanse economie. Die wordt volgens de EU te hoog ingeschat. In het verlengde hiervan word het begrotingstekort dus te laag ingeschat waarbij een overschrijding ervan aanstaande is.

 

Sluimerende onrust

Italië moet maandagmiddag antwoorden geven op de vragen die de EC stelt bij de begroting. Als de antwoorden niet afdoende zijn - en die verwachting is reëel - dan kan de EC tot 29 oktober de eis indienen dat de Italiaanse regering haar budgetplannen moet herschrijven. Daarna hebben de Italianen drie weken de tijd om een nieuwe begroting in te sturen.

Wij concluderen dat de begrotingsdiscussie niet direct explodeert en dat er naar verwachting wel een oplossing komt. Maar beleggers krijgen wel te maken krijgen met een sluimerende onrust. Daarnaast is er ook nog het moeizaam verlopende Brexit-dossier waarmee de politieke onzekerheid in de eurozone hoog blijft. Dat maakt aandelenbeleggers de komende tijd afwachtend.

Ondertussen zakt de euro door dit politieke gehakketak weg tot $ 1,145. Die koersverlaging is niet fijn. Het geeft investeerders buiten de eurozone nog een extra reden om posities te liquideren.

 

Jack Horvest is investment specialist.

 

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel