Dividend Top 10: Royal Dutch Shell blijft aan kop

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Dividend Top 10 Royal Dutch Shell blijft aan kop

Dividend Top 10: Royal Dutch Shell blijft aan kop

18 oktober 2018
NN Group, Bayer, PepsiCo en Schneider Electric zijn nieuwkomers.

NN Group, Bayer, PepsiCo en Schneider Electric zijn nieuwkomers.

 

 


De Dividend top 10

De Dividend Top 10 is een selectie door Van Lanschot van tien aandelen met een dividendrendement van meer dan 3% en waarvan het dividend in onze ogen voldoende houdbaar is.

Omdat een hoog dividend niet altijd beter is richten wij ons bij de samenstelling van de top 10 op de kwaliteit van het dividend. De ondernemingen in deze lijst hebben een gedisciplineerd dividendbeleid. Andere criteria waar we rekening mee houden liggen in het verlengde van onze beleggingsovertuiging, zoals inspanningen van de bedrijven voor duurzaamheid. Zo komen we tot een Dividend Top 10 met een gemiddeld verwacht dividendrendement van 4,4%. Dat is hoger dan bijvoorbeeld de 2,5% van de MSCI World-index. We laten ook zien waarom selectie op dividendgroei belangrijk is bij een oplopende rente.

De dividendstijl heeft de afgelopen twintig jaar gemiddeld beter gepresteerd dan de MSCI World index. Een verklaring  voor dit bovengemiddelde rendement op hoogdividendaandelen is de kapitaaldiscipline. Ondernemingen die een groot deel van hun kasstromen uitkeren in de vorm van dividend, kunnen datzelfde kapitaal niet besteden aan verkeerde strategische keuzes.

 

 


Wij zoeken naar betrouwbaarheid

Wij kijken naar vier factoren die iets zeggen over de stabiliteit van het dividend...

Dividendbeleid

Wij zien dividendgroei als een signaal dat het management vertrouwen heeft in de groei van de onderneming en dat is doorgaans positief voor de duurzaamheid van het dividend. Bijzonder aantrekkelijk vinden we het als een onderneming  een sterke historie heeft van stabiele dividendgroei en als zij beschikt over een duidelijk dividendbeleid. Dat impliceert dat het management ook op langere termijn oog heeft voor de belangen van de aandeelhouder.

Groei

Groei van de winst en kasstromen zijn essentieel voor de groei van het dividend. Een kortere periode waarin de winst- of kasstroom-ontwikkeling tegenvalt is geen ramp. Het dividend kan dan vaak betaald worden uit de reserves. Of de onderneming kan meer schuld op de balans nemen om het dividend tijdelijk te financieren. Maar die middelen zijn eindig, op lange termijn is winstgroei een vereiste voor dividendgroei.

Dividenddekking

De mate waarin het dividend gedekt wordt door de winst en de kasstromen zegt iets over de flexibiliteit van de onderneming. Een relatief laag dividend hoeft doorgaans niet verlaagd te worden als de winst of de kasstromen tegenvallen. Bij een relatief hoog dividend is er minder flexibiliteit en zien we meer risico’s.

Schuldniveau

Tot slot vormt een hoog schuldniveau een risico voor het dividend. Een onderneming met een zware schuldenlast en hoge rentekosten kan eerder in de betalingsproblemen komen. We kijken daarom naar de verhouding tussen schuld en eigen vermogen en die tussen schuld en het bedrijfsresultaat.

 

…en blijven dichtbij onze beleggingsovertuigingen

Verantwoord

De eerste stap in de selectie van de Dividend Top 10 is dat we ons beperken tot de aandelen die we ook actief volgen. Dat betekent dat onze Dividend Top 10 altijd voortkomt uit ons gevolgde aandelenuniversum. Bij de samenstelling van dit universum houden we rekening met de inspanningen van ondernemingen op het gebied van de ESG-criteria (environmental, social en governance). In gevallen waar ondernemingen zich negatief ontwikkelen op dit gebied, wordt de actieve advisering door ons gestaakt.

Koers houden

Dividend is niet de enige manier waarop we naar aandelen kijken. Als bank hebben we een opinie op meer dan 200 namen. Koers houden betekent onder andere dat we in onze selectie niet afwijken van onze bottom-upvisie. Dat houdt in dat we geen aandelen selecteren waar we een uitgesproken negatieve opinie op hebben, maar enkel aandelen met een neutrale of positieve opinie.

Spreiding

Ondanks het feit dat de Dividend Top 10 geen portefeuille op zich vormt, brengen we toch een zekere verdeling aan over sectoren om zodoende de risico’s te spreiden. Dit doen we door maximaal drie aandelen uit dezelfde sector te kiezen.

Selectiviteit

Naast een goed ondersteund dividend kijken we ook naar het niveau van het dividend. We selecteren alleen namen met een minimum dividendrendement van 3%. Dit is gebaseerd op het verwachte dividend over de komende twaalf maanden.

 

 


Een hoger dividend is niet altijd beter

Een hoog dividendrendement is mogelijk een voorbode van een koersdaling. Een hoog dividend betekent niet minder risico. Integendeel, een veel hoger dan gebruikelijk dividendrendement kan duiden op hoge risico’s. Dit zagen we de afgelopen jaren bij de mijnbouw- en metaalsector. Het verschil in dividendrendement van aandelen op deze sector met de MSCI World liep vanaf september 2014 sterk op. Dit was een voorbode van een negatief totaalrendement op de sector. Beleggers zagen blijkbaar in dat mijnbouwbedrijven niet in staat waren de hoge dividenduitkeringen vol te houden. Dit resulteerde in dalende koersen. De winsten in de sector lagen onder druk door dalende grondstoffenprijzen. De koersen veerden pas weer op toen veel ondernemingen sneden in hun dividend.

 

1. Bron: Bloomberg, op basis van verwacht dividend dat wordt uitbetaald over de komende twaalf maanden, gebaseerd op Bloomberg analistenconsensus.

Oplopende rente en dividend

De oplopende rente drukt op het marktsentiment. Voor veel ondernemingen neemt de winstmarge af, als gevolg van hogere financieringskosten. Vaak zijn ook hoogdividendaandelen dan minder in trek bij beleggers. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste neemt het verschil tussen het dividendrendement en de kapitaalmarktrente, de zogeheten dividendspread, af. Ook daalt de huidige waarde van toekomstige uitgekeerde dividenden door deze tegen een hogere rente naar het heden te verdisconteren.

Bij onze aandelenselectie van de Dividend Top 10 proberen wij momenteel de invloed van de stijgende rente zo beperkt mogelijk te houden. Wij letten bijvoorbeeld op de correlatie (samenhang) tussen rentebewegingen met rendementen op aandelen en sectoren. Hoe groter deze correlatie des te gevoeliger een aandeel of sector is voor een rentebeweging. Verder geldt dat een positieve correlatie gemiddeld resulteert in een hoger rendement bij een stijgende rente en andersom voor een negatieve correlatie. Hiernaast is dit weergegeven voor de meest gevoelige sectoren van Amerikaanse aandelen. Te zien is dat aandelen uit de sectoren nuts en niet-duurzame consumentengoederen vaak negatief reageren op rentestijgingen en aandelen uit de sectoren financiële dienstverlening en energie positief.

 

1. Bron: Van Lanschot, Bloomberg, op basis van voortschrijdende correlaties over periodes van 3 jaar.
 

Terugblik Dividend Top 10 juli-editie

Wereldwijd stonden aandelen onder druk. Dit was mede het gevolg van een plotseling oplopende rente op het einde van de periode. Uiteindelijk presteerden Amerikaanse aandelen beter dan Europese aandelen. Politieke tumult en afzwakkende economische groei drukten op de Europese rendementen. Hoogdividendaandelen presteerden iets beter in deze periode van beweeglijkheid, dankzij de defensievere eigenschappen.
 
De defensieve gezondheidszorgsector presteerde de afgelopen periode sterk. Ook binnen de Dividend Top 10. De aandelenkoersen van Merck & Co (+17,6%) en Roche (+11,6%) profiteerden beide van een reeks goedkeuringen van de Amerikaanse toezichthouder FDA.

Ondanks het verhogen van de margedoelstellingen stelde Siemens (-13,1%) bij de publicatie van de kwartaalcijfers teleur. Het is maar de vraag of de doelstellingen realistisch zijn. Vooral omdat de power- en gasdivisie matig presteert. Schlumberger (-11,6%) had last van logistieke uitdagingen bij de Amerikaanse schalieolieactiviteiten. Verder zette zorgen over opkomende markten, valuta als de Braziliaanse real onder druk. Hier had Telefónica (-7,7%) last van, omdat het 23% van zijn omzet uit Brazilië haalt. Wij blijven positief, waarbij wij vertrouwen hebben in het management bij het terugdringen van de schuld.

 
Emile Broesterhuizen is specialist aandelen.

 

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.