Amerikaanse economie blijft goed op koers

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Amerikaanse economie blijft goed op koers

Amerikaanse economie blijft goed op koers

30 oktober 2018
Consumptiegroei blijft de groeiaanjager in de VS .

Consumptiegroei blijft de groeiaanjager in de VS .

 

In het kort:

  • Persoonlijke uitgaven stegen krachtig met 0,4%
  • Consumptiegroei blijft hoog, maar inkomensgroei raakt achterop
  • Inflatie blijft gematigd

De Amerikaanse consument ontwikkelt zich steeds meer als hét trekpaard van de economie. Dat eenzijdig leunen op die consument maakt kwetsbaar, nog niet direct op korte termijn maar gaandeweg 2019 kunnen de consumentenbestedingen meer onder druk komen. Dat is voor ons reden om de economische groei voor 2019 lager in te schatten, zo tussen de 2,0% tot 2,5%.

 

Economische kwartaalgroei stevig

De derdekwartaalgroei in de VS bedroeg een keurige 3,5% op jaarbasis (3,3% verwacht). Een knappe prestatie waarbij de reële consumptietoename zelfs een lichte versnelling optekende naar 4,0% op jaarbasis. De fiscale stimulering is hier mede debet aan. We merken hierbij op dat de consumptie circa 70% van de economie bepaald. De afhankelijkheid van de consument is erg groot, groeibijdragen uit bijvoorbeeld bedrijfsinvesteringen en huizenbouw blijven achter. Ook de buiten-landse handel droeg aanzienlijk negatiever bij en schaafde 1,8 procentpunt van het groeicijfer af.

 

Financiële conditie consument

Een graadmeter om de financiële conditie te meten is de ontwikkeling van de persoonlijke inkomens en uitgaven van burgers. Qua uitgaven bedroeg de stijging in september op maandbasis 0,4% , iets hoger dan de verwachting van 0,3%. Orkaan Florence heeft wat auto’s opgeruimd, en de vervangingsvraag stuwde de uitgaven. De uitgaven in de belangrijke dienstensector bleven ongewijzigd in de afgelopen maand.

En dan de verdiensten. Het persoonlijke inkomen stelde teleur met een groei van 0,2% op maandbasis in september. Voor het derde kwartaal nam het reële beschikbare inkomen van de burger toe met een 'matige' 2,5% op jaarbasis. Met de bovengemelde consumptiegroei van 4% is er dus een fors 'gat'. Nu heeft de burger financiële ruimte (ruimte kredietverlening en vermogen) maar dat is niet oneindig. Het komende kerstseizoen is in aantocht wat naar onze mening weer prima zal verlopen. Wij stellen dat gaandeweg 2019 de uitgaven een tandje schakelen, mede door uitwerking van de fiscale stimulering van het Trump-beleid en dat burgers op een kleinere voet moeten gaan leven. Het aangaan van krediet aangaan en/of putten uit vermogen kan niet eeuwig doorgaan.

 

Inflatie gematigd

De inflatie is niet direct een bedreiging, de prijsstijging van de persoonlijke (kern)uitgaven tikte in september 2,0% hoger op jaarbasis. De inputprijzen bij fabrikanten en lonen in de VS laten enige stijging zien en dat brengt de inflatie mogelijk iets boven de 2,0% de komende maanden. Maar dat is acceptabel. We gaan ervan uit dat de Fed haar monetaire beleid van renteverhogingen zal voortzetten, de eerstvolgende in december.

 

Bestedingsimpuls vanuit politiek?

De effecten van fiscale stimulering lopen op zijn eind in de VS. De kans op een eventueel nieuw fiscaal plan zijn klein. Bij de komende congresverkiezingen op 6 november krijgen de Democraten naar verwachting de overhand in het Huis van Afgevaardigden. En die zullen niet akkoord gaan met fiscale voordelen voor de rijkere. En stel dat de Republikeinen onverhoopt winnen, dan moet Trump rekenen op een geduchte oppositie binnen de eigen partij. Het begrotingstekort blijft bij fiscale stimulering ongehoord groot.

 

Jack Horvest is investment specialist.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel