Uitdagingen groei eurozone-economie nemen toe

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Uitdagingen groei eurozone-economie nemen toe

Uitdagingen groei eurozone-economie nemen toe

25 september 2018
Looninflatie loopt, exportorders dalen en minder vertrouwen bij inkoopmanagers.

Looninflatie loopt, exportorders dalen en minder vertrouwen bij inkoopmanagers.

 

In het kort:

  • Loongroei gaat inflatie aanjagen, aldus Draghi
  • Industriële exportorders eurozone laten krimp zien
  • Consument eurozone blijft vooralsnog uitgeven

De schwung raakt uit de groei van de Europese economie. Reden is de afzwakkende export wat weer is ingegeven door de handelsonrust en iets mindere economische gang van zaken in de opkomende landen. Gelukkig blijft de Europese consument besteden, wat de economische groei steunt.

Vooralsnog verwachten wij dat de economische groei in de eurozone in 2018 op ongeveer 2,0% uitkomt. Dat is voldoende hoog en tevens boven het langetermijngroeipotentieel van 1,5%. Wel zien wij de gevaren voor de economische groei toenemen.

 

ECB-baas Draghi spreekt havikentaal

In een speech voor het Europese Parlement hintte ECB-baas op een aantrekkende inflatie in de komende maanden. De aanjager is de krappere arbeidsmarkt waardoor de loongroei in de eurozone een extra impuls krijgt. Dat heeft lang geduurd, maar de laatste maanden zien we een gestage opgang van 1,5% groei tot boven de 2%. Nu de inflatie oploopt is dat voor de ECB een bevestiging dat zijn monetaire beleid van geleidelijke verkrapping het juiste pad is. Bij een voortgaande economische groei is de eerste renteverhoging door de ECB eind 2019 een feit.

Op basis van Drahghi’s inflatienieuws duwden financiële markten de euro omhoog tot bijna $ 1,18. De Duitse tienjaars-rente steeg tot 0,52%. Dat is niet fijn voor de moeizamer groeiende Europese economie. Een duurde euro maakt de export duurder en een hogere renten tast de koopkracht van consumenten aan.

 

Loongroei eurozone economie in stroomversnelling

Zwarte lijn  -  afgesproken stijging contractloon (op jaarbasis)
Blauwe lijn -   totale compensatie werknemer

Bron: JP Morgan

 

Gemengde economische signalen uit eurozone

Het voorlopige samengestelde Europese inkoopmanagersindexcijfer over september daalde tot 54,2 punten, dat is iets harder dan de verwachte 54,5 punten. De tweespalt tussen de industrie en de meer op het binnenland gerichte dienstensector groeit. De (export)industrie heeft last van de mondiale handelsperikelen en de relatief duurdere euro tegenover de opkomende markten. De nieuwe industriële exportorders lieten zelfs voor het eerst sinds medio 2013 een afname zien. Dat is een signaal dat de industrie een moeilijker tijd tegemoet gaat.

De meer door de consument gedreven dienstensector zag het voorlopige inkoopmanagersindexcijfer stijgen in september, een teken dat de consument wel thuis geeft vanwege de betere arbeidsmarkt.

Een punt van aandacht is de zwakke prestatie van de Franse economie. Het Franse inkoopmanagersindexcijfer dook tot bijna het diepste punt in twee jaar en ging daarbij veel forser onderuit dan de Duitse evenknie. Ook landen in de periferie hebben het economisch lastiger.  

 

Prijsontwikkelingen in de eurozone

Ondernemers verhogen de verkoopprijzen maar mondjesmaat wat ook in lijn ligt met de algemene kerninflatievoet van rond de 1,0%. Geen signaal dus dat de inflatie op uitbreken staat. De inputkosten daarentegen lopen wel harder op maar die worden vooralsnog geabsorbeerd door de ondernemers. Dit fenomeen kan lang aanhouden, iets wat we in de VS gezien hebben. Normaliter tast dit de winst van ondernemingen aan.

 

Jack Horvest is investment specialist.

Jack Horvest
Jack Horvest
Senior specialist Investment, Research & Communicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel