Prinsjesdag 2018: 4 belangrijke aandachtspunten voor DGAs

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Prinsjesdag 2018 4 belangrijke aandachtspunten voor DGAs

Prinsjesdag 2018: 4 belangrijke aandachtspunten voor DGAs

19 september 2018
Wat het Belastingplan 2019 inhoudt voor directeur-grootaandeelhouders (DGA's).

Wat het Belastingplan 2019 inhoudt voor directeur-grootaandeelhouders (DGA's). 

 

Zoals verwacht zien we veel van de plannen uit het regeerakkoord van 2017 terug in het Belastingplan 2019. Dinsdag presenteerde minister Hoekstra van Financiën voor de eerste keer het belastingplan. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan dan treden enkele wijzigingen per 1 januari 2019, maar ook in de jaren daarna, in werking. Wat gaat er veranderen en wat betekent dat voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)? Drie belangrijke veranderingen:

 

1. Verlaging Vpb-tarief en verhoging AB-tarief box 2

In het Belastingplan 2019 is opgenomen dat het tarief in de vennootschapsbelasting (Vpb) stapsgewijs wordt verlaagd en tegelijkertijd het aanmerkelijk belang (AB)-tarief stapsgewijs wordt verhoogd. Opmerkelijk is dat het AB-tarief niet zoals aangekondigd wordt verhoogd naar 28,5% maar naar 26,9%. Het Vpb-tarief daalt voor winsten tot € 200.000 naar 16%. Voor winsten boven de € 200.000 is er een afwijking ten opzichte van het regeerakkoord. De Vpb op deze winsten wordt minder verlaagd dan eerder was aangegeven.

Het Vpb-tarief daalt in 2019 naar 24,3%, in 2020 naar 23,9% en in 2021 naar 22,25%. Om het globale evenwicht in belastingdruk tussen ondernemers voor de inkomstenbelasting (ib-ondernemer) en DGA’s niet te verstoren, worden er in box 1 ook maatregelen genomen om de belastingdruk van de ib-ondernemer te verlagen.

 

Overzicht voor winsten tot € 200.000

 

Wilt u nog dividend uitkeren? Dan kan het lucratief zijn om dit voor 1 januari 2020 te doen. Er zal naar verwachting geen step-up komen voor winsten gerealiseerd voor 2020, wat betekent dat over deze winsten toch het hogere AB-tarief moet worden afgerekend. Naast de veranderingen in de tarieven wordt de voorwaartse verliesverrekening voor verliezen in de Vpb- en in box 2, ontstaan in 2019 of latere jaren, van negen naar zes jaar verkort.

 

2. Beperking afschrijving gebouwen in de Vpb

Op dit moment mogen Vpb-ondernemers een gebouw in eigen gebruik afschrijven tot maximaal 50% van de WOZ-waarde. Volgens het regeerakkoord mag dat vanaf 2019 tot maximaal 100% van de WOZ-waarde. Voor de meeste DGA’s zal dit inhouden dat afschrijven niet meer mogelijk is. Hierdoor gaat voor gebouwen in eigen gebruik binnen de Vpb dezelfde regeling gelden als voor gebouwen die worden verhuurd aan derden.

 

3. Afschaffing dividendbelasting en invoering van conditionele bronbelasting

Ondanks de vele discussies wordt in het Belastingplan 2019 voorgesteld om de dividendbelasting per 2020 af te schaffen. De dividendbelasting is een voorheffing. Als uw BV nu een dividend uitkeert, dan wordt er 15% dividendbelasting ingehouden. Deze 15% wordt verrekend met uw inkomstenbelasting. Vanaf 2020 zal deze voorheffing dus niet meer plaatsvinden en betaalt u alleen nog AB-heffing. Het afschaffen heeft ook voor de particuliere belegger netto geen voordeel. Bij de particuliere belegger is de dividendbelasting immers een voorheffing op de inkomstenbelasting.

Voor de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) leidt het afschaffen van de dividendbelasting wel tot voordeel. Voor de VBI was de niet te verrekenen dividendbelasting een kostenpost. Als deze vanaf 2020 niet meer wordt geheven, zal dat voor de VBI niet meer tot een nadeel leiden.

Om internationale belastingontwijking te voorkomen, wordt een bronbelasting onder voorwaarden ingevoerd op dividend, interest en royalty’s. Als DGA zult u vermoedelijk niet te maken krijgen met deze bronbelasting.

 

4. Leningen bij eigen BV

Met ingang van 2022 komt er mogelijk wetgeving voor leningen bij de eigen BV. Leningen die hoger zijn dan € 500.000 worden dan belast in box 2. Hiervoor moet nog wel een wetsvoorstel worden ingediend. Voor eigen woning-leningen zal waarschijnlijk een overgangsmaatregel worden getroffen.

 

(Geschreven naar de stand van zaken op 19 september 2018.)

 

Meer weten?

Hanneke Kroonenberg - hoofd kenniscentrum Van Lanschot – schrijft regelmatig artikelen over vermogensregie. Wilt u meer weten over het Belastingplan 2019? Neemt u dan contact met haar op via j.kroonenberg@vanlanschot.com.

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel