Voorzichtig met highyieldbedrijfsobligaties

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Voorzichtig met highyieldbedrijfsobligaties

Voorzichtig met highyieldbedrijfsobligaties

09 augustus 2018
Amerikaanse highyieldobligaties zijn erg duur ondanks gering aantal faillissementen

Amerikaanse highyieldobligaties zijn erg duur ondanks gering aantal faillissementen

In het kort:

  • Weinig bedrijven gingen in de eerste helft van 2018 failliet

  • Ook vooruitzichten voor tweede helft van het jaar zijn gunstig

  • Toch zijn wij terughoudend met Amerikaanse highyieldbedrijfsobligaties

  • Het lage faillissementsrisico is namelijk al verwerkt in de obligatiekoersen

  • Wij hebben momenteel geen positie in highyieldobligaties binnen ons beleggingsbeleid

In het tweede kwartaal van dit jaar gingen volgens kredietbeoordelaar Moody’s wereldwijd slechts 17 bedrijven uit het gevolgde universum failliet ten opzichte van 29 in het eerste kwartaal. Het gros hiervan zijn Amerikaanse bedrijven met zeer lage kredietratings (CCC- tot C). Waar tot 31 maart 2018 vooral winkelketens (retail) in problemen kwamen, stonden in het tweede kwartaal olie- en gasbedrijven bovenaan de lijst.

Nog minder faillissementen aanstaande….

In procenten gemeten meldde Moody’s dat het voortschrijdend 12-maands gemiddelde faillissementspercentage van bedrijven met zwakke kredietwaardigheid (highyield) in de VS afnam van 4,0% in het eerste kwartaal naar 3,4% in het tweede kwartaal. Bovendien verwacht Moody’s dat deze gunstige trend zich in de komende twaalf maanden doorzet. Zo voorziet de kredietbeoordelaar dat dit percentage aan het eind van het vierde kwartaal van 2018 terugvalt naar 2,8%. Moody’s is hierbij voor het komende jaar het meest pessimistisch over bedrijven in de mediasector.

Vergoeding voor kredietrisico is laag

Het extra rendement dat beleggers op Amerikaans highyieldpapier ontvangen ter compensatie van het kredietrisico daalde afgelopen maand. Deze bedraagt nu 3,4%-punt ten opzichte van qua looptijd vergelijkbare Amerikaanse staatsleningen. Dit is slechts 0,15%-punt meer dan het laagste niveau dat we in januari 2018 van dit jaar bereikten. Een daling van het extra rendement of risicopremie beïnvloedt de obligatiekoersen positief en vice versa.

 

Bron: Thomson Reuters Datastream 

Hoewel het lage faillissementspercentage gunstig is voor deze obligatiecategorie, vinden we het huidige extra rendement ( = risicopremie) op Amerikaans highyieldpapier laag. Deze geeft naar onze mening nauwelijks ruimte om tegenvallers op te vangen. Alleen al een sterke kentering in het sentiment, bijvoorbeeld door een sterke uitstroom van gelden uit (passieve) beleggingsfondsen, kan door de (beperkte) verhandelbaarheid van dit soort obligaties al voor problemen zorgen. Een sneller oplopende rentestand in de VS kan een trigger zijn voor een sentimentswijziging. Wij zijn dan ook voorzichtig met deze beleggingscategorie ondanks de (verwachte) lage faillissementscijfers. Binnen ons beleggingsbeleid  hebben wij onze posities in dit segment geheel afgebouwd.

 

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel