Voorwetenschap & meldplicht Wijzer

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Voorwetenschap en Meldplicht Wijzer

Voorwetenschap & meldplicht Wijzer

Wijzer
31 augustus 2018
In deze MeldplichtWijzer over handelen met voorwetenschap informeren wij u over wat precies onder voorkennis wordt verstaan.
Mocht u onverhoopt handelen op basis van voorkennis, dan staan hier zware sancties op, zoals boetes en gevangenisstraffen. Als bank zijn wij verplicht om transacties waarvan wij het vermoeden hebben dat ze gebaseerd zijn op voorkennis, te melden bij de Toezichthouder. Daarom informeren wij u met deze Wijzer over wat precies onder voorkennis wordt verstaan en hoe daarmee om te gaan.

Download

Login page tracking pixel