Visie op de geld- en kapitaalmarkt

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Visie op de geld- en kapitaalmarkt
Beleggen bij Van Lanschot

Visie op de geld- en kapitaalmarkt

Rentevisie
03 augustus 2018
De verwachtingen van Van Lanschot voor de renteontwikkeling.

Geen renteverhoging binnen één jaar

De ECB vergaderde eind juli. Ze voerde geen veranderingen door in het beleid. Wel benadrukte ze wederom dat een eerste verhoging van de officiële rentetarieven niet voor de herfst van 2019 moet worden verwacht. En dan nog zeer geleidelijk.

De ECB constateerde ook nog dat de verwachtingen van beleggers ten aanzien van een eerste renteverhoging nu nagenoeg overeen komen met die van de ECB zelf. Deze lijkt op basis van de ingeprijsde renteverwachting het meest waarschijnlijk in het laatste kwartaal van 2019.

Medio juni kondigde de ECB-president Draghi al aan om vanaf 1 oktober 2018 het volume op te kopen obligaties terug te schroeven naar €15 miljard. En met ingang van 2019 is de intentie om het opkopen volledig te stoppen. Dit is in feite al een verkrapping ten opzichte van het huidige beleid. Omdat het driemaands euribortarief sterk gekoppeld is aan de officiële rentetarieven van de ECB, en hierin voorlopig geen verandering optreedt, bleef dit tarief onveranderd rond de -0,32%.

Uit de marktprijzen blijkt dat beleggers over een jaar een niveau van -0,25% verwachten. Zij voorzien binnen een jaar dus slechts een kleine gemiddelde stijging van dit driemaandseuribortarief.

Stijgende rente en dalende risicopremies

Na een kortstondige daling van de tienjaars Duitse rente tot onder de 0,3% (30 basispunten) begin juli trad er correctie op. Per saldo steeg deze Duitse kapitaalmarktrente in juli met bijna 20 basispunten (0,2%-punt) naar 45 basispunten. De stijging is deels te verklaren door de gunstige uitkomst van de bespreking tussen Trump en Juncker, waardoor een snelle (verdere) escalatie van het handelsconflict (even) van de baan is. Ook de uitspraken van de Bank of Japan om de bandbreedte voor de gewenste tienjaarsrente wat losser te maken, van 10 naar 20 basispunten, droeg bij aan de stijging van de Duitse obligatierente. Lage Japanse obligatierentes zorgen voor geldstromen naar de VS en Europa en dragen daarmee aan lagere obligatierentes. Een omgekeerde tendens kan de mondiale obligatierentes wat omhoog duwen. Japan heeft overzees veel geld belegd. Wij denken dat het geen storm zal lopen. We verwachten een tienjaars Duitse rente van tussen de 0,3% en 0,7%.

De onzekerheid over Italië en het opvoeren van de overheidsbestedingen blijft voorlopig bestaan. We denken dat een (sterk) oplopend begrotingstekort zelfs kan resulteren in een ratingverlaging door de kredietbeoordelaars. We voorzien dat beleggers voorlopig voorzichtig blijven met Italiaanse staatspapier. Het renteverschil tussen Italië en Duitsland bleef in juli onveranderd op 2,4%.

Bedrijfsobligaties beleefden een relatief sterke maand. De risicopremies die beleggers eisen op een mandje solide eurobedrijfsobligaties daalden met ruim 10bp. Het negatieve effect van de gestegen Duitse rente werd dan ook deels teniet gedaan door deze lagere risico-opslag. Vooral het lage aanbod van nieuwe obligaties hielp om de risico-opslagen omlaag te brengen. Normaal gesproken neemt dit aanbod vanaf de tweede helft van augustus weer toe. Het lijkt waarschijnlijk dat de risicopremies dan weer wat stijgen, om de animo van beleggers voor deze obligaties aan te wakkeren.

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
We gaan met onze persoonlijke werkwijze én een eigen assetmanager voor u aan de slag.