Verdeeldheid bij Fed over Amerikaans geldbeleid

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Verdeeldheid bij Fed over Amerikaans geldbeleid

Verdeeldheid bij Fed over Amerikaans geldbeleid

23 augustus 2018
Wij verwachten dat de Amerikaanse centrale bank vooralsnog rentebeleid voortzet.

Wij verwachten dat de Amerikaanse centrale bank vooralsnog rentebeleid voortzet.
 

 

In het kort:

  • Komende 12 maanden waarschijnlijk vier renteverhogingen in VS
  • Meer vraagtekens bij Fed over Amerikaanse inflatie en impact handelstarieven
  • De Amerikaanse consument is spelbepaler

 

De notulen van de augustusvergadering van de Fed zijn duidelijk. Behoudens economische calamiteiten zet de Amerikaanse centrale bank in september opnieuw een rentestapje van 0,25%. Dat is geen nieuws. De groei van de Amerikaanse economie blijft boven verwachting hoog met dit kwartaal een voorzien tempo van 3,3% op jaarbasis. Wij denken dat de Fed met zijn beleid voet bij stuk houdt geleidelijk de beleidsrente opvoert.

 

Onzekerheid bij de Fed over toekomstig passend beleid

De vraag die de Fed moest beantwoorden was hoe om te gaan met diverse economische signalen en uitdagingen. Zo vlakt de rentecurve af, is er het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en bekritiseert president Trump openlijk het beleid van de Fed. Er kwam geen eensluidend antwoord op deze vragen.

De afvlakkende rentecurve in de VS, waarbij het verschil tussen tussen de korte 2- en lange 10-jaarsrente kleiner wordt, is uitvoerig besproken. Vaak is deze trend een voorbode van een afzwakkende economische groei. Over de voorspelbare kracht van de vlakkere yieldcurve is er verdeeldheid binnen de Fed.

De Fed kamp ook met het complexe samenspel tussen economische groei, importheffingen en inflatie. De importheffingen die president Trump heeft ingesteld jagen de inflatie in de VS op. Dat vraagt om meer renteverhogingen van de Fed. Maar bij meer importheffingen zal de economische groei afzwakken wat de inflatiedruk juist doet afnemen. Hierdoor zijn minder renteverhogingen nodig.

De Amerikaanse inflatie loopt langzaam op maar levert geen acuut gevaar voor de economische groei. Dat maakt de casus om snel de rente te verhogen minder hard. Over het te voeren rentenbeleid was er geen duidelijk standpunt van de Fed. De Fed lijkt ‘minder overtuigd’ van het pad van renteverhogingen. De Amerikaanse 10-jaarsrente viel hierdoor terug tot 2,8%.

 

Politieke landmijnen voor de Fed

President Trump oefent druk uit op de Fed om de beleidsrente niet verder op te hogen. Dat remt de economische groei en levert afbreuk op voor zijn politieke succes. Daar is Trump niet blij mee. Hij verwacht dat de Fed hem steunt in de handelsoorlog - door aan te sturen op een lagere rente en zwakkere dollar - nu vooral China de geldkraan weer opendraait en haar munt afwaardeert.  

Daarnaast kijkt de wereld met argusogen naar de opkomende markten. Een sterkere dollar en hogere rente moedigt kapitaalvlucht aan en doet de opkomende markten economisch nog meer pijn. Ook bij deze trend is de VS niet gebaat hoewel het dat niet zal laten blijken.

 

De Amerikaanse consument - de uiteindelijke gamechanger

De consument krijgt het als spelbepaler van de Amerikaanse economische groei zwaarder.

Het consumentenvertrouwen daalde in augustus tot het laagte punt in 11 maanden, aldus de University of Michigan. Dat werd mede gevoed door de oplopende inflatie en een achterblijvende loonontwikkeling. Consumenten zien de inflatie aantrekken tot 2,5% op jaarbasis, waar de jaarlijkse loonstijging nu rond 2,7% bedraagt. Hier neemt de koopkrachtverbetering af.

De Amerikaanse consumptie moet nu gaan groeien door meer banen en/of meer kredietverlening. Bij de kredietverlening zien we bereidheid bij Amerikaanse banken afnemen, vooral bij het verstrekken van creditcards. Wat betreft de creatie van nieuwe banen gaat alles nog crescendo.

Toch verwachten wij geen abrupte weersomslag voor de Amerikaanse economie. De groei neemt weliswaar af door de lagere consumptiegroei en de inflatie blijft redelijk getemd. Om die reden zal de Fed vooralsnog geleidelijk aan de beleidsrente verhogen, is onze verwachting. Dat gebeurt wel tegen een achtergrond die steeds meer druk uitoefent om de rente juist niet te verhogen. Minder goede economische cijfers zullen het kantelpunt zijn.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel