Meer bewijzen voor lichte groeivertraging Chinese economie

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Meer bewijzen voor lichte groeivertraging Chinese economie

Meer bewijzen voor lichte groeivertraging Chinese economie

31 augustus 2018
Wij verwachten een gecontroleerde, zachte landing van de Chinese economie.

Wij verwachten een gecontroleerde, zachte landing van de Chinese economie.

 

In het kort:

  • Gedaalde munt biedt exportsector onvoldoende soelaas
  • Afnemende groei China drukt economieën opkomende landen
  • Hulp in zicht, meer monetaire en fiscale stimulering is onderweg

 

De Chinese inkoopmanagersindex (PMI) noteerde in augustus iets hoger dan verwacht. Toch hoeft de vlag niet uit, zo blijkt uit een nadere analyse van de cijfers. De industriële PMI-cijfer steeg in China door naar 51,3 indexpunten, waar gerekend was op 51,0 punten. De groei kwam voor rekening van de hogere component 'output'. Maar die extra productie verdween wel in magazijnen en werd niet verkocht. Want de component ‘voorraad’ noteerde eveneens hoger. Dat is een signaal dat de vraag het extra geproduceerde aanbod niet opneemt.

Verontrustend voor de toekomst van de Chinese economie is de wederom afzwakkende component 'nieuwe orders'. Dat staat nu op het laagste punt in zes maanden. Zowel de binnenlandse orderinstroom als exportorders laten een afnemende groei zien. De sinds medio juni flink in waarde gedaalde Chinese munt yuan moet eigenlijk meer lucht geven aan de exportsector, maar dat is niet het geval. In de dienstensector zien we een identiek beeld, waarbij naast de lagere ordergroei ook bouwactiviteiten op een lager pitje komen te staan.

 

Hulp onderweg

De cijfers uit de inkoopmanagersindex passen in het beeld dat wij al langer zien bij de Chinese economie. De meer directe harde economische gegevens zoals aantal transportbewegingen, havenactiviteiten, elektriciteitsverbruik en kredietgroei laten een licht dalende trend zien.

De handelsvete met de Verenigde Staten, de afnemende consumptiegroei en de economische problemen in opkomende landen worden meer voelbaar in China. De mogelijke escalatie van de handelsvete met de VS met $ 200 miljard aan extra importheffingen op Chinese producten in september kan extra druk geven. Dat kan mogelijk 0,6 procentpunt van de jaarlijkse economische groei afschaven.

Om het tij te keren zien we dat China in rap tempo monetaire en fiscale stimulering doorvoert. Dat gaat op termijn soelaas bieden. De grotere positieve effecten op de economie worden pas begin volgend jaar voorzien. In welke mate dat is, is nog de vraag. Zo heeft bijvoorbeeld de Chinese consument al de nodige schulden op zijn naam staan en is die bereid om nog meer te lenen. Wij denken dat de Chinese economie de komende tijd een gecontroleerde zachte landing zal maken waar de groei mogelijk terugvalt van 6,7% naar circa 6,5% op jaarbasis.

 

Zuid-Korea en Taiwan lijden mee

De economische Chinese perikelen zijn of worden voelbaar voor toeleveranciers als Zuid-Korea en Taiwan. Een escalatie van de handelsoorlog met de VS kan beide landen mogelijk 0,3 procentpunt aan economische groei kosten. Vooralsnog gaan wij er vanuit, dat de groei in de opkomende landen voor 2018 en 2019 iets meer afvlakt maar nog altijd tussen een voldoende goede range blijft van 4,5% tot 5,0% op jaarbasis.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel