Fed moet aan de bak!

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Fed moet aan de bak

Fed moet aan de bak!

13 augustus 2018
Amerikaanse producenten- en consumentenprijzen zetten koers omhoog in juli.

Amerikaanse producenten- en consumentenprijzen zetten koers omhoog in juli.

In het kort

  • Kerninflatie voor de consument liep in juli op tot 2,4% op jaarbasis
  • Verder aantrekkende inflatie verwacht voor VS mede door importheffingen
  • Fed verhoogt opnieuw de beleidsrente in september
  • Voor komende twaalf maanden worden er vier renteverhogingen van 0,25% voorzien

De stijging van de (kern) consumentenprijsinflatie (exclusief voeding en energie) tot 2,4% op jaarbasis geeft de Fed voldoende munitie om de beleidsrente in september op te hogen.

Een tijdelijke overschrijding van de 2,0%-inflatienorm van de Fed was toegestaan maar steeds meer economische omstandigheden wijzen op een verder aanwakkerende inflatie. Die moet de Fed bestrijden en ze zal daarom mogelijk vier renteverhogingen doorvoeren de komende twaalf maanden.

Wat werd er allemaal duurder in de VS?

Vooral de huren stegen fors, 0,3% op maandbasis in juli. De betaalbaarheid van een eigen woning neemt af, iets wat de vraag naar huurwoningen stimuleert. En hogere huren uitlokt. Ook tweedehandsauto's werden flink duurder. Op medisch gebied staat er een stevige prijsverhoging voor de deur, begin oktober gaan ‘Medicare’-kosten voor ziekenhuisbehandelingen met 4% omhoog. Stuk voor stuk zien we inflatiesymptomen die passen bij een economische expansie, dus ja, de Fed moet meer ingrijpen.

 

Stijging producentenprijzen zet door

De voor de volatiele componenten geschoonde producenteninflatie steeg op jaarbasis met 2,8% in juli, bijna het hoogste niveau van de afgelopen zes jaar. Importheffingen voelen fabrikanten  meer en meer. Vooralsnog worden deze prijsstijgingen deels geabsorbeerd maar dat is eindig. Gezien de volledige capaciteitsbenutting bij producenten en met nog meer importtarieven in aantocht neemt de opwaartse prijsdruk toe in de productieketen. En deze zal uiteindelijk ook bij de consument terechtkomen.

 

Inflatiegeest ontsnapt uit de fles

Het wordt steeds duidelijker dat de Fed moet handelen om de inflatie te beteugelen. Renteverhogingen remmen de economische groei af en dat vindt Trump op zijn beurt niet leuk. Hij heeft al eerder commentaar gegeven op het Fed-beleid, lees renteverhogingen. Politieke bemoeienis met het monetaire beleid is een gevaarlijk spel. Ook voor de opkomende markten is de oplopende VS-inflatie (hogere rentestanden) geen goed nieuws. Het zal zorgen dat kapitaal terugstroomt naar de VS en dat de rente op aangegane dollarschulden door bedrijven in opkomende landen oploopt.

 

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel