Economie eurozone weert zich kranig

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Economie eurozone weert zich kranig

Economie eurozone weert zich kranig

24 augustus 2018
Diverse indicatoren wijzen op voldoende en vooral voortgaande economische groei.

Diverse indicatoren wijzen op voldoende en vooral voortgaande economische groei.

 

In het kort:

  • Inkoopmanagersindex (PMI) eurozone trekt licht aan
  • Meer verschil economische groei kernlanden en periferie eurzone
  • Consumentenvertrouwen eurozone onderuit

 

De teneur van macrodata uit de eurozone verbeterde zich de afgelopen weken. Bij de samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) zien wij in augustus zowel in de industrie als in de dienstensector een licht verhoogd activiteitenniveau. Het indexcijfer klom fractioneel van 54,3 punten in juli naar 54,4 punten deze maand.

De orderstroom in de eurozone trok aan waaruit blijkt dat interne Europese economische dynamiek zich versterkt. Dat duidt op een voortgaande consumptiegroei. Een hogere consumptie is nodig voor de economische groei, want de component ‘nieuwe exportorders’ in het PMI-cijfer zakte terug tot het diepste punt in twee jaar. Protectionisme en de mindere economische gang van zaken in opkomende landen spelen exporteurs meer parten.

De grote Europese economieën zoals Duitsland en Frankrijk lieten een fraaie stijging van het PMI-cijfer zien ten opzichte van juli. Dat houdt in, dat elders  in de eurozone (de periferie) de economische groei aardig afzwakt. Italië is daarbij in onze ogen de grote verdachte. Een volledig overzicht per land komt pas begin september zodat we dan pas weten of onze verdenking terecht is.

 

ECB blijft uiterst voorzichtig, ziet wel voldoende groei

De notulen van de juli-vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) waren een herhaling van monetaire zetten met daarbij onderhuids een voorzichtigere toon. De beleidsrente van de ECB zal tot eind 2019 niet worden verhoogd. De ‘deposit rate’, de rente die banken aan de ECB betalen voor de stalling van overtollige gelden, zal negatief blijven tot in 2020. De ECB heeft zeer weinig haast met de afbouw van het ruime monetaire beleid.

De afbouw van de obligatie-inkoopprogramma gaat wel gewoon door. Eind dit jaar stoppen de inkopen, behoudens calamiteiten. Voor de inflatie ziet de ECB minder ‘onzekerheid’, maar er is nog geen zicht op hoe licht hogere lonen doorwerken in (mogelijke) prijsstijgingen. Dat kan net als in de Verenigde Staten nog lang op zich laten wachten. Ook hieruit blijkt, dat er geen haast is met het dichtdraaien van de geldkraan.

De ECB ziet de risico’s voor de economische groei ‘balanced’, wat een stabiele groei betekent. De economische groei in de eurozone komt volgens ons dit jaar uit rond 2,0% en ligt daarmee boven het lange termijnpotentieel van circa 1,5%.

 

Flinke daling van consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen in de eurozone kreeg in augustus een flinke knauw. De barometer voor het sentiment tikte een 15-maands dieptepunt aan. De Europese burger zit mogelijk wat minder goed in zijn vel door de oplopende inflatie die de koopkracht aantast en de toenemende onrust in de wereld.

De huidige indexstand van het consumentenvertrouwen wijst op een consumptiegroei van bijna 2,5% op jaarbasis. Dat betekent een versnelling van de bestedingen, die in de eerste jaarhelft iets boven de 1,5% lagen. Wij denken dat het groeitempo van de consumptie van 2,5% erg optimistisch is, maar een versnelling moet er wel inzitten vanwege de goede economische vooruitzichten. Wij denken dan ook dat het consumentenvertrouwen de komende maanden op een voldoende hoog niveau blijft. De inflatie in de eurozone matigt zich doordat de effecten van hogere energieprijzen uit de statistieken lopen, de vraag naar arbeidskrachten blijft groot en de lonen bewegen zich voorzichtig opwaarts.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel