Luc Aben knijpt in zijn wang en droomt niet

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Luc Aben knijpt in zijn wang en droomt niet

Luc Aben knijpt in zijn wang en droomt niet

09 juli 2018
Het is verbazingwekkend hoe gelaten financiële markten reageren op de handelsoorlog.

Het is verbazingwekkend hoe gelaten financiële markten reageren op de handelsoorlog.

 

Ik moest de afgelopen week een aantal keer in mijn wang knijpen. Droomde ik, of toch niet? Neem de heroïsche overwinning van ‘onze’ Rode Duivels op Brazilië. Maar ook de gelaten reacties van de financiële markten op het uitdijende handelsdispuut tussen de Verenigde Staten en China was zo’n moment. Naast de aankondiging van $ 34 miljard aan importheffingen meldde president Trump laconiek dat die importheffingen weleens kunnen oplopen tot $ 500 miljard. De rustige reactie van de markt was verbazingwekkend.

Die gelaten reactie van de financiële markten op het escaleren van de handelsdiscussie van de VS met de rest van de wereld is vreemd. Vooral omdat er steeds meer concrete signalen opduiken over de economische impact ervan. Zie de winstwaarschuwingen van bedrijven en de minder goed draaiende economieën van opkomende landen. De Amerikaanse centrale bank Fed ziet meer tekenen dat Amerikaanse bedrijven investeringen doorschuiven of zelfs uitstellen vanwege het handelsbeleid van Trump. Ook diverse rapporten over de Amerikaanse industrie bevestigen dat investerings- en personeelstops snel gaan toenemen.

Een mogelijke verklaring is dat de financiële markten blijven uitgaan van een  goede afloop. Volgens kenners is er slechts 10% kans op een volledige handelsoorlog. Rationaliteit zal overheersen, simpelweg omdat een totale handelsoorlog tussen de VS en de rest van de wereld voor alle partijen te veel geld kost. Ter elfder uren komen er dan na lange onderhandelingen individuele overeenkomsten tussen de VS en de overige landen en regio’s. Maar daar liggen gevaren op de loer.

 

 

Tijd dringt in handelsdossier

Naarmate de tijd verstrijkt in het handelsdispuut sluipt er meer onzekerheid in de economieën, wat tot uitstel of afstel van consumptie en investeringen leidt. Aantasting van de economische groei is dan onvermijdelijk. Overigens zijn daarvan nog weinig echte harde signalen, maar haast is geboden.

Door de globalisering van de mondiale economie zijn niet alle economische effecten van importheffingen op voorhand bekend voor consumenten, bedrijven en landen. Bijvoorbeeld als Harley Davidson de productie van zijn motoren verplaatst van de VS naar Europa om Europese importheffingen te ontlopen. Of bepaalde landen die indirect worden getroffen door opgelegde sancties aan andere landen. Dat maakt het ongrijpbaar en uiteindelijk oncontroleerbaar.

 Afgelopen week werd duidelijk dat het handelsdossier in een escalerende fase verkeert en dat van ontspanning geen sprake is. De risico’s op het economische wereldtoneel nemen toe. Eventuele negatieve effecten van het handelsdispuut zien we nog niet terug in harde macrodata zoals een afnemende vertrouwen bij consumenten en ondernemers en minder werkgelegenheid. Mocht dat gebeuren dan kan de volatiliteit in de financiële markten gaan oplopen. Alertheid is geboden.

 

Macrocijfers deze week: handelsbalansen en inflatiecijfers

De cijfers over de handelsbalansen van Duitsland (maandag) en vooral China (vrijdag) trekken door de handelsperikelen de aandacht. China zag het overschot op zijn balans de afgelopen maanden afnemen. De daling van de yuan (3,3% in juni) kan daar op termijn verandering in brengen. Mogelijk biedt het cijfer Trump weer inspiratie voor een tweet.

Dinsdag wordt het sentimentscijfer van het Amerikaanse MKB gepubliceerd. Hoeveel vertrouwen heeft het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf in de economie. Een belangrijk cijfer, want het MKB zit in alle haarvaten van de economie. Een lichte terugval ten opzichte van mei is voorzien.

Vrijdag verwachten we een stabiel cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Er zijn nog weinig redenen voor de burger om zich ongerust te maken. De banencreatie gaat onverminderd door en de loonontwikkeling is niet buitensporig, maar goed genoeg.

 

Vrijdag de 13de: aftrap bedrijfscijferseizoen

De Amerikaanse grootbanken zijn niet bang voor onheilsdatum de 13de en trappen het cijferseizoen in de VS op vrijdag 13 juli af. Wij zien het Amerikaanse én Europese tweedekwartaalcijferseizoen met vertrouwen tegemoet. Vooral in de VS is de economische groei erg sterk geweest in het tweede kwartaal. Maar bij de bedrijfscijfers zal er bovenmatige aandacht zijn voor de vooruitzichten dit jaar en in het bijzonder de impact van de handelsperikelen en de lagere groeiverwachting in de opkomende landen.

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel