IJzersterk banenrapport in de VS

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. IJzersterk banenrapport in de VS

IJzersterk banenrapport in de VS

09 juli 2018
Goudlokje blijft volgens ons voorlopig heersen in de Verenigde Staten.

Goudlokje blijft volgens ons voorlopig heersen in de Verenigde Staten.

 

In het kort:

  • Ook meer werkgelegenheid in de staalsector
  • Hogere werkeloosheid door sterke toename beroepsbevolking
  • Er is geen inflatiestress

 

Er kwamen in de Verenigde Staten in juni bovenverwachting meer banen bij: 213.000 nieuwe banen tegenover 190.000 verwacht. Dat geeft aan, dat de Amerikaanse economie weinig last heeft van de handelsonrust. Zelfs in de primaire metaalindustrie (hoogovens en smelterijen) kwam er 3.000 banen bij. Dat is koren op de molen voor Trumps handelspolitiek. Tegelijkertijd werden de meicijfers over de banengroei stevig opwaarts bijgesteld tot 244.000 stuks.

Of de banengroei zo sterk blijft is maar de vraag. Steeds meer ondernemers reppen over (tijdelijke) personeelstops in afwachting van het handelsdispuut tussen de VS en de rest van de economische wereld. De Amerikaanse auto-industrie voorziet een verlies van 600.000 banen als de importheffingen op auto(onderdelen) worden doorgezet.

Inflatie is onder controle

Het werkloosheidspercentage schoot in de VS in juni wel omhoog: van 3,8% naar 4,0%. Dit heeft te maken met een forse aanwas van de beroepsbevolking (+601.000). Dit fenomeen komt vaker voor in deze periode van het jaar en wordt mede veroorzaakt door schoolverlaters. De verwachting is dat het werkloosheidspercentage de komende maanden weer afneemt, mits zich niet al teveel handelsstrubbelingen voordoen.

Het gemiddelde uurloon steeg in juni met 0,2% op maandbasis en was licht tegenvallend (+0,3%). Op jaarbasis bedroeg de stijging een gematigde 2,7%. Het cijfer wijst erop dat de inflatie in de VS onder controle blijft. Doorgaans is een loonstijging van een dikke 3% een signaal van een fors aantrekkende inflatie. De tienjaarsrente in de Amerikaanse obligatiemarkt blijft uitermate stabiel rond de 2,85%. Ook hier geen tekenen van inflatiestress. Het Goudlokje-scenario - voldoende economische groei bij een gematigde inflatie - blijft nog steeds van kracht.           

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel