Groeitempo Amerikaanse economie zwakt af

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Groeitempo Amerikaanse economie zwakt af

Groeitempo Amerikaanse economie zwakt af

17 juli 2018
Macro-economische signalen duiden op afnemende groei van economie, aandelen niet in gevaar.

Macro-economische signalen duiden op afnemende groei van economie, aandelen niet in gevaar.

 

In het kort:

  • Piek van de Amerikaanse economische lag in tweede kwartaal
  • Lichte afname van de industriële bedrijvigheid in regio New York
  • Groei voldoende hoog om Amerikaanse aandelen te ondersteunen

 

De – bijna onvermijdelijke – terugval van de Amerikaanse economische groeitempo is onderweg. Dat concluderen we uit macro economische signalen uit de Verenigde Staten zoals een iets afnemend consumentenvertrouwen en licht tegenvallende detailhandelsverkopen. De terugval is overigens behapbaar en al voorzien door de financiële markten.

Het groeitempo van de Amerikaanse economie zal afzwakken van tegen de 4% richting de 2,5% tot 3,0% in de tweede jaarhelft. Dat is voldoende hoog om de Amerikaanse aandelenmarkt te ondersteunen. Een mogelijke hardere landing van de economie door bijvoorbeeld de handelspolitiek is het grootste risico voor de aandelenmarkt.
 

Gemengd beeld Amerikaanse detailhandelsverkopen

De detailhandelsverkopen in de VS stegen in juni met 0,5% op maandbasis. Dat is een sterk cijfer waarbij aantrekkende autoverkopen en een hogere benzine-omzet de kar trokken. De voor allerlei volatiele componenten geschoonde verkopen (de zogenoemde control sales) bleven vorige maand onveranderd. Dat was fors minder dan de verwachte 0,4% toename. Het is niet zo vreemd dat de consument wat gas terugneemt met zijn consumptie, want de uitgavenstijgingen over de maanden maart-mei waren krachtig.

De hoge autoverkopen zijn opmerkelijk. Een verklaring hiervoor kan zijn dat Amerikanen de aankoop van een nieuwe auto naar voren halen vanwege dreigende importheffingen. Die verhogen ook voor in de VS geproduceerde auto’s het prijskaartje met gemiddeld $ 2.000.
Wij zagen begin dit jaar iets vergelijkbaars bij wasmachineverkopen die te maken kregen met invoerrechten. Er was een forse piekomzet die werd gevolgd door rampzalige maandomzetten nadien.

Wij denken dat de consumptie in de VS in het tweede kwartaal met 3% is gegroeid en er een forse economische groei van tegen de 4% is te verwachten. We gaan er vanuit dat de matige juni-verkopen incidenteel zijn. De voortgaande sterke banencreatie, stevige loongroei en de ruggensteun van belastingverlagingen vuren de koopkracht van burgers aan. De consumptiegroei in de VS kan hierdoor tussen de 2,5% tot 3,0% uitkomen in de tweede jaarhelft. Een cruciale factor daarbij is de aanhoudende sterke arbeidsmarkt.

 

Industriële bedrijvigheid blijft hoog in juli

De industriële activiteiten in de regio New York laten in juli een robuuste groei zien. De graadmeter Empire State index zakte iets terug maar blijft op een mooi hoog niveau liggen van 22,6 punten, ruim in de expansiefase. De banencreatie blijft aanhoudend sterk en de nieuwe orderinstroom wijst op een voortgaande expansie. De prijzen die  fabrikanten betalen zakten stevig terug, maar lokt op dit niveau nog steeds prijsverhogingen uit. Overigens is dit niet echt terug te zien in de verkoopprijzen die fabrikanten ontvangen en die nauwelijks van hun plek komen. Blijkbaar is er weinig prijszettendvermogen aanwezig. Een stevig minpunt is er ook te melden. De verwachte investeringen (ook voor IT) gingen stevig onderuit en staan nu op het laagste niveau van afgelopen jaar.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel