Fed minimaliseert effect handelsvete

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Fed minimaliseert effect handelsvete

Fed minimaliseert effect handelsvete

18 juli 2018
Fed-baas Jerome Powell ziet inflatie minder hoog oplopen dan wij.

Fed-baas Jerome Powell ziet inflatie minder hoog oplopen dan wij.

 

In het kort:

  • Waarschijnlijk twee renteverhogingen in 2018
  • Powell zwakt impact handelsvete op economie af
  • Tweejaarsrente VS stijgt tot recordhoogte 

 

Fed-baas Jerome Powell sloeg een optimistische toon aan tijdens zijn halfjaarlijkse bijpraatsessie voor het Congres. De expansie van de Amerikaanse economie blijft voldoende sterk. Powell minimaliseerde de effecten van een uitdijend handelsconflict op de economie. De Amerikaanse economie kan een stootje hebben en de Fed gaat daarom gewoon door met verhogen van de beleidsrente, meldde hij. Eerder uitte de Fed kritiek op de handelspolitiek van president Trump, maar dat bleef nu achterwege. In bedekte termen gaf Powell aan, dat protectionistisch ingestelde landen minder hard groeien. Dat heeft de geschiedenis bewezen.

Verschil tien- en tweejaarsrente neemt af

Powell's uitspraken over de toekomstige inflatie zijn moeilijker te rijmen. Hij voorziet een (kern) consumentenprijsinflatie die dicht bij de doelstelling van 2% blijft. Daarvan zijn wij een stuk minder overtuigd. Die kerninflatie ligt nu al op 2,3% op jaarbasis en we zien in de gehele economie de prijzen versterkt aantrekken. Bovendien gaat de krappere arbeidsmarkt tot een hogere loongroei leiden. En dan is er nog het handelsconflict. Importheffingen duwen het prijspeil in de VS onmiskenbaar hoger.

Voor 2018 was de casus voor nog een tweetal renteverhogingen al sterk, met Powells gedachtengangen wordt dat meer een zekerheid. Voor de eerste jaarhelft van 2019 zit er volgens ons nog een tweetal verhogingen in het vat.

De tweejaarsrente in de VS tikte met 2,62% het hoogste punt aan sinds de kredietcrisis van 2008. Het renteverschil tussen de tien- en tweejaarsrente verkleinde verder tot 0,23% en is hard op weg om ‘invers’ te worden. Dat is een situatie waarbij de korte rente boven de lange rente ligt. De geschiedenis leert dat een dergelijke rentestructuur vaak een voorbode is voor een economische afkoeling. Wij voorzien vanaf begin 2019 meer tegenwind voor de Amerikaanse economie.  

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel