Groei dienstensector bevestigt versnelling economie VS

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Groei dienstensector bevestigt versnelling economie VS

Groei dienstensector bevestigt versnelling economie VS

06 juni 2018
IJzersterke macro-cijfers verstevigen beleggingscasus Amerikaanse aandelen.

IJzersterke macro-cijfers verstevigen beleggingscasus Amerikaanse aandelen.

In het kort:

  • Meer orders en werkgelegenheid in dienstensector
  • De Amerikaanse economie zit in een groeiversnelling
  • Geen snelle verhoging tienjaarsrente boven 3%

 

Het Amerikaanse inkoopmanagersindexcijfer voor de dienstensector (ISM) steeg fors in mei en dat wijst op een groeiversnelling van de Amerikaanse economie. De stand van 58,6 indexpunten correspondeert met een economisch groeitempo van rond de 4%. Het indexcijfer is een afspiegeling van het vertrouwen van inkoopmanagers in de economie en steeg onverwachts sterk. Er was gerekend op een licht hogere stand van 57,6 punten ten opzichte van april (56,8 punten).

De ontwikkeling van de Amerikaans dienstensector is belangrijk omdat grofweg 85% van het bruto nationaal product afkomstig is uit deze sector. Het eerder gemelde indexcijfer voor inkoopmanagers in de industrie klonk evenals als een klok. Op basis van deze reeks sterke macrocijfers concluderen we dat de Amerikaanse economie meer vaart krijgt.

Activiteiten dienstensector blijven hoog

In het dienstencijfer trokken de componenten orderinstroom en werkgelegenheid de meeste aandacht. De instroom van nieuwe orders in de dienstensector dikte fraai aan, een signaal dat ook in de zomermaanden het activiteitenniveau in de dienstensector op een hoog niveau blijft. De belangrijke werkgelegenheidscomponent verbeterde en het huidige niveau komt overeen met een banencreatie van 175.000 stuks op maandbasis. De aanhoudende groei in de arbeidsmarkt is van cruciaal belang voor het economische herstel.

De betaalde prijzen in de dienstensector zit iets in de lift maar lokken geen inflatieversnelling uit. De Amerikaanse tienjaarsrente kabbelt vrolijk verder, net onder de 3%. Op dit moment voorzien wij geen snelle en forse uitbraak boven de 3%.
 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel