Fed draait de geldkraan versneld dicht

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Fed draait de geldkraan versneld dicht

Fed draait de geldkraan versneld dicht

14 juni 2018
Afbouw balans Fed nadelig voor opkomende landen, vertraging van hun economische groei.

Afbouw balans Fed nadelig voor opkomende landen, vertraging van hun economische groei.

In het kort:

  • Nog 2 rentestapjes van 0,25% in 2018 en 3 in 2019
  • Aanzwellende kapitaalstroom richting VS
  • Turbulentie op financiële markten opkomende landen

 

De verhoging woensdag van de beleidsrente door Fed met 0,25% was een ‘no-brainer’. De renteprojecties van de Fed-leden van drie naar vier rentestapjes van 0,25% voor geheel 2018 wijst echter op het versneld dichtdraaien van de geldkraan in de VS. De tweejaarsrente in de VS tikte daarop licht hoger aan op 2,58%. De tienjaarsrente bleef nagenoeg onveranderd liggen op 2,95%. Geen reden tot paniek.

De Amerikaanse centrale bankiers gaan er vanuit, dat renteverhogingen tot in 2020 plaats vinden. Dat is een gewaagde aanname. Het verdwijnende effect van de fiscale stimulering en de hogere rentetarieven - opgestuwd door grote vraag naar financiering van de Amerikaanse overheid en de afbouw van de Fed-balans door verkoop van obligaties - kan volgens ons de economische groei begin 2019 laten afkoelen. De consumptie is erg gevoelig voor hogere rentestanden.

Amerikaanse economie dendert voort

Vooralsnog dendert de economische groei in de VS door, aldus de Fed. De economische groei wordt als 'solide' beoordeeld en dat staat voor een groeitempo van meer dan 3% op jaarbasis. Dat is beduidend hoger dan de 2,3% in het eerste kwartaal. Het werkloosheidspercentage zakt iets verder terug dan verwacht tot 3,6% eind 2018. De consumenteninflatie (de kerninflatie), loopt op tot 2,0% in 2018 en vervolgens tot 2,1% in de jaren 2019 en 2020. Er is geen sprake van een uitslaande brand en dus geen direct noodzaak om nog harder op de geldrem te trappen. Kortom, ook voor de korte termijn zijn er weinig wolken aan de Amerikaanse economische hemel.

De afbouw van de balans van de Fed door verkoop van de opgekochte obligaties gaat onverminderd door stelde Fed-baas Jerome Powell. Het tempo gaat omhoog van $ 30 miljard naar $ 40 miljard op maandbasis en later dit jaar zelfs naar $ 50 miljard. Met deze actie verkrapt de Fed de geldmarkt wat de rentetarieven opstuwt. Daarnaast zorgt de grotere kredietvraag van de Amerikaanse overheid (oplopend begrotingstekort) voor een aanzwellende kapitaalstroom richting de VS.

Opkomende landen zijn slachtoffers

De slachtoffers van de kapitaalstroom naar de VS zijn de opkomende landen. Die zien bij hen een kapitaaluitstroom. Hierdoor komen lokale munten meer onder druk waarop centrale banken van opkomende landen de verdediging in schieten, lees beleidsrentes moeten verhogen. Een vervelende ontwikkeling die (tijdelijke) turbulentie veroorzaakt op de financiële markten van opkomende landen. Wij gaan er vooralsnog niet vanuit dat de economische groei van deze categorie landen structureel schade oploopt, hoogstens een kleine vertraging.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel