Economische groei VS door het dak

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Economische groei VS door het dak

Economische groei VS door het dak

28 juni 2018
Signalen dat economische groei piekt met 4,5% in tweede kwartaal.

Signalen dat economische groei piekt met 4,5% in tweede kwartaal.

In het kort:

  • Geschoonde duurzame orders VS onverwachts lager in mei

  • Ander afkoeling komt uit huizenmarkt

  • Consument gaat tegenwind voelen van Trumps beleid

 

De economische groei in de VS gaat door het dak in het tweede kwartaal. Gisteren werd bekend dat het Amerikaanse handelstekort (goederen) flink afnam in mei, van $ 67,3 miljard naar $ 64,8 miljard. De exporten stegen met 2,1% op maandbasis terwijl de importen nauwelijks aandikten. Naar verwachting sturen de Amerikanen op jaarbasis 10% meer spullen de grens over in het tweede kwartaal, importen daarentegen blijven stabiel. Dat wijst op extra economische activiteit, en daardoor kan de groei in de VS weleens tegen de 4,5% op jaarbasis uitkomen over het tweede kwartaal. Een waar blow-out kwartaal, zoals de Amerikanen zeggen.  

Na deze uitbundige zonneschijn komt er beslist geen regen. Maar wel wat afkoeling waarbij de groei inzakt tot iets onder de 3% in het derde kwartaal en 2,6% voor het laatste kwart. Dus ja, we houden al rekening met enige afvlakking.  

De geschoonde orders voor duurzame goederen, de maatstaf voor de investeringen, daalden in mei onverwachts met 0,1% op maandbasis, gerekend was op een 0,5% toename. Capaciteitsproblemen zijn mede een oorzaak voor de tegenvaller. Voor het komende kwartaal voorzien economen dat de  investeringen op een gematigder, maar wel voldoende hoog, niveau uitkomen.

Een ander afkoelingssignaal komt uit de huizenmarkt. Het aantal voorlopige koopcontracten van bestaande woningen daalden in mei met 0,5% terwijl marktpartijen uitgingen van juist een stijging van die orde. Het gebrek aan beschikbare woningen speelt een grote rol wat vervolgens de prijzen opstuwt. De betaalbaarheid van een nieuwe woning komt vervolgens onder druk. Dat zien we terug in de hypotheekaanvragen die in juni verder terugvallen.

Eerder deze week zagen we het consumentenvertrouwen voor juni licht verslechteren. De burgers zien de economische toekomst iets minder rooskleurig in. De komende importheffingen gaat de koopkracht van burgers raken. De hogere benzineprijzen en het oplopende rente- en inflatieniveau worden nu al gevoeld en laten het belastingvoordeeltje van Trump verdampen. Zoals wij al eerder stelden, de consument speelt een cruciale rol in het Amerikaans groeisprookje. De consumptie moet op peil blijven.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel