Chinese economie blijft keurig op koers

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Chinese economie blijft keurig op koers

Chinese economie blijft keurig op koers

08 juni 2018
Groei Chinese economie is houvast voor opkomende landen.

Groei Chinese economie is houvast voor opkomende landen.

De Chinese handelscijfers over mei zijn als goed te bestempelen en meer handelsactiviteit staat voor economische groei. De exporten waren 3,2% hoger dan in mei 2017 en dat was boven de verwachting van 1,6%. De export herstelt zich, iets wat we ook terugzien in de lichte toename van het aantal geboekte exportorders in mei.

De Chinese importen stegen in mei sterk, het niveau lag zelfs 15,6% hoger dan een jaar eerder. Als we de duurdere olie-importen niet meetellen dan resteert er nog een sterke volumetoename. De importtoename is een indicatie dat de belangrijke binnenlandse consumptie op peil blijft.

Voor andere opkomende landen is de Chinese import van levensbelang. China is grootafnemer van grondstoffen en halffabricaten uit deze landen. Nu tal van opkomende landen met valuta- en schuldproblemen kampen is een lagere uitvoer (naar China) zeer ongewenst.

Geen Chinese kapitaalvlucht, groot vertrouwen in Chinese economie

De Chinese valutareserves bedroegen eind mei $ 3.110 miljard en zijn daarmee stabiel. Van de valuta-onrust in de opkomende markten heeft China praktisch geen last. Sinds februari zijn munten van opkomende landen (exclusief China) grofweg 5% gedaald ten opzichte van Amerikaanse dollar. De Chinese yuan leverde slechts een dikke procent in.

Voorheen zagen we bij economische onrust in opkomende landen (zoals in de tweede helft van 2015) een stevige uitstroom van kapitaal en een dalende munt. Nu niet. De Chinese centrale bank grijpt ook weinig in. Dat alles wijst er op, dat de Chinese economie vertrouwen geniet van investeerders en zich in rustig vaarwater bevindt. Wij gaan er vanuit dat de economische groei in China dit jaar keurig op de 6,5% uitkomt, conform de prognoses.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel