Beleggingscasus Japan blijft in tact met ruim monetair beleid

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Beleggingscasus Japan blijft in tact met ruim monetair beleid

Beleggingscasus Japan blijft in tact met ruim monetair beleid

15 juni 2018
Bank of Japan verlaagt inflatieverwachting en kan Fed en ECB niet volgen met verkrappen.

Bank of Japan verlaagt inflatieverwachting en kan Fed en ECB niet volgen met verkrappen.

In het kort:

  • Japans monetair beleid moet uitermate ruim blijven
  • Goedkope yen impuls voor bedrijfswinsten
  • Wij zijn overwogen in Japanse aandelen

 

De Japanse centrale bank Bank of Japan (BoJ) schroeft zijn verwachting voor de consumentenprijsinflatie (kerninflatie) terug.  voor 2018. In april zag de BoJ de prijzen nog stijgen met 1%. Nu geven de bankiers een verwachte prijsstijging af van 0,5% tot 1,0%.

Met de lagere inflatie lijkt het realiseren van de inflatiedoelstelling van 2% in het voorjaar van 2019 steeds meer op een sprookje. De lonen van de Japanners zitten weliswaar in de lift en de gemaakte loonafspraken voorzien in meer dan 2% inflatiestijging. Maar de vergrijzende bevolking van Japan zorgt voor lastenverhoging en dat kaapt de stijging van de koopkracht weer weg. Per saldo wordt de koopkracht van de Japanse consument uitgehold en dat zet niet aan tot consumptie en inflatie).

Demografie en economische structuur dwarsliggers

Wij stellen ons de vraag of de Japanse economie wel kan vertrouwen op het medicijn van extreem monetair geldbeleid. De BoJ is al zes jaar bezig met deze politiek. Maar demografische factoren (verouderde bevolking, geen migratie) en de economische structuur (een relatief kleine thuismarkt, sterke afhankelijkheid van de export en bedrijven met veel cash op de balans wat ze niet investeren) liggen dwars bij het herstel.   

Het geeft aan dat Japanse centrale bank duidelijk moet afwijken met zijn monetaire beleid van zijn evenknieën in de VS en Europa. Waar de Fed en de ECB hun beleid verkrappen, moet de BoJ de lijn van een aanhoudend extreem monetair beleid handhaven. Voor nu en de komende tijd. Dat geeft in ieder geval brandstof voor de financiële markten. De beleggingscasus voor Japan wordt stevig ondersteund door het monetaire beleid. De lagere yen is een extra impuls en kan zorgen voor een groter dan verwachte winsttoename bij bedrijven. Gemiddeld gaan de winstprognoses uit van 105 yen per dollar, die koers ligt nu ruim boven 110. Dat kan positieve verrassingen opleveren. Wij zijn overwogen in Japanse aandelen.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel