Luc Aben: in onzekerheid wachten op de details

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Luc Aben in onzekerheid wachten op de details

Luc Aben: in onzekerheid wachten op de details

14 mei 2018
De komende weken komt er meer duidelijkheid over impact sancties en handelsoorlog.

De komende weken komt er meer duidelijkheid over impact sancties en handelsoorlog.

En verder:

Details ontbreken over de (heringevoerde) economische sancties tegen Iran. Wat de concrete impact is, is op dit moment nog de vraag. Er resten drie maanden om te onderhandelen over bijvoorbeeld het verkrijgen van uitzonderingen op Amerikaanse sancties voor Europese ondernemingen die in Iran actief zijn. De komende weken zal er meer duidelijkheid komen.

De oliemarkt reageerde meteen op Trumps besluit om uit de Iran-deal te stappen. De olieprijs schoot verder de hoogte in nu de Iraanse olie van de markt gaat. Ook op de financiële markten waren er meteen gevolgen. De Amerikaanse tienjaarsrente tikte even opnieuw de 3% aan. Hogere energieprijzen geven de inflatie immers een extra zetje.

 

Delicaat olie-evenwicht tussen Saoedi-Arabië en Rusland

Saudi-Arabië liet weten zijn olieproductie op te kunnen opdrijven mochten de prijsschommelingen te heftig worden. Maar het land gaf aan nog even af te wachten en in samenspraak met de andere OPEC-leden en Rusland te willen optreden. Ook voor beleggers is het dus afwachten.

Het aandeel van Iran in de wereldwijde olieproductie is op het eerste zicht te overzien. Het land neemt ongeveer drie procent van de wereldwijde productie voor z’n rekening. Maar het productieoverschot op de oliemarkt is al sterk gekrompen door de wereldwijde economische groei van de laatste jaren. Daar komt nog bij, dat het olie-aanbod uit Venezuela de komende tijd eerder zal dalen dan stijgen door de politieke en economische onrust in het land. Bovendien is de lopende overeenkomst tussen de OPEC en Rusland om de productie te beperken een delicaat evenwicht. Rusland is Iran gunstig gezind en Saoedi-Arabië kan de inkomsten uit een hogere olieprijs goed gebruiken. Hier spelen de nodige tegenstrijdige belangen.

 

Turbulente wereld drukt op vertrouwen

Ondertussen is het ook wachten op het verdere verloop van het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China. De standpunten van beide landen liggen op dit moment nog erg ver uit elkaar. Naast de terechte zorgen over de toegangsvoorwaarden tot de Chinese markt en de bescherming van intellectueel eigendom, bevat het Amerikaanse eisenpakket ook een aantal punten die zeer ver gaan. Deze week gaan de onderhandelingen verder, hoewel dat nog geen volledig uitgemaakte zaak is. De komende weken komt er hopelijk meer duidelijkheid.

De wereld wordt er niet zekerder op. Dat kan zijn weerslag hebben op het economische vertrouwen bij zowel consumenten, producenten als beleggers. Dinsdag geeft de ZEW-index een kijkje in de ziel van Duitse beleggers. Vorige maand maakte deze index een scherpe duik. De exportgerichte Duitse economie is zeer gevoelig voor het internationale handelsklimaat. Hoewel we verwachten dat het sentiment ondertussen iets beter is geworden, zal het wellicht nog steeds geen denderende score zijn.

 

Joe Sixpack is voorzichtig

De Amerikaanse consument is het jaar voorzichtig begonnen. Ondanks het hoge vertrouwen, zoals eind vorige week nog bleek uit het vertrouwenscijfer dat de University of Michigan meet. Deze parameter komt overeen met een consumptiegroei van 5% op jaarbasis, terwijl de consumptieve uitgaven over het eerste kwartaal slechts 1% toenamen op jaarbasis (exclusief de volatiele auto- en energieverkoop). Er gaapt dus een kloof tussen hoe de Amerikaanse consument zich voelt en hoeveel hij uitgeeft.

Om de Amerikaanse economie de komende maanden opnieuw iets sneller te laten draaien is de consument belangrijk. Die vertegenwoordigt immers ongeveer 70% van het economische plaatje. Wij zijn optimistisch gestemd, gegeven de sterke arbeidsmarkt en de toename van het beschikbare inkomen na de belastingverlaging. We rekenen erop dat de detailhandelsverkopen over de maand april alvast een eerste indicatie geven dat Joe Sixpack het geld weer genereuzer laat rollen. Die cijfers worden dinsdag bekend.

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel