Kredietgroei eurozone wijst op economische groeivertraging

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Kredietgroei eurozone wijst op economische groeivertraging

Kredietgroei eurozone wijst op economische groeivertraging

30 mei 2018
Een nieuw signaal dat het ECB-beleid ruim kan blijven.

Een nieuw signaal dat het ECB-beleid ruim kan blijven.

In het kort:

  • Groei kredietverlening eurozone zwakt af in april
  • Grote verschillen kredietgroei tussen EU-landen
  • Economische groeidoelstelling van 2,4% onder druk

 

De groei van de liquide geldhoeveelheid in de eurozone is in april verder vertraagd. Dit is het geld in omloop en heet ook wel M1. De geschiedenis leert dat een afnemende groei van de M1 een voorbode is van een minder harde groei van consumptieve bestedingen. Omdat consumptie grofweg twee derde van de eurozone-economie beslaat, is een afname daarvan een factor die de economie fors remt.

Een andere indicator voor economische groei is de kredietgroei aan burgers en bedrijven (exclusief financiële instellingen). Leningen aan de huishoudens stegen in april met 2,9% op jaarbasis en dat was beduidend lager dan de verwachte toename van 3,2%. Blijkbaar zijn burgers voorzichtiger met het aangaan van schulden. Bedrijven daarentegen leenden wel iets meer.

Bron van zorg voor ECB

Geografisch zijn er grote verschillen waarbij Europese kernlanden als Frankrijk en Duitsland een kredietgroei van meer dan 5,5% op jaarbasis melden in de private sector. Spanje en Italië laten daarentegen een krimp zien van meer dan 2,0% op jaarbasis. De herstructurering van bankbalansen - lees afbouw van slechte kredieten - drukt daar nog steeds sterk op de kredietverlening. Italiaanse politieke spanningen kunnen de ruimte voor kredietverlening bij de banken in de Europese periferie inperken en de economische groei meer vertragen. Dat is zeker een bron van zorg voor de ECB. 

De tragere groei van de kredietverlening bevestigt - wederom - de afname van de economische groei in de eurozone. Dat is niet dramatisch. De groei van de consumptie in 2018 zal zo rond de 1,5% liggen waar eerder gerekend was op een herstel tot boven de 2,0%. Dat betekent wel, dat de economische groeidoelstelling van de ECB van 2,4% steeds minder realistisch wordt. En wat betreft het ruime monetaire beleid kan de eurozone-economie kan niet al te snel van het geldinfuus af. Kalm aan met het dichtdraaien van de geldkraan.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel