Iran-deal: doet-ie 't of doet-ie 't niet

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Irandeal doetie 039t of doetie 039t niet

Iran-deal: doet-ie 't of doet-ie 't niet

08 mei 2018
President Trump zegt waarschijnlijk deal met Iran op en zet in op nieuwe onderhandelingen.

President Trump zegt waarschijnlijk deal met Iran op en zet in op nieuwe onderhandelingen.

En verder:

President Trump maakt dinsdag zijn besluit over de Iran-deal bekend. De verwachting is, dat hij de nucleaire overeenkomst opzegt. Gooit Trump daarmee het mes direct op tafel?  Nee, waarschijnlijk komt er een periode van onderhandelingen om er een betere deal uit te slepen. Dat is een bekende tactiek van het Trump-kamp. Het drukmiddel in deze strijd is de Iraanse olie-export. De Verenigde Staten kunnen sancties opleggen aan landen die Iraanse olie importeren zoals China, India en Turkije. Maar de vraag is of deze landen zich door de VS laten ‘intimideren’.

En hoe reageert de OPEC op een eventuele aanbod-vermindering op de wereldoliemarkt? Mogelijk verdwijnen er 700.000 vaten per dag. Gevolgen van opzegging van de Iran-deal kunnen liggen in een verdere opwaartse druk op de olieprijs plus nog meer politieke onrust in de wereld. Zaken waar beleggers niet op zitten wachten.

Handelsconflict VS en China raakt in een impasse

De handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China zijn weinig vruchtbaar geweest. De importheffingen blijven als het zwaard van Damokles boven de markt hangen. Een escalatie van het handelsconflict heeft grote gevolgen voor de economische groei. Iets waarvoor centrale banken afgelopen week nogmaals nadrukkelijk waarschuwden. Volgende week dinsdag wordt de 'casus' voorgelegd aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het is bekend dat de Trump-regering niet zoveel opheeft met de WTO en liever handelsverdragen afsluit met individuele landen in plaats van via supranationale instanties. 

Groter overschot op handelsbalans China

De Chinese handelsbalans liet in april een overschot zien van $ 28,8 miljard. Dat was grofweg vier miljard meer dan verwacht. Het meest in het oog springend is het sterk gestegen overschot met de Verenigde Staten: n maart stopte de teller op $ 15,4 miljard en in april pas op $ 22,2 miljard. Zowel de exporten als de importen van China zaten sterker dan verwacht in de lift. Het geeft aan dat de Chinese economische activiteit in april op een hoog niveau blijft. Een welkome bevestiging.

Duitse economie herpakt zich

De stijging van de Duitse industriële productie in maart van 1,0% (maand-op maand) lag iets boven de verwachting (+0,8%). Daarmee lijkt de Duitse economie de zwakke start van het jaar wat van zich af te schudden. Dat is een kleine opsteker. De Duitse handelsbalanscijfers over maart waren gemengd. Het handelsoverschot steeg tot boven de € 25 miljard en was daarmee € 2,7 miljard hoger dan de raming. Het waren vooral de lagere importen die het overschot lieten stijgen. Dat zet ook direct weer vraagtekens bij de binnenlandse economische dynamiek: lees consument. De bestedingen van de Duitsers zijn niet overweldigend ondanks forse loonstijgingen en een  recordwerkgelegenheid. Aantrekkende bestedingen zijn cruciaal om de gewenste economische groei voor dit jaar van rond de 2,5% te bereiken.  

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel