Federal Reserve blijft op zijn handen zitten

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Federal Reserve blijft op zijn handen zitten

Federal Reserve blijft op zijn handen zitten

03 mei 2018
Inflatiedruk in Verenigde Staten loopt op, drie renteverhogingen in verschiet.

Inflatiedruk in Verenigde Staten loopt op, drie renteverhogingen in verschiet.

En verder:

  • Economische groei in eurozone valt terug

 

De Amerikaanse centrale bank Fed hield zoals verwacht zijn beleidstarieven ongewijzigd. Tegelijkertijd herhaalde de bank zijn intentie om die tarieven de komende maanden geleidelijk op te trekken. Als de Amerikaanse economie het verwachte pad blijft volgen, dan voorzien wij dit jaar nog drie renteverhogingen. De eerstvolgende is in juni.

Deze verwachting is ondertussen ook uitgegroeid tot de consensus onder beleggers. Daardoor zouden de renteverhogingen tot weinig turbulentie op financiële markten mogen leiden. Dat bleek ook woensdag: obligatiekoersen bewogen per saldo nauwelijks op de FED-beslissing en communicatie.

De inflatiedruk begint in de Verenigde Staten langzaam op te lopen. De favoriete inflatieparameter van de Fed is geklommen tot een toename van 1,9% op jaarbasis (dat is de zogenoemde PCE-index die geen rekening houdt met voeding en energie). Op een haar na zit de index op de inflatiedoelstelling van 2%. De inflatie kende een merkbare versnelling in de afgelopen drie maanden. Dit verantwoordt de intenties van de Fed voor verdere renteverhogingen.

Economische groei in eurozone valt terug

De economie van de eurozone groeide in het eerste kwartaal met 0,4% ten zicht van het vierde kwartaal van 2017. Dat is een merkelijk lager tempo dan de kwartaalgroei tijdens de laatste drie maanden van 2017. Toen klokte het cijfer af op 0,7%.

Die 0,4% is een eerste inschatting zonder veel details over welke factoren verantwoordelijk waren voor de afkoeling. Maar wellicht dat de griepepidemie, stakingen in Frankrijk en de sterkere euro hun steentje in negatieve zin hebben bijgedragen.

We verwachten dat de groei in het tweede kwartaal iets hoger zal uitkomen. Zo is het neerwaartse patroon in een aantal belangrijke vertrouwensindicatoren aan een uitbodeming begonnen, zoals bijvooorbeeld de Markit PMI voor het ondernemersvertrouwen. De consumptie zou moeten kunnen profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt en het hoge consumentenvertrouwen.

De euro noteert opnieuw wat zwakker. Hierdoor gaat de tegenwind voor de Europese export vanwege een duurdere euro liggen.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel